فلسفه
نقد و بررسی ترجمۀ کتاب درآمدی به متافیزیک

محمد جواد صافیان

دوره 20، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 285-299

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5302

چکیده
  موضوع مقاله حاضر نقد و بررسی ترجمه کتاب درآمدی به متافیریک، اثر مارتین هایدگر، است. هدف از آن کمکی هرچند ناچیز به غنای بیش‌تر فن ترجمۀ آثار تخصصی در حیطۀ فلسفۀ غرب است. روش و یا به‌عبارت بهتر رویکرد مقاله از حیث دریافت روح کلی حاکم بر ترجمه هرمنوتیکی و از حیث بررسی جزئیات ترجمه تطبیقی است. ترجمۀ درآمدی به متافیزیک تاحدود زیادی از عهدۀ ...  بیشتر

علوم سیاسی
ترور و تفکر؛ از هابرماس و چامسکی تا دریدا (نقدی شکلی و محتوایی بر کتاب ترور و تفکر)

مجید حسینی؛ میثم قهرمان

دوره 17، شماره 8 ، بهمن 1396، ، صفحه 129-149

چکیده
  در این مقاله به نقد و بررسی نسبت ترور و تفکر در آرای ایگلتون، هابرماس، دریدا، و چامسکی در کتاب ترور و تفکر پرداختیم. کتاب حاضر ازآن‌جهت که حاوی دیدگاه‌های متفاوت و گاهاً متضادی دربارۀ دو واژۀ بحث‌برانگیز در اندیشۀ سیاسی (ترور و تفکر) است خواننده را درمعرضِ چالش تئوریک دربارۀ یک پدیدۀ واحد (نظیر واقعۀ 11 سپتامبر) قرار می‌دهد و بدین‌ترتیب، ...  بیشتر

فلسفه
نقد و بررسی کتاب هیدگر، از طریق پدیدارشناسی به سوی تفکر

محمدجواد صافیان

دوره 14، شماره 31 ، شهریور 1393، ، صفحه 87-103

چکیده
  کتاب هیدگر، از طریق پدیدارشناسی به سوی تفکر اولین اثر تفسیری ‌ـ ‌تحلیلی سیر تفکر هیدگر به زبان انگلیسی و تنها اثر به این زبان است که حاوی مقدمه‌ای است از هیدگر که در جواب پرسش‌های نویسنده از او نگاشته شده است. روش نویسنده تفسیر تحلیلی و همدلانۀ تفکر هیدگر بر اساس سی اثر اعم از کتاب و مقاله از دوره‌های مختلف اندیشۀ اوست. نویسنده در ...  بیشتر

زبان و ادبیات فارسی
نقد کتاب عرفان و تفکر از تأملات عرفانی مولوی تا عناصر عرفانی در طریق هایدگر

فاطمه مدرسی

دوره 13، شماره 28 ، آذر 1392، ، صفحه 63-84

چکیده
  چکیده تحقیقات و مطالعات تطبیقی امروزه در حوزة پژوهش‌‌‌های علمی ـ فرهنگی توجه پژوهش‌گران را به خود جلب کرده است. کمترین فایدة این گونه تحقیقات این است که زمینه‌‌‌ای را فراهم می‌‌‌آورند برای این‌که وام‌دهی و وام‌‌‌گیری داد و ستدهای آگاهانه، ناخواسته، و ناآگاهانه و تواردهای پنهان و آشکار میان دستگاه‌‌‌های فکری گوناگون و ...  بیشتر