زبان‌های خارجی
نقد و بررسی کتاب جدید زبان انگلیسی پایۀ دهمبررسی در سطح ملی

رضا طاهرخانی؛ سیدامیر افضلی‌میر؛ افشین مالمیر؛ آرش مسلسل؛ زهرا منتظری

دوره 17، شماره 7 ، دی 1396، ، صفحه 77-91

چکیده
  نقد و بررسی کتاب‌های آموزشی گامی مهم در برنامۀ درسی است. به‌همین‌منظور، پژوهش حاضر نقاط ضعف و قوت زبان انگلیسی پایۀ دهم را ارزیابی جامع کرده ‌است. بدین‌منظور، 400 دانش‌آموز و 40 معلم زبان انگلیسی پایۀ دهم از شهرهای همدان، مشهد، رشت، و اهواز با تکمیل پرسش‌نامۀ عبدالوهاب (2013) در این پژوهش شرکت کردند. برای اطمینان از روایی و پایایی ...  بیشتر

علوم تربیتی
تأثیر برنامة درسی پنهان در رفتار هنرجویان هنرستان‌های تربیت بدنی

پروین صمدی؛ رقیه حیدری

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، ، صفحه 203-216

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامۀ درسی پنهان در رفتار هنرجویان تربیت بدنی و دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر تهران انجام شده است و روش پژوهش توصیفی ــ‌تحلیلی است. جامعۀ آماری در این پژوهش دانش‌آموزان و هنرجویان متوسطۀ شهر تهران است و حجم نمونۀ آن که به‌ روش کوکران و به‌صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب شده است دویست نفر ...  بیشتر

زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
تحلیلی بر واژگان پایۀ فارسی

احمد رمضانی؛ ساسان اسدپور

دوره 16، ویژه‌نامه زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی ، مرداد 1395، ، صفحه 175-197

چکیده
  هدف مقالۀ حاضر تأکید بر اهمیت پژوهش در حوزۀ واژگان پایه و بررسی انتقادی کتاب واژگان پایۀ فارسی از زبان کودکان ایرانی و طرح ملی شناسایی واژگان پایه‌ فارسی از منظر روان­ شناختی، زبان ­شناختی، روش­ شناسی و آموزشی است. در ابتدا به اهمیت موضوع واژگان پایه و تاریخچة تدوین کتاب اشاره می ­شود. سپس محتوای اثر توصیف و تحلیل می­شود. به ...  بیشتر