زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی
تحلیل انتقادی استعاره: نمود نظام‌مند ایدئولوژی

کامران شکیبا

دوره 19، شماره 11 ، بهمن 1398، ، صفحه 157-180

https://doi.org/10.30465/crtls.2019.4883

چکیده
  تحلیل گفتمان انتقادی هدف اصلی خود را روشن‌‌کردن گفتمان به‌منظور دست‌یافتن به روابط پنهان قدرت اعلام می‌‌کند. استعاره در تحلیل انتقادی به‌دلیل ویژگی‌های متقاعدسازی بالا نقشی کلیدی ایفا می‌کند. در این تحلیل سعی شد تا برپایة مدل تحلیل چارتریس بلک به تحلیل انتقادی استعاره در متون سیاسی روزنامه‌های متقابل مردم‌سالاری و کیهان ...  بیشتر

فلسفه
نقد و بررسی کتاب مقدمه‌ای بر فلسفۀ قرون وسطی

عبدالله غلامرضا کاشی

دوره 14، شماره 31 ، شهریور 1393، ، صفحه 121-132

چکیده
  مقدمه‌‌ای بر فلسفۀ قرون وسطی گزارشی است دربارۀ بعضی از مفاهیم بنیادین فلسفه، مثل ایمان و وحی، خدا، استعلائیات، نفس و ... نزد برخی از اندیشمندان برجستۀ سده‌های میانی، همچون آنسلم و توماس آکویناس. نویسندۀ اثر در اغلب مباحث، ضمن اشاره به ریشه‌های بحث در دورۀ باستان، نشان داده است که چگونه عالمان مسیحی با بهره‌گرفتن از دیدگاه‌های فیلسوفان ...  بیشتر