فلسفه
معرفی، نقد، و بررسی مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی معاصر

سیما سادات نوربخش

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 307-323

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.3962

چکیده
  تاریخ فلسفة اسلامی معاصر وضعیتی متفاوت با پیشینه خود دارد. تأثر آن از دیگر حوزه‌های معرفتی به‌ویژه فلسفة غرب و نیز مواجهه با مسائل کلامی جدید موجب شده است تا بخش‌های متفاوت و ادوار گوناگون این قسمت از تاریخ فلسفة اسلامی به‌گونه‌ای متمایز از دیگر اجزای خود از عهد فارابی تا کنون باشد. محمد فنایی اشکوری در کتاب مقدمه‌ای بر فلسفة اسلامی ...  بیشتر

فلسفه
نقد و بررسی کتاب رویکرد استاد مطهری به علم و دین

عبدالرزاق حسامی‌فر

دوره 14، شماره 31 ، شهریور 1393، ، صفحه 1-11

چکیده
  یکی از موضوعات بسیار مهم مطرح در فلسفۀ علم و فلسفۀ دین، نسبت میان علم و دین است. این نسبت در دو حوزه مورد توجه قرارمی‎گیرد: نیاز انسان به هر دو و تقابل میان گزاره‎های آن دو در توصیف قوانین طبیعت. این مسئله از حوزۀ بررسی عمیق استاد مطهری بیرون نبوده‎است؛ چنان‎که می‎توان اشتغال بدان را در آثار ایشان ردیابی کرد و این کاری است که ...  بیشتر