زبان و ادبیات فارسی
تصحیح دو بیت از شاهنامۀ جلال خالقی‌مطلق

علی سلیمانی؛ محمد فولادی

دوره 22، شماره 3 ، خرداد 1401، ، صفحه 197-215

https://doi.org/10.30465/crtls.2022.38659.2394

چکیده
  بسی از فرهنگ‌نویسان، شارحان و مصححان شاهنامه واژه‌های «جُناغ» و «جُنا» را یک واژه تلقی کرده و از آنها به‌‌جای یکدیگر استفاده کرده‌اند. حال آنکه توجه بر بافت موقعیتی، نشانه­های درون‌‌متنی و نگاهی جامع بر ابیاتی که این دو واژه در آن آمده، مشخص می‌سازد که در شاهنامۀ فردوسی این دو واژه، یک واژه نیستند بلکه دو واژۀ مختلف ...  بیشتر

زبان و ادبیات فارسی
نقد کتاب از اسطوره تا حماسه هفت گفتار در شاهنامه‌پژوهی

محمد فولادی

دوره 13، شماره 28 ، آذر 1392، ، صفحه 19-35

چکیده
  چکیده شاهنامۀ فردوسی به‌منزلة برجسته‌ترین منظومة ادب حماسی زبان فارسی همواره مورد توجه پژوهش‌گران بوده و جنبه‌های متفاوت این اثر مانند زبان، محتوا، ساختار، اساطیر، و شخصیت‌های متن بررسی شده و به صورت کتاب یا در قالب مقاله به جامعۀ علمی ارائه شده است؛ هریک از این آثار جنبه‌های ارزش‌مند و احتمالاً کاستی‌هایی دارد که مطرح‌کردن ...  بیشتر