علوم تربیتی
نقدی بر کتاب ورزش و رسانه، با رویکرد کاربردی

سارا کشکر

دوره 22، شماره 9 ، آذر 1401، ، صفحه 165-186

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.31183.1867

چکیده
  کتاب «ورزش و رسانه با رویکرد کاربردی» منبع درسی دانشجویان تربیت بدنی و کتابی مناسب برای علاقمندان حوزه ارتباطات ورزشی است. مؤلفین کتاب دکتر حمید قاسمی و دکتر لقمان کشاورز هستند. روش تحقیق، کاوشگری فلسفی انتقادی با تکیه بر روش نقادی آموزشی است. ویژگی مؤلفین کتابها بر نحوه ارزشگذاری مخاطبان نقش دارد. تجربه و تخصص نویسندگان این ...  بیشتر

علوم تربیتی
نقدی بر کتاب تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی

رضوان حسینقلی زاده

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، ، صفحه 161-188

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.30737.1840

چکیده
  هدف اصلی این نوشتار، تحلیل و نقد کتاب «تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی» می‌باشد. این کتاب، واقعیت مدیریت آموزشی را در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی در آینه کتب درسی عمومی این حوزه بازنمایی می‌کند و به واسطه انتخاب ابزاری متفاوت برای مرور سیر تاریخی مدیریت آموزشی، کتابی ارزشمند به شمار می‌آید. بنابراین، ضمن تحلیل ویژگی‌های ...  بیشتر

علوم تربیتی
بستر و روند تاریخی تأسیس علوم تربیتی به عنوان یک رشتۀ دانشگاهی در ایران

سید روح الله شهابی

دوره 22، شماره 5 ، مرداد 1401، ، صفحه 189-214

https://doi.org/10.30465/crtls.2021.33974.2075

چکیده
  تأسیس و توسعۀ رشته‌های دانشگاهی را می‌توان محصول مجموعه‌ای از تأثیرات اجتماعی و تاریخی دانست. علوم تربیتی به عنوان یک رشته دانشگاهی از مهرماه 1311 در دانشسرای عالی تأسیس شد، اما سئوال اساسی آن است که این آغاز بر بستر چه تحولات تاریخی شکل گرفته است و در توسعۀ خود چه روندی را طی کرده است؟ به نظر می‌رسد شکل‌گیری علوم تربیتی در ایران بر ...  بیشتر

علوم تربیتی
نقدی بر کتاب پژوهش و نگارش کتاب درسی

محمد آرمند

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5872

چکیده
  کتاب درسی از ابزارهای مهم آموزش است. بنابراین دقت در چگونگی طراحی، تدوین، و نشر آن ضروری است. ازجمله تألیفات دربارۀ چگونگی طراحی و تألیف کتب درسی پژوهش و نگارش کتاب درسی است که محققان، مؤلفان، و دست‌اندرکاران تألیف کتب درسی می‌توانند از آن بهره ببرند. در این مقاله این کتاب با استفاده از روش پژوهش کاوش‌گری فلسفی انتقادی نقد می‌شود. ...  بیشتر

علوم تربیتی
نقدی بر کتاب برنامۀ درسی در دورۀ متوسطه

سیدمحمدحسین حسینی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، ، صفحه 17-43

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5873

چکیده
  هدف پژوهش حاضر نقد کتاب برنامۀ درسی در دورۀ متوسطه است. بنابراین از ترکیبی از روش‌های مرور انتقادی کتاب، کاوش‌گری فلسفی انتقادی، و نقادی آموزشی استفاده شده است. کتاب مذکور تألیف فرج‌الهی و طالبی است که دانشگاه پیام‌نور در سال 1393 آن را منتشر کرده است. ابزار نقد اثر مذکور چک‌لیست نقد کتب‌ درسی دانشگاهی شورای بررسی متون و کتب علوم‌ ...  بیشتر

علوم تربیتی
علوم انسانی در سپهر نسل سوم دانشگاه تحلیلی پدیدارشناسانه بر موانع علوم انسانی کارآفرین

فاطمه خوشنویسان؛ عباس عباس پور؛ نعمت الله فاضلی؛ محمدرضا نیستانی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، ، صفحه 71-96

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.17725.1281

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی پدیدارشناسانۀ موانع کارآفرینی علوم انسانی در دانشگاه انجام شده است. روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناسانه بوده است. جامعۀ پژوهش را متخصصان موضوعی حوزۀ علوم انسانی تشکیل دادند. روش نمونه‌گیری هدف‌مند متجانس بود که با دوازده نفر به‌حد اشباع نظری داده‌ها رسید. اطلاعات از طریق مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته گردآوری ...  بیشتر

علوم تربیتی
نقدی بر کتاب متون زبان انگلیسی در رشتۀ مدیریت آموزشی (رشتۀ علوم تربیتی)

ویدا رحیمی نژاد

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، ، صفحه 119-142

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5877

چکیده
  مدیریت آموزشی به‌معنی عام برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت، هماهنگی، نظارت، و ارزش‌یابی فرایند آموزش در نظر گرفته می‌شود، اما به‌معنای خاص مدیریت آموزشی، راه‌نمایی، مددکاری، و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت آموزشی است. به‌عبارتی، مدیریت آموزشی فرایند هماهنگ‌کردن استعدادهای آدمی و بهره‌گیری از شرایط محیطی برای اهداف آموزشی ...  بیشتر

علوم تربیتی
نقدی بر کتاب موک‌ها طراحی، کاربرد و مدل‌های کسب‌وکار

محمدعلی رستمی نژاد

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، ، صفحه 143-164

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5878

چکیده
  دوره‌های باز برخط انبوه (موک) یکی از پدیده‌‌های نوین تلفیق فناوری در آموزش است. کتاب موک‌‌ها طراحی، کاربرد و مدل‌‌های کسب‌وکار که به فارسی برگردانده شده است منبعی برای محققان این حوزه است. این اثر 156 صفحه‌‌ای درصدد معرفی موک‌‌ها، الگوهای طراحی، استفاده، و مدل‌‌های کسب‌وکار برآمده است. برای  نقد کتاب یادشده، از چهارچوب معرفی‌شده ...  بیشتر

علوم تربیتی
نقد کتاب پروژه‌های چندرسانه‌ای در آموزش: طراحی، تولید، و ارزش‌یابی

حسین زنگنه؛ زهرا بهرامی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، ، صفحه 165-186

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5879

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی و نقد کتاب پروژه‌های چندرسانه‌ای است. لذا روش تحلیلی ‌ـ اسنادی مورداستفاده قرار گرفته است. کتاب موردمطالعه، تألیف کارن اس. ایورس و آن. ای. بارون در سال 2010 است که انتشارات بوی کاغذ آن را با ترجمۀ خدیجه علی‌آبادی و اسماعیل اصلانی در سال 1395 منتشر کرده است. این مقاله با به‌کارگیری روش تحلیل اسناد و بازبینی و روشن‌سازی ...  بیشتر

علوم تربیتی
نقد کتاب مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس)

بتول سبزه

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، ، صفحه 187-206

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.28465.1661

چکیده
  هدف این مقاله ارزش‌یابی، نقد، و تحلیل کتابی در حوزۀ تدریس است. در ارزش‌‌‌یابی کتاب از روش تحلیلی استفاده شده است. نمونۀ بررسی‌شده کتاب مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس) جلد اول، تألیف حسن شعبانی، است. کتاب موردمطالعه براساس شاخص‌‌های ظاهری و محتوایی فرم نقد کتب درسی دانشگاهی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی موردبررسی ...  بیشتر

علوم تربیتی
نقدی برکتاب مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق، و کاربرد

ناصر شیربگی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، ، صفحه 229-246

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5882

چکیده
  کتاب مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق، و کاربرد که استاد محترم آقای دکتر علی شیرازی آن را تألیف کرده تلاشی برای کمبود منابع درسی مدیریت آموزشی بوده است. هدف مقاله بررسی تحلیلی و بیان نقاط قوت و ضعف محتوای کتاب است. این اثر محاسنی دارد، اما کاستی‌هایی نیز دارد که رفع آن می‌تواند بر غنای مباحث کتاب بیفزاید. نویسندۀ کتاب در کاربرد اصطلاحات ...  بیشتر

علوم تربیتی
نقدی بر کتاب روش‌ها و فنون تدریس

پروین صمدی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، ، صفحه 247-265

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5883

چکیده
  یکی از کارکرد‌های اساسی نظام آموزشی توجه به اصول آموزش و پرورش است و در این راستا معلمی نوعی هنر محسوب می‌شود که بداند چگونه تدریس باکیفیت داشته باشد. تألیف کتاب روش‌ها و فنون تدریس از جملۀ این تلاش علمی است که هدف پژوهش حاضر نقد آن است. این مطالعه با روش کاوش‌گری فلسفی انتقادی به نقد کتاب یادشده، تألیف منوچهر وکیلیان، صورت گرفته ...  بیشتر

علوم تربیتی
نقد کتاب گرافیک درخدمت یادگیری دستورالعمل‌های علمی برای برنامه‌ریزی، طراحی، و ارزیابی نمودهای بصری در مواد آموزشی

سکینه طالبی؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، ، صفحه 267-287

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.24389.1492

چکیده
  کتاب گرافیک درخدمت یادگیری حاصل تلاش ارزش‌مند روت کالوین کلارک و چاپتا لاینز در تبیین گرافیک در تسهیل یادگیری است. فرض اصلی کتاب آن است که کاربرد گرافیک (عناصر بصری) درکنار کلمات در مقایسه با کلمات به‌تنهایی، یادگیری را تسهیل می‌کند. تلاش مؤلفان در ارائۀ مطالب با ویژگی‌هایی ازجمله استفاده از شواهد تحقیقاتی و نظریۀ شناختی مبتنی‌بر ...  بیشتر

علوم تربیتی
نقد و تحلیل محتوای کتاب راه‌نمای تدریس در دانشگاه‌ها

حسین عبداللهی

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، ، صفحه 289-307

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5885

چکیده
  مقالۀ حاضر با هدف نقد و تحلیل محتوا و ساختار کتاب راه‌نمای تدریس در دانشگاه‌ها تدوین شده است. روش پژوهش کاوش‌گری انتقادی است. کتاب از بُعد شکلی (امتیازات و کاستی‌ها) و نیز بُعد محتوایی (درون‌ساختاری) موردنقد و تحلیل قرار گرفته است. عمده‌ترین موارد نقد اثر عبارت‌اند از نثر ساده و روان، بیان اهداف کتاب، استفاده از اصطلاحات فنی ساده ...  بیشتر

علوم تربیتی
بررسی و نقد کتاب آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟

علیرضا عصاره؛ علی راهبر

دوره 20، شماره 10 ، دی 1399، ، صفحه 309-325

https://doi.org/10.30465/crtls.2020.5886

چکیده
  هدف پژوهش حاضر نقد کتاب آیا آموزش می‌تواند جامعه را تغییر دهد؟ نوشتۀ مایکل اپل در 2013 و ترجمۀ نازنین میرزابیگی در 1395 است. این کتاب ازجمله پژوهش‌هایی است که به بررسی سنت انتقادی در زمینۀ مطالعات برنامۀ ‌درسی و آموزشی می‌پردازد. روش پژوهش کتاب‌سنجی و نوع مطالعه کاربردی است. جامعۀ آماری چاپ اول و دوم کتاب آیا آموزش می‌تواند جامعه را ...  بیشتر

علوم تربیتی
نهادینه‌سازی فرهنگ نقد در جامعة علمی با کدام پارادایم یا بنیان علمی: مدرنیسم، پست‌مدرنیسم، یا آشوب ـ پیچیدگی؟

سیدمحمد حسین حسینی؛ سوسن کشاورز

دوره 17، شماره 7 ، دی 1396، ، صفحه 29-53

چکیده
  اگرچه نقد زیربنای رشد، توسعه، و بالندگی فردی و اجتماعی است، اما این امر به فرهنگ مسلط و فرایند منطقی جامعة علمی تبدیل نشده است. چنین وضعیتی دلایل گوناگونی دارد. یکی از این دلایل مفروضات زیربنایی یا پارادایم حاکم‌بر جامعة علمی است. بنابراین، هدف از نگارش این مقاله تحلیل فرهنگ نقد و تبیین این فرهنگ براساس سه پارادایم مسلط علمی، یعنی ...  بیشتر

علوم تربیتی
جستاری بر ابعاد و مؤلفه‌‌های ارزیابی نقادانۀ کتب درسی دانشگاهی با تأکید بر اصول طراحی و سازمان‌دهی پیام‌‌های آموزشی

محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ علی دانا

دوره 17، شماره 7 ، دی 1396، ، صفحه 219-233

چکیده
  کتب درسی ویژگی‌‌ها و ابعاد گوناگونی دارد که داوری دربارة کیفیت آن مستلزم ارزیابی همه‌جانبه و نقد و بررسی آن از جوانب مختلف است. درهمین‌راستا، مطالعۀ حاضر با هدف ارائة معیارهایی برای ارزیابی نقادانۀ کتب درسی دانشگاهی ازمنظر اصول طراحی پیام‌‌های آموزشی انجام شد. پژوهش حاضر با روش کیفی از نوع مطالعۀ کتاب‌خانه‌‌ای انجام شد که به‌صورت ...  بیشتر

علوم تربیتی
صعودی سالم: رویکرد نقد مراقبتی

مهرنوش هدایتی

دوره 17، شماره 7 ، دی 1396، ، صفحه 235-252

چکیده
  ارزیابی انتقادی، به‏‏‌منزلة فرایندی فعال و سازمان‏‌دهی‏‌شده، طی چند دهۀ اخیر، به فعالیتی ضروری برای درک بهتر متون علمی و شفاف‏‌سازی اهداف، نکات برجسته، و نتایج و هم‏چنین پویایی مطالعات بدل گشته‏ است. این فعالیت اما اغلب با خرده‏‌گیری، ایرادجویی‏‌های تلخ، و گاه سوگیری‏‌های تند هم‌راه می‏‌شود که تأثیرگذاری ...  بیشتر

علوم تربیتی
ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران با تأکید بر جایگاه این دانشگاه‌ها در نظام‌های مطرح رتبه‌بندی

رضا امیدی‌فر؛ علیرضا قلعه‌ای؛ محمد حسنی؛ میرنجف موسوی

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف از این تحقیق ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران با تأکید بر جایگاه این دانشگاه‌ها در نظام‌های مطرح رتبه‌بندی است. پژوهش حاضر ازنظر هدفْ کاربردی، ازنظر ماهیتْ توصیفی ـ تحلیلی، و ازنظر روش جمع‌آوری اطلاعاتْ میدانی و کتاب‌خانه‌ای است که برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه استفاده ‌شده و آلفای کرونباخ آن951/0 است. جامعة ...  بیشتر

علوم تربیتی
نقدی بر کتاب برنامۀ درسی و آموزش هنر در آموزش‌و‌پرورش

محمد امینی

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، ، صفحه 21-40

چکیده
  یکی از کارکردهای اساسی نظام آموزشی که اجرای آن در مدارس و مراکز آموزشی کشور، به‌دلیل تنگناها و سوءتفاهمات مختلف، با مشکلات عدیده‌ای مواجه است تربیت هنری دانش‌آموزان است. طی چند سال اخیر برخی تلاش‌های علمی و پژوهشی برای معرفی و بازشناسی جایگاه تربیت هنری و ضرورت توجه جدی بدان در نظام آموزشی کشور انجام گرفته است. تألیف کتاب برنامة ...  بیشتر

علوم تربیتی
نقدی بر کتاب مبانی امور مالی و بودجه (در آموزش‌و‌پرورش)

عبداله انصاری

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، ، صفحه 41-62

چکیده
  برای نقد کتاب مبانی امور مالی و بودجه (در آموزش‌وپرورش) از فرم داوری شورای بررسی متون و کتب علوم‌ انسانی استفاده شد. طبق نتایج، ارائۀ تفصیلی و یک‌پارچة مبحث بودجه‌ریزی، به‌هم‌راه قابلیت خواندن، نوع خط، و کیفیت چاپ نسبتاً خوب از مزایای این کتاب‌اند و بی‌بهره‌بودن از ویرایش ادبی و علمی، استناد به منابع به‌صورت دل‌خواه، و نبود ...  بیشتر

علوم تربیتی
نقد و تحلیل کتاب نامه‌های زینب تربیت فطری در اسارت تربیت رسمی

سیدحسین حسینی

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، ، صفحه 63-84

چکیده
  تفاوت تعلیم‌و‌تربیت رسمی با تعلیم‌و‌‌تربیت مبتنی‌بر فطرت الهی انسانی و سازوکارهای هریک همواره از مهم‌ترین مباحث در حوزة فلسفة تعلیم‌و‌تربیت و قلمرو علوم‌تربیتی و تحلیل ویژگی‌های نظام آموزشی بوده است. هدف از این مقاله تحلیل کتاب نامه‌های زینب است (که به ابعادی از این تفاوت‌ها می‌پردازیم)، تا به ارائة برداشت‌هایی مبنایی ...  بیشتر

علوم تربیتی
درآمدی انتقادی بر نظریه‌های «آشوب و پیچیدگی»

سیدمحمدحسین حسینی

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، ، صفحه 85-114

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله توصیف و نقد نظریه‌های آشوب و پیچیدگی است. بنابراین، از روش پژوهش «کاوش‌گری فلسفی انتقادی» استفاده شد. جامعة آماری دربرگیرندة همة کتاب‌ها، مقالات، مطالعات، و پژوهش‌های مرتبط با موضوع بود که حداکثر ممکن منابع به‌روش نمونه‌گیری هدف‌مند، به‌منزلة نمونه، انتخاب شدند. داده‌های موردنیاز ازطریق سیاهة یادداشت‌برداری ...  بیشتر

علوم تربیتی
نقدی بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشتۀ آموزش‌وپرورش تطبیقی: آموزش‌وپرورش ابتدایی و آموزش‌وپرورش پیش‌دبستان

ویدا رحیمی‌نژاد

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، ، صفحه 159-178

چکیده
  آموزش‌وپرورش تطبیقی نظامی تحقیقی است که به‌منظور دست‌یابی به شناخت جدید در زمینه‌های نظری و عملی، ازطریق مقایسة دو یا چند نظام تربیتی در کشورها و مناطق مختلف یا ادوار تاریخی متفاوت، ما را یاری می‌دهد. مراد از تطبیق بررسی و تحلیل مشابهت‌ها و تفاوت‌های موجود بین سیستم‌های مختلف تربیتی در زمینه‌های سازمانی، تشکیلاتی، شیوه‌های ...  بیشتر

علوم تربیتی
تأثیر برنامة درسی پنهان در رفتار هنرجویان هنرستان‌های تربیت بدنی

پروین صمدی؛ رقیه حیدری

دوره 17، شماره 6 ، آذر 1396، ، صفحه 203-216

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامۀ درسی پنهان در رفتار هنرجویان تربیت بدنی و دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر تهران انجام شده است و روش پژوهش توصیفی ــ‌تحلیلی است. جامعۀ آماری در این پژوهش دانش‌آموزان و هنرجویان متوسطۀ شهر تهران است و حجم نمونۀ آن که به‌ روش کوکران و به‌صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب شده است دویست نفر ...  بیشتر