زبان‌های خارجی
بررسی و نقد کتاب Versification Française et Genres Poétiques (انواع شعر فرانسه)

هادی دولت آبادی

دوره 20، شماره 8 ، آبان 1399، ، صفحه 41-60

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.27130.1608

چکیده
  کتاب انواع شعر فرانسه، اثر شهناز شاهین و مهوش قویمی، را سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) در سال ۱۳۷۹ به‌چاپ رسانده و در سال ۱۳۸۳ موردبازبینی و ویرایش قرار گرفته است. این کتاب که با مخاطب دانشگاهی و به‌منظور تدریس در دورۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه طراحی شده‌ است، باوجود برخورداری از نگارشی واضح ...  بیشتر

زبان‌های خارجی
پذیرش آثار کریستیان بوبن در ایران: با نگاهی به ترجمه‌های مهوش قویمی

اسماعیل فرنود

دوره 20، شماره 8 ، آبان 1399، ، صفحه 249-270

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.28426.1657

چکیده
  اثر ترجمه‌شده را با دیدگاه‌های متفاوتی می‌توان مطالعه کرد؛ یکی از این دیدگاه‌ها معیارهای نقد ترجمه مبتنی‌بر کارکرد ترجمه است. گاهی این کارکرد بیش‌تر فرامتنی است و گاهی به گفتمانی می‌پردازد که اثر ترجمه‌شده در جامعۀ مقصد تولید می‌کند. مطالعه و بررسی مقابله‌ای متن مبدأ و متن مقصد، به‌لحاظ زبانی، آموزشی، و در سنجش کیفیت ترجمه ...  بیشتر

زبان‌های خارجی
بررسی کتاب پیدایش رمان فارسی براساس نظریۀ وینی و داربلنه

روح‌اله قاسمی

دوره 20، شماره 8 ، آبان 1399، ، صفحه 271-287

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.26168.1579

چکیده
  کریستف بالایی یکی از ایران‌شناسانی است که مدت‌های طولانی از عمر خود را صرف مطالعة ادبیات ‌فارسی نمود و حاصل آن هم کتابی شد با عنوانLa genèse du roman persan moderne  که مهوش‌ قویمی و نسرین‌دخت خطّاط آن را به فارسی برگرداندند. مطالعة ترجمة این کتاب و مقایسة آن با متن فرانسوی از این لحاظ که موضع‌گیری‌های مترجمان را دربرابر متن در چالش‌های ...  بیشتر

زبان‌های خارجی
بررسی ریتم در ترجمه‌های فارسی آثار کریستیان بوبن مورد مطالعه: ترجمة مهوش قویمی از Geai (ابله محله) و Isabelle Bruges (ایزابل بروژ)

صابر محسنی

دوره 20، شماره 8 ، آبان 1399، ، صفحه 315-337

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.30687.1833

چکیده
  این مقاله به بررسی ریتم در ترجمه‌های مهوش قویمی از آثار کریستیان بوبن می‌پردازد. بوبن اندیشه‌ای ساده و صمیمانه را در قالب سبکی ساده و فارغ از جمله‌های پیچیده و کلمه‌های پرطمطراق بیان می‌کند. نوشته‌های او سرشار از جمله‌های کوتاهی است که ریتم آرام یا تند آن‌ها بیان‌گر احساس و اندیشة شخصیت‌هاست. از دیدگاه هانری مشونیک، هر متن ریتم ...  بیشتر