علوم سیاسی
نقدی بر خوانش ونسا مارتین در کتاب ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم

سید رضا حسینی؛ مصطفی رضائی حسین آبادی؛ امیر اعتمادی بزرگ

دوره 22، شماره 4 ، تیر 1401، ، صفحه 99-120

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.36382.2243

چکیده
  ونسا مارتین از جملۀ پژوهش‌گران انگلیسی‌زبان تاریخ ایران معاصر است که در کتاب ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم تلاش کرده است مشروطه و تحولات سیاسی اجتماعی مرتبط با آن ‌را از منظر بیرونی بررسی کند. بر این اساس، هدف مقالۀ حاضر مطالعۀ تحلیلی ـ انتقادی کتاب در ابعاد شکلی، روشی، نظری، و محتوایی است. تمرکز ونسا مارتین در این ...  بیشتر

فلسفه
بررسی و نقد کتاب عصر سکولار

مهدی ابوطالبی یزدی؛ علی مرادخانی؛ میثم سفیدخوش

دوره 22، شماره 4 ، تیر 1401، ، صفحه 353-376

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.37758.2332

چکیده
  اساس نظریۀ سکولاریسم این است که هرچه مدرنیته (مجموعه‌ای از پدیده‌ها ازجمله علم، فناوری، و اشکال عقلانی اقتدار) پیشرفت می‌کند به‌تدریج از نفوذ دین کاسته می‌شود، اما چارلز تیلور بر آن است که دنیای مدرن نه‌تنها باعث ازبین‌رفتن دین نشده، بلکه در بسیاری موارد موجب رشد و بالندگی آن شده است. کتاب عصر سکولار تفصیل نظر او درمورد سکولاریسم ...  بیشتر

علوم سیاسی
طرح و نقد سکولاریسم انتقادی

محمد شجاعیان

دوره 20، شماره 7 ، مهر 1399، ، صفحه 137-155

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.31808.1910

چکیده
  اندیشمندان لیبرال مدعی‌اند که در نقد به هیچ محدودیتی قائل نیستند، زیرا هر محدودیتی در این زمینه به‌معنای محدودکردن آزادی بیان به‌منزلۀ یکی از مهم‌ترین مصادیق آزادی است. بر این اساس، در گفتمان لیبرال، از توهین به پیامبران الهی به‌منزلۀ یکی از مصادیق آزادی بیان دفاع می‌شود. موضوع محوری کتاب آیا نقد سکولار است؟ همین است. این کتاب ...  بیشتر

علوم سیاسی
نقد و بررسی کتاب زندگی فضیلت‌مند در عصر سکولار

مختار نوری؛ قدرت احمدیان

دوره 20، شماره 7 ، مهر 1399، ، صفحه 359-381

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.31643.1894

چکیده
  کتاب زندگی فضیلت‌‌مند در عصر سکولار اثر فرهنگ رجایی، اندیشمند ایرانی، و چارلز تیلور، فیلسوف کانادایی، است که برپایۀ دغدغه‌‌ای مشترک میان این دو به‌نگارش درآمده است. این دغدغۀ مشترک همان رابطۀ میان «دین و تجدد» و امکان زندگی دین‌دارانه در دنیای مدرن است. کتاب ترکیبی از تألیف و ترجمه است و مطالب آن در چهارچوب الگویِ بحران توماس ...  بیشتر

علوم سیاسی
امکان سکولاریسم اسلامی؟ نقد کتاب سکولاریسم اسلامی: نقدی بر دیدگاه روشن‌فکران مسلمان

مجید بهستانی؛ محمدرضا امیرزاده

دوره 18، شماره 6 ، شهریور 1397، ، صفحه 21-34

چکیده
  اگرچه بعد از دورة مشروطه حال‌وهوای مدرنیزاسیون غربی، ازجمله سکولاریسم در ایران دمیدن گرفت، تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی کم‌تر مسئلة اصلی روشن‌فکران در تمام ابعاد آن بود. این درحالی است که با تأسیس حکومت دینی عموم روشن‌فکران و صاحب‌نظران به‌تصریح یا به‌تلویح و اشاره مفهوم سکولاریسم و ملزمات آن را در جامعة دینی ایران موردپرسش ...  بیشتر

علوم سیاسی
گفتمان معاصر عربی در میانة ابهامات و چندگانگی‌ها

حمید احمدی

دوره 16، شماره 39 ، خرداد 1395، ، صفحه 17-34

چکیده
  چکیدهپژوهش کنونی با تمرکز بر چگونگی و چیستی گفتمان‌محوری جهان عرب این فرضیه را طرح می‌کند که وحدت عربی یا اتحاد اعراب در چهارچوب یک واحد سیاسی و سرزمینی، گفتمان‌محوری، و آرمانی اعراب در یک و نیم قرن اخیر بوده است. با این همه، دگرگونی‌های بین‌المللی و داخلی تحقق چنین آرمانی را با دشواری روبه‌رو کرده و بروز مشکلات سیاسی ـ اقتصادی ...  بیشتر