الهیات و ادیان
ارزیابی کیفیت ترجمۀ فارسی و محتوای کتاب اسطوره‌های کهن: فولکلور در قرآن

ابوالفضل حری

دوره 23، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.30465/crtls.2023.43502.2669

چکیده
  این مقاله، برگردان فارسی کتاب اسطوره‌های کهن را بر اساس الگوی «ارزیابی کیفیت ترجمه» و محتوا و اندبشۀ آن را ارزیابی می‌کند. مؤلف نشان می‌دهد داستان‌های قرآن قرآن در سایر کتب دینی ریشه دارد و می‌توان آن را از منظر نظریه‌های ادبیات شفاهی بررسی کرد. اما به چند دلیل، دوندس در بررسی قرآن به مثابه فولکلور موفق نیست. این مقاله، می‌کوشد ...  بیشتر

الهیات و ادیان
نظریۀ انسان در الهیات ایران معاصر بازخوانی درک‌ها از انسان موجود ناشناخته (Man the Unknown)

حامد خانی (فرهنگ مهروش)

دوره 23، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 23-60

https://doi.org/10.30465/crtls.2023.44204.2694

چکیده
  یکی از آثارِ پرخواننده در ایران از آغاز دهۀ 1340ش تا کنون کتاب انسان موجود ناشناخته اثر الکسیس کارِل است. ایرانیان این کتاب را بارها تجدید چاپ، و مستند و منبع بحث‌های مختلف خود کرده، و شخصیت‌هایی پرشمار با اندیشه‌هایی متنوع نیز خواندن آن را ترویج نموده‌اند. با گذشت زمانی هفتادوچند‌ساله از نخستین ترجمۀ فارسیِ کتاب هنوز رونق بازار ...  بیشتر

الهیات و ادیان
تحلیل نقادانه کتاب روش های تدریس تعلیمات دینی (هدیه‌های آسمانی)

سید محمد دلبری

دوره 23، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 61-94

https://doi.org/10.30465/crtls.2023.43275.2661

چکیده
  بررسی‌و‌نقد کتاب درسی به دلیل جایگاه آن در دستیابی به اهداف نظام‌های آموزشی و آتار آن در کیفیت‌بخشی به محتوا‌‌های آموزشی و تربیتی، اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین ارزیابی این منابع با بهره‌مندی از ملاک‌های دقیق ضرورت دارد. پژوهش حاضر  مبتنی بر شاخص‌های علمی، کتاب" روش‌های تدریس تعلیمات دینی(هدیه‌های آسمانی) ، که توسط سازمان ...  بیشتر

الهیات و ادیان
نقد و بررسی کتاب ماهیت معرفت عرفانی

زینب شریعت نیا؛ هادی وکیلی

دوره 20، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 243-260

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5300

چکیده
  این مقاله درصدد آن است که به نقد و بررسی کتاب ماهیت معرفت عرفانی، نوشتة مسعود اسماعیلی، بپردازد. دربارة معرفت عرفانی و تمایز آن با تجربة عرفانی به‌زبان‌های غیرفارسی آثار بسیاری منتشر شده‌اند؛ اما در زبان فارسی تنها معدودی از پژوهش‌گران به بحث از آن در چهارچوبی علمی و روش‌مند پرداخته‌اند؛ ازجمله در کتاب ماهیت معرفت عرفانی نویسنده ...  بیشتر

الهیات و ادیان
نقد و بررسی عناوین مقالات پژوهشی رشتۀ علوم حدیث ازمنظر روش‌شناسی تحقیق(مطالعۀ موردی مجلۀ علمی ـ پژوهشی علوم حدیث)

علی حاجی‌خانی؛ نوروز امینی

دوره 16، شماره 43 ، بهمن 1395، ، صفحه 55-80

چکیده
   یکی از معیارهای مهم در ارزیابی مقالات علمی، اعم از پژوهشی و ترویجی، انتخاب عنوان مناسب است. صاحب‌نظران روش‌شناسی پژوهش‌های علمی معیارهایی ازقبیل جزئی‌بودن، گویایی، جذابیت، اختصار، دقت، و تازگی را برای عناوین مقالات پژوهشی برشمرده‌اند که پای‌بندی به این معیارها در انتخاب عناوین مقالات پژوهشی ضروری است. در مقالة حاضر، برای ...  بیشتر

الهیات و ادیان
نقد و بررسی برنامۀ درسی رشتۀ علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی

علی‌رضا فخّاری

دوره 16، شماره 40 ، مرداد 1395، ، صفحه 115-139

چکیده
  چکیده از اولین مسائل در بهینه‌سازی و ارتقای سطح کیفی رشته‌های تحصیلی توجه به برنامۀ درسی و محتوای آموزشی است که در سرفصل‌های آن رشته نمود می‌یابد. رشتۀ علوم قرآن و حدیث، به‌سبب ارتباط با دو منبع وحیانی، باید از جامعیت مقبولی برخوردار باشد تا بتواند در تمام عرصه‌های دینی حضور پویا داشته باشد. احراز این جایگاه به برنامه‌ریزی دقیق ...  بیشتر