الهیات و ادیان
نقد و بررسی کتاب ماهیت معرفت عرفانی

زینب شریعت نیا؛ هادی وکیلی

دوره 20، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 243-260

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5300

چکیده
  این مقاله درصدد آن است که به نقد و بررسی کتاب ماهیت معرفت عرفانی، نوشتة مسعود اسماعیلی، بپردازد. دربارة معرفت عرفانی و تمایز آن با تجربة عرفانی به‌زبان‌های غیرفارسی آثار بسیاری منتشر شده‌اند؛ اما در زبان فارسی تنها معدودی از پژوهش‌گران به بحث از آن در چهارچوبی علمی و روش‌مند پرداخته‌اند؛ ازجمله در کتاب ماهیت معرفت عرفانی نویسنده ...  بیشتر

الهیات و ادیان
نقد و بررسی عناوین مقالات پژوهشی رشتۀ علوم حدیث ازمنظر روش‌شناسی تحقیق(مطالعۀ موردی مجلۀ علمی ـ پژوهشی علوم حدیث)

علی حاجی‌خانی؛ نوروز امینی

دوره 16، شماره 43 ، بهمن 1395، ، صفحه 55-80

چکیده
   یکی از معیارهای مهم در ارزیابی مقالات علمی، اعم از پژوهشی و ترویجی، انتخاب عنوان مناسب است. صاحب‌نظران روش‌شناسی پژوهش‌های علمی معیارهایی ازقبیل جزئی‌بودن، گویایی، جذابیت، اختصار، دقت، و تازگی را برای عناوین مقالات پژوهشی برشمرده‌اند که پای‌بندی به این معیارها در انتخاب عناوین مقالات پژوهشی ضروری است. در مقالة حاضر، برای ...  بیشتر

الهیات و ادیان
نقد و بررسی برنامۀ درسی رشتۀ علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی

علی‌رضا فخّاری

دوره 16، شماره 40 ، مرداد 1395، ، صفحه 115-139

چکیده
  چکیده از اولین مسائل در بهینه‌سازی و ارتقای سطح کیفی رشته‌های تحصیلی توجه به برنامۀ درسی و محتوای آموزشی است که در سرفصل‌های آن رشته نمود می‌یابد. رشتۀ علوم قرآن و حدیث، به‌سبب ارتباط با دو منبع وحیانی، باید از جامعیت مقبولی برخوردار باشد تا بتواند در تمام عرصه‌های دینی حضور پویا داشته باشد. احراز این جایگاه به برنامه‌ریزی دقیق ...  بیشتر