اقتصاد
مقدمه‌ای بر آموزش اقتصاد با رویکرد بومی‎سازی و نوین‎سازی

منصور زراء نژاد

دوره 13، شماره 27 ، شهریور 1392، ، صفحه 77-88

چکیده
  چکیده هدف این مقاله بحث در مورد آموزش اقتصاد خرد با رویکرد بومی سازی و نوین‌سازی است. از آنجا که علم اقتصاد دایماً در تحول و پیشرفت است، تحقق این هدف الزاماً مستلزم نوین‎سازی مستمر است. بنابراین، تدریس اقتصاد با رویکرد بومی‌سازی و نوین‌سازی ضرورتی اجتناب‎ناپذیر است. بومی‌سازی اقتصاد در هر جامعه، مستلزم توجه محوری به ساختار، ...  بیشتر