فقه و حقوق
دوقلوهای دو انقلاب جامعه‌شناسی حقوقی دین و دانش در ایران و فرانسه

محمدجواد جاوید

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، ، صفحه 367-392

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.38314.2363

چکیده
  دولتها در خصوص حقوق طبیعی افراد متعهدند. حق بر دین و حق بر دانش دو حق طبیعی شهروندان است. ایندو از موضوعات حقوق اساسی دو انقلاب ایران و فرانسه است. در وقوع دو انقلاب، به نوعی سلبی یا ایجابی، ایمان و ایدئولوژی از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که پس از انقلاب، ساحت های مختلفی را تحت تاثیر قرار داده است. مفروض تحقیق حاضر آن بوده که سامان ...  بیشتر

فقه و حقوق
نقدی بر کتاب بایسته‌های حقوق اساسی

حسین جوان آراسته

دوره 19، شماره 12 ، اسفند 1398، ، صفحه 127-142

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5020

چکیده
  «بایسته های حقوق اساسی» اثر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، تلخیصی از کتاب «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» است که مهمترین مباحث مرتبط با کلیات حقوق اساسی را متناسب با مقطع کارشناسی رشته های حقوق و علوم سیاسی، ارائه کرده است. مرتبت علمی نویسنده از یک سو و منزلت والای کتاب و مقبولیت عامه آن در میان حقوقدانان و جامعه دانشگاهی، ...  بیشتر

فقه و حقوق
نقدی بر کتاب حقوق عمومی در نهج‌البلاغه

حسین جوان آراسته

دوره 18، شماره 5 ، مرداد 1397، ، صفحه 115-129

چکیده
  نگارش کتاب حقوق عمومی در نهج‌البلاغه هم به‌لحاظ جایگاه والای نهج‌البلاغه در فرهنگ دینی و هم به‌سبب جایگاه حقوق عمومی در مقایسه با سایر رشته‌های حقوقی امری ستودنی است. روش ارزیابی و نقد این اثر، استنادیـ تحلیلی و مطابق الگوی پیش‌نهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چهارچوب معرفی کلی و بررسی شکلی و صوری و محتوایی اثر است. ...  بیشتر

فقه و حقوق
نقد کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

ابراهیم موسی‌زاده

دوره 18، شماره 5 ، مرداد 1397، ، صفحه 323-339

چکیده
  اهمیت این نقد به‌لحاظ جایگاه حقوق اساسی، قانون اساسی، و حکومت جمهوری اسلامی است و ضرورت نقد نیز انگیزة شکل‌‌گیری کتاب موردنقد به‌منزلة منبع آموزشی برای درس «حقوق اساسی» دورة کارشناسی رشتة حقوق و دروس مرتبط با حقوق اساسی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی گرایش حقوق عمومی است. هدف این نقد شناسایی نقاط قوت و ضعف کتاب به‌منزلة «کتاب ...  بیشتر