زبان و ادبیات عربی
بررسی انتقادی کتاب «مبادیءالعربیة(2)

سید احمد امام زاده

دوره 10، شماره 20 ، شهریور 1389، ، صفحه 89-101

چکیده
  یادگیری زبان عربی، جهت فهم قرآن کریم ــ میراث مکتوب فرهنگ و علوم اسلامی ــ بر همة مسلمانان واجب است .برای یادگیری زبان عربی، کتاب­های زیادی با روش­های مختلف در گذشته و حال نوشته شده است.یکی­ازکتاب­های آمـوزش زبان­عـربی(صـرف­ونحو)، کتاب مبادیءالعربیة، تألیف رشید شرتونی، است. این کتاب در چهار جلد، برای چهار سطح نوشته شده ...  بیشتر

زبان و ادبیات عربی
بررسی انتقادی کتاب «مبادیءالعربیة(4)»: قسم‌الصرف

سیدعدنان اشکوری

دوره 10، شماره 20 ، شهریور 1389، ، صفحه 103-118

چکیده
  مقالة حاضر، با هدف نقد، بررسی و اصلاح کتاب مبادئ العربیة (جلد چهارم، قسم الصرف) به قلم رشید الشرتونی و ویرایش حمید محمدی به نگارش درآمده است. البته در این زمینه تلاش بر آن بوده است که این کتاب در آغاز از دیدگاهی کلی بررسی و نقاط قوت و ضعف آن به عنوان یکی از منابع مهم تدریس دانشگاهی و حوزوی در شاخة صرف عربی آشکار و اصلاح شود ؛ سپس بررسی ...  بیشتر