علوم سیاسی
روان‌کاوی لاکانی و امکان بازآفرینی امر سیاسی: بازخوانی انتقادی کتاب لاکان و امر سیاسی

علی‌اشرف نظری

دوره 18، شماره 6 ، شهریور 1397، ، صفحه 329-348

چکیده
  نظریه‌های روان‌شناختی و سیاسی رسالت فهم رفتارهای فردی و جمعی را در متن زندگی سیاسی برعهده دارند. درطول دو دهة گذشته تحلیل ابعاد روان‌شناختیـ روان‌کاوانة سیاست با محوریت این بحث که چگونه می‌توان دربارة ارتباط و تعامل سیاست و روان‌شناسی سخن گفت، موردتوجه بسیاری از پژوهش‌گران قرار گرفته است. در این میان، ژاک لاکان یکی از برجسته‌ترین ...  بیشتر

زبان و ادبیات فارسی
«بایسته‌ها و شرایط کاربست واسازی دریدا» در نقد متون نقد و تحلیل کتاب واسازی متون آل احمد

سیدرضا شاکری

دوره 18، شماره 2 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 155-171

چکیده
  نویسنده در این مقاله می‌کوشد با ارائة تبیین درست و انضمامی‌تر از واسازی دریدا و الزام‌های معرفتی و روش‌شناختی آن، به نارسایی عمده‌ای در فضای نقد متون ادبی ایران اشاره کند و آن شتاب‌زدگی در کاربست نظریه‌‌ها و روش‌‌های جدید نقد ادبی اروپایی در ایران است. کتاب مجتبی گلستانی نیز در ذیل این نارسایی نقد شده است. بدین ترتیب، مقاله نشان ...  بیشتر

علوم سیاسی
بازگشت امر سیاسی از دیدگاه شنتال موف و ارنستو لاکلائو

علیرضا آقاحسینی

دوره 16، شماره 41 ، مهر 1395، ، صفحه 25-43

چکیده
  چکیدهسیاست آوردگاهی به‌حساب می‌آید که در آن قطب‌های متعارض در برابر یکدیگر صف‌کشیده راه را برای آزادی، هژمونی و شکل‌گیری رژیم‌های حقیقت فراهم می سازند. اعتقاد به سیاست به عنوان آوردگاهی که تعارض های هویتی همدیگر را تعیین حدود می نمایند مورد توجه لاکلائو و موف به حساب می آید. این دو در صددهستند تا از دموکراسی های موجود دموکراسی ...  بیشتر

زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
گِرِمس معناهای گریزان بررسی و نقد کتاب نقصان معنا

رضا امینی

دوره 14، شماره 32 ، آذر 1393، ، صفحه 1-14

چکیده
  چکیده در این مقاله، نقصان معنا، نوشتة گرمس، که حمیدرضا شعیری آن را به فارسی ترجمه کرده، معرفی و نقد و بررسی شده است. این کتاب با «سخن مترجم» آغاز شده است که هم نقش مهمی در معرفی گرمس و تحولات دیدگاه‏‏های او دارد، و هم زمینه‏‏ساز فهم بهتر آن چیزی است که او در این کتاب مطرح کرده است. گرمس، در نقصان معنا، بحث‏‏ها و دیدگاه‏‏های ...  بیشتر