زبان و ادبیات عربی
نقد کتاب صرف ساده

معصومه نعمتی قزوینی؛ سیده‌اکرم رخشنده‌نیا

دوره 12، شماره 25 ، آبان 1391، ، صفحه 127-137

چکیده
  امروزه جایگاه و اهمیت نقد صحیح و عالمانه در بهبود سطح کیفی علوم و فنون مختلف بر کسی پوشیده نیست. به‌ویژه آن‌جا که نقد، متوجه ارکان مهم و زیربنایی جامعه نظیر بخش‌های آموزشی نیز باشد، از اهمیتی دوچندان برخوردار می‌شود. بر این ‌اساس نقد کتاب‌‌های درسی و متون آموزشی نیز به‌دلیل دامنۀ وسیع کاربردی و نقش آن در ارتقای سطح علمی کشور، ضرورتی ...  بیشتر

زبان و ادبیات عربی
بررسی انتقادی کتاب «مبادیءالعربیة(4)»: قسم‌الصرف

سیدعدنان اشکوری

دوره 10، شماره 20 ، شهریور 1389، ، صفحه 103-118

چکیده
  مقالة حاضر، با هدف نقد، بررسی و اصلاح کتاب مبادئ العربیة (جلد چهارم، قسم الصرف) به قلم رشید الشرتونی و ویرایش حمید محمدی به نگارش درآمده است. البته در این زمینه تلاش بر آن بوده است که این کتاب در آغاز از دیدگاهی کلی بررسی و نقاط قوت و ضعف آن به عنوان یکی از منابع مهم تدریس دانشگاهی و حوزوی در شاخة صرف عربی آشکار و اصلاح شود ؛ سپس بررسی ...  بیشتر