علوم سیاسی
نقد و ارزیابی کتاب میشل فوکو در اندیشة معاصر عرب

علی اشرف نظری

دوره 22، شماره 7 ، مهر 1401، ، صفحه 239-262

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.34874.2131

چکیده
  ایده­ها و اندیشه­های متفکران بزرگ، مرزناپذیر است و بنیان­های فکری آنها بر ساخت تفکر و ماهیت تحول جوامع دیگر نیز تأثیر می­گذارد. میشل فوکو (1984-1926) از جمله تأثیرگذارترین نظریه‌پردازان در نیمه دوم قرن بیستم است که دستگاه فکری او از دیدگاه­ها و چشم­اندازهای فکری گوناگون در جوامع مختلف مورد خوانش قرار گرفته است. خوانشی که در ...  بیشتر

علوم سیاسی
نقد و بررسی قدرت و دانش در ایران دورۀ اسلامی

حمید سجادی

دوره 21، شماره 6 ، شهریور 1400، ، صفحه 165-187

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.34009.2076

چکیده
  سنت با صورت‌بندی اندیشه و اندیشه‌‌ورزی تحولات در جوامع را جهت‌‌دهی می‌کند و با کتمان تاریخی‌بودنش سلطۀ خویش را بر قرائت ‌معاصر می‌‌گستراند. بااین‌حال، چهارچوب‌های تحلیل این حوزه هیچ‌کدام آشکار نمی‌‌سازند که قدرت چگونه دانش‌ و تولیدات فکر دینی را منقاد ساخته و آن‌ها را درجهت راه‌‌بردها و اهداف خود به‌خدمت گرفته است. با ...  بیشتر

علوم سیاسی
واپس‌نگری و تمنای ثبات؛ نقدی بر کتاب ذهن ارتجاعی: محافظه‌کاری از ادموند برک تا سارا پالین

رضا نصیری حامد

دوره 21، شماره 6 ، شهریور 1400، ، صفحه 373-395

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.33237.2004

چکیده
  محافظه‌کاری، به‌مثابۀ اندیشه یا ایدئولوژی، پیوندی مستحکم با عمل و تجربۀ‌ عینی سیاسی دارد. محافظه‌کاران معمولاً به حفظ آن‌چه مطلوب می‌پندارند علاقه نشان می‌دهند و البته مقاومت ایشان درقبال تغییراتی که لازمۀ شرایط اجتماعی و تاریخی دانسته می‌شود، آن‌ها را مستعد عناوینی هم‌چون واپس‌گرایی یا ارتجاعی کرده است. کتاب ذهن ارتجاعی ...  بیشتر

بررسی و نقد تعارضات روش‌شناسی علم ‌سنتی در کتاب نیاز به علم مقدس

محمد نژادایران؛ روژان حسام قاضی

دوره 19، شماره 2 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 101-121

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.3929

چکیده
  سیدحسین نصر یکی از تأثیرگذارترین متفکران سنت‌گرای معاصر است که اندیشه‌های انتقادی تأمل‌برانگیزی درخصوص تجدد و دستاوردهای آن ارائه کرده است. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تجدد که در اندیشۀ نصر موردنقد قرار گرفته است علم جدید است. رویکرد نصر به علم فقط در سطح انتقاد متوقف نمی‌شود، بلکه او تلاش می‌کند تا جای‌گزینی مناسب برای علم جدید ...  بیشتر

امکان تفسیر واحد از دین نقد و بررسی کتاب تفسیری از دین: پاسخ‌های بشر به امر متعالی

امیر صادقی؛ مریم صانع پور

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 131-152

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.3954

چکیده
  کثرت‌گرایی دینی، به‌مثابۀ نظریه‌ای که با ارائۀ تفسیر بر مدار واقعیت محض (حقیقت محض) داعیۀ برقراری آشتی در موضوع تنوع ادیان را دارد، در چند دهۀ اخیر محل بحث بسیار قرار گرفته است. جان هیک، یکی از اصلی‌ترین نظریه‌پردازان این حوزه، بحث جامعی در این زمینه در کتاب تفسیری از دین ارائه کرده است. بحث جان هیک ازجهات مختلفی در این کتاب قابل‌بررسی ...  بیشتر

بررسی و نقد کتاب تاریخ‌نگاری محلی ایران در دورۀ اسلامی؛ تا سدۀ هفتم هجری

مرتضی نورایی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 301-310

چکیده
  کتاب تاریخ‌نگاری محلی ایران در دورۀ اسلامی؛ تا سدۀ هفتم هجری (قنوات 1393: 434) از‌جمله کتاب‌های تاریخی است که بر جریان متن‌نگاری در عرصۀ تاریخ تکیه دارد؛ تاریخ متن‌نگاری در متن. به‌بیان‌دیگر، مقصد اثر بازنمایی وقایع یا جریان تاریخی نیست، بلکه در این مقام بازسازی ساز‌و‌کار تاریخ‌نگاری خاصی (محلی) در روند زمانی معین، از قرن سوم ...  بیشتر

امکان و مطلوبیت علم دینی در گفتمان سنت‌گرایی نصر

محمدرضا خاکی قراملکی

دوره 17، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 53-74

چکیده
  پژوهش حاضر به بازخوانی تفکر سنت‌گرایی حسین نصر می‌پردازد، گفتمان سنت‌گرایی با تکیه بر سنت قدسی و حکمت خالده و عقل شهودی، احیای علم قدسی را دنبال می‌کند و از این مجرا، احیای علم دینی را موردتوجه قرار می‌دهد. درحقیقت ضرورت بازگشت به سنت علمی و میراث حِکمی گذشته را با بیان وجه سلبی، با اذعان به بحران‌های معرفتی و اخلاقی و زیست‌محیطی ...  بیشتر

بررسی و نقد کتاب ما و میراث فلسفی‌مان

مسلم طاهری کل‌ کشوندی؛ یحیی بوذری‌نژاد

دوره 17، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 75-93

چکیده
  این پژوهش درصدد تحلیل و ارزیابی آرای محمدعابد الجابری درمورد تعامل فلسفه و شریعت در کتاب ما و میراث فلسفی‌مان است تا ذهنیتی روشن دربارۀ آرای او به‌دست آید. هم‌چنین، به تحلیل بیرونی و خاستگاه اثر حاضر نیز می‌پردازد؛ زیرا عوامل غیرمعرفتی مؤثر بر شکل‌گیری اندیشه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پژوهشی است که لازم است در بررسی آرای ...  بیشتر