فقه و حقوق
دوقلوهای دو انقلاب جامعه‌شناسی حقوقی دین و دانش در ایران و فرانسه

محمدجواد جاوید

دوره 22، شماره 6 ، شهریور 1401، ، صفحه 367-392

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.38314.2363

چکیده
  دولتها در خصوص حقوق طبیعی افراد متعهدند. حق بر دین و حق بر دانش دو حق طبیعی شهروندان است. ایندو از موضوعات حقوق اساسی دو انقلاب ایران و فرانسه است. در وقوع دو انقلاب، به نوعی سلبی یا ایجابی، ایمان و ایدئولوژی از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که پس از انقلاب، ساحت های مختلفی را تحت تاثیر قرار داده است. مفروض تحقیق حاضر آن بوده که سامان ...  بیشتر

فلسفه
بررسی و نقد کتاب عصر سکولار

مهدی ابوطالبی یزدی؛ علی مرادخانی؛ میثم سفیدخوش

دوره 22، شماره 4 ، تیر 1401، ، صفحه 365-389

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.37758.2332

چکیده
  اساس نظریه سکولاریسم این است که هر چه مدرنیته (مجموعه‌ای از پدیده‌ها از جمله علم، فناوری و اشکال عقلانی اقتدار) پیشرفت می‌کند، به تدریج از نفوذ دین کاسته می‌شود، اما چارلز تیلور بر آن است که دنیای مدرن نه تنها باعث از بین رفتن دین نشده، بلکه در بسیاری موارد موجب رشد و بالندگی آن شده است. کتاب «عصر سکولار» تفصیل نظر او در مورد ...  بیشتر

فلسفه
بررسی و نقد کتاب مسیحیت و دموکراسی

مختار نوری

دوره 20، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 387-404

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5307

چکیده
  نقش و جایگاه دین در زندگی سیاسی و اجتماعی انسان موضوعی است که از نظر اهمیت باید تجزیه و تحلیل شود. برای پرداختن به چنین موضوعی مقالۀ حاضر سراغ یکی از مهم‌ترین آثار این حوزه یعنی کتاب مسیحیت و دموکراسی اثر ژاک ماریتن، فیلسوف نئوتومیستی فرانسوی، رفته است. ماریتن در این اثر به دفاع از دموکراسی با ارجاع آن به مسیحیت پرداخته است. البته این ...  بیشتر

فلسفه
نقد و بررسی کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به آموزه Kant's Practical Philosophy from Critique to Doctrine

محمد عنبرسوز؛ یوسف نوظهور

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 169-189

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.3956

چکیده
  جستار پیش‌رو، که متکفل نقد و بررسی کتاب فلسفۀ عملی کانت از نقد به آموزه نوشتۀ گری بنهم است، با روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و براساس برداشت ناقد از اثر موردبحث، درصدد نشان‌دادن این است که این اثر، علاوه‌براین‌که طرح جدیدی در خوانش فلسفۀ عملی کانت درمی‌اندازد، از برخی جنبه‌ها نیز اشکالاتی جدی را متوجه خود می‌بیند. برخی از این کاستی‌ها ...  بیشتر

فلسفه
بررسی و نقد کتاب دین و اخلاق بررسی گونه‌های وابستگی اخلاق به دین

رهام شرف؛ سحر کاوندی

دوره 17، شماره 5 ، آبان 1396، ، صفحه 123-143

چکیده
  اگرچه دین و اخلاق در بسیاری از موارد به یک‌دیگر کمک می‌کنند، در برخی موارد نیز گزاره‌های دینی و اخلاقی ناسازگار با یک‌دیگر به‌نظر می‌رسند؛ ازهمین‌رو، بررسی ارتباط یا تقابل و تعارض احتمالی آن دو نیازمند پژوهش و تأملات فلسفی است. کتاب دین و اخلاق؛ بررسی گونه‌های وابستگی اخلاق به دین به این مهم پرداخته و مؤلف محترم آن به‌طور مبسوط ...  بیشتر

فلسفه
نقد و بررسی کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین

عبدالرزاق حسامی‌فر

دوره 14، شماره 31 ، شهریور 1393، ، صفحه 1-11

چکیده
  یکی از موضوعات بسیار مهم مطرح در فلسفۀ علم و فلسفۀ دین، نسبت میان علم و دین است. این نسبت در دو حوزه مورد توجه قرارمی‎گیرد: نیاز انسان به هر دو و تقابل میان گزاره‎های آن دو در توصیف قوانین طبیعت. این مسئله از حوزۀ بررسی عمیق استاد مطهری بیرون نبوده‎است؛ چنان‎که می‎توان اشتغال بدان را در آثار ایشان ردیابی کرد و این کاری است که ...  بیشتر

فلسفه
نگاه طبیعی به عرفان نقد و بررسی کتاب عرفان و فلسفه

سیدحسین حسینی

دوره 14، شماره 31 ، شهریور 1393، ، صفحه 13-45

چکیده
  هدف این مقاله1 معرفی و نقد و بررسی اجمالی عرفان و فلسفه اثر والتر ترنس استیس است. او در این کتاب پس از اشاره به هدف، شیوه، پیشینه، و روش کار خود درصدد پی‌افکندن طرحی نو است. استیس، بر اساس یک برنامة پژوهشی مشخص، نخست به مفروضات و تعریف اصطلاحات لازم می‌پردازد تا زمینه برای نقطة ثقل کتاب، یعنی ویژگی‌ها و وجوه مشترک تجربه‌های عرفانی ...  بیشتر

فلسفه
بررسی و نقد شرح ِدکتر عبدالحسین خسروپناه از «رویکرد استاد مطهری به علم و دین»

عزیز نجف‌پور؛ فاطمه گیتی پسند

دوره 13، شماره 27 ، شهریور 1392، ، صفحه 157-169

چکیده
  چکیده دکتر خسروپناه در کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین به بررسی آرای مرحوم مطهری در باب علم، دین و مفهوم‌‌شناسیِ علمِ دینی پرداخته است. وی ضمن برشمردن چهار نوع رابطه میان علم و دین، به بررسی علل جدایی علم و دین در غرب پرداخته است و متعاقباً ضمن فریضه‌دانستن علم در سنت اسلامی به توافق علم و دین در این سنت اشاره کرده و دلایل و محاسن ...  بیشتر