زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
نقد و بررسی کتاب واژه‌نامۀ گویش تون (فردوس)

مجید طامه

دوره 22، شماره 9 ، آذر 1401، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.38668.2402

چکیده
  واژه‌نامۀ گویش تون (فردوس) کتابی است دربارۀ یکی از گویش‌های ایرانی که در خراسان رایج است. این کتاب حاصل همکاری چندین سالۀ محمدجعفر یاحقی و رحمت‌الله ابریشمی و احمد ارمغانی است. البته تدوین علمی و آماده‌سازی این اثر برای نشر برعهدۀ محمدجعفر یاحقی بوده‌است. در این اثر لغات گونۀ زبانی رایج در فردوس یا همان تون قدیم گردآوری و ضبط شده‌است. ...  بیشتر