مطالعات علم و فناوری
بررسی و نقد کتاب تحلیل هویت علم دینی و علم مدرن

سید سعید زاهد زاهدانی؛ علی فتوتیان

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، ، صفحه 53-73

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.37832.2333

چکیده
  رخداد عمدۀ فرهنگی و تمدنی امروز جهانْ تقابل دو فرهنگ و تمدن اسلامی و مدرن است. عامل طراحی و تحلیل هر فرهنگی علم و معرفت در آن فرهنگ است.  ازاین‌رو یکی از مسائلی که در محافل علمی به آن توجه می‌شود تحلیل ماهیت علم در فرهنگ‌های مختلف است. نویسندگان متعددی دراین‌باره قلم زده‌اند. این مقاله به‌دنبال فهم نظر نویسندۀ کتاب تحلیل هویت ...  بیشتر

مطالعات علم و فناوری
بررسی کتاب رابطۀ دین و فناوری و نقد روایت آن از پروژۀ فناوری اسلامی

محمود مختاری

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، ، صفحه 295-317

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.35472.2183

چکیده
  این مقاله به معرفی و بررسی انتقادی کتاب رابطۀ دین و فناوری نوشتۀ آقای دکتر حسین مطیع (استادیار محترم دانشگاه صنعتی اصفهان) می‌پردازد. تلاش اصلی کتاب، چنان‌که خود مؤلف نیز تصریح می‌کند، بررسی تعامل فناوری و دین در متن جهان‌بینی اسلامی و نیز ارائۀ نظریه‌ای برای رسیدن به فناوری اسلامی است. مقالۀ حاضر ابتدا خاستگاه کتاب و جایگاه آن ...  بیشتر

مطالعات علم و فناوری
آیا علوم انسانی را می‌توان به‌مثابۀ تکنولوژی فهم کرد؟ معرفی و ارزیابی کتاب علوم انسانی به‌مثابۀ تکنولوژی

سید محمد تقی موحد ابطحی

دوره 21، شماره 7 ، مهر 1400، ، صفحه 361-386

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.36709.2263

چکیده
  در سال‌‌های اخیر موضوعاتی مانند مطالعات فلسفی، تاریخی، جامعه‌‌شناختی دربارۀ علم، علوم انسانی، و تکنولوژی و نقش آن‌ها در فرایند توسعه و پیشرفت کشور با استقبال بسیاری هم‌راه شده است. بحث فلسفی دربارۀ نسبت علم و تکنولوژی و به‌خصوص علوم انسانی و سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌‌ها، و نهادها به‌عنوان تکنولوژی‌‌های نرم/ انسانی/ اجتماعی ...  بیشتر