اقتصاد
ارزیابی انتقادی تحلیل نقش دولت در مکتب اردولیبرالیسم آلمانی در منابع فارسی زبان

سعید سیدحسین زاده یزدی؛ محمد جواد شریف زاده؛ عادل پیغامی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، ، صفحه 31-56

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.39177.2437

چکیده
  بررسی نقش دولت در مکتب اردولیبرالیسم آلمانی از جهت مطرح شدن به عنوان یکی از جایگزین­های نظام سرمایه­داری نئولیبرال پس از بحران جهانی سال 2008 و تأثیرگذاری بر الگوی توسعه آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم و همچنین اثرات آن بر الگوی حکمرانی اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگرحائز اهمیت است. هدف این مقاله بازخوانی، ارزیابی و «نقدِ تحلیل» ...  بیشتر

جامعه شناسی
بررسی و نقد کتاب زیست سیاست

جهانگیر جهانگیری

دوره 13، شماره 29 ، اسفند 1392، ، صفحه 23-42

چکیده
  چکیده همة هم و غمِ فوکو در کتاب تولد زیست سیاست پایان‌دادن به بسیاری از بدفهمی‌ها و سوءِتعبیرها از برخی از مفاهیم اندیشۀ سیاسی، برای مثال نئولیبرالیسم، است. آن‌چه فوکو در این کتاب پیش روی ما می‌نهد، بیش از آن‌که توصیف یا تفسیری از سیر تطور مکاتب سیاسی و فکری باشد، شرحی مبسوط از اصولِ کلیِ هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، و روش‌شناختی ...  بیشتر