زبان و ادبیات عربی
ارزیابی و نقد مقالات حوزة تصویرسازی ادبی

ساجد زارع؛ امین نظری تریزی؛ محمد خاقانی اصفهانی

دوره 19، شماره 8 ، آبان 1398، ، صفحه 225-245

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.4792

چکیده
  پای‌بندی به اصول نگارش مقالات پژوهشی در نگارش چکیده، مقدمه، روش طرح مسئله، اتخاذ روش تحقیق مناسب، تحلیل و ارزیابی محتوا، و نتیجه‌‌گیری به مهارت و دقت پژوهش‌گر بسته است. نگارندگان در پژوهش حاضر به نقد و بررسی ساختار شش مقالة چاپ‌شده در مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در حوزة فن تصویر و میزان انطباق آن با استانداردهای مقاله‌های ...  بیشتر

زبان و ادبیات فارسی
نقد کتاب آیین ‌نگارش مقالة علمی ـ پژوهشی

ناصر نیکوبخت

دوره 14، شماره 30 ، خرداد 1393، ، صفحه 91-103

چکیده
  چکیده گرایش به مقاله‌نویسی در مجامع علمی کشور، به‌ویژه در بین استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، ضرورت آشنایی با شیوه‌های نگارش با معیارهای علمی را امری اجتناب‌نا‌پذیر کرده است. آثاری همچون آیین نگارش مقالة علمی ـ پژوهشی اثر محمود فتوحی اقدامی بایسته برای پاسخ‌گویی به این ضرورت است. تدوین و تنظیم آثاری از این نوع ...  بیشتر