نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشگاه یزد

10.30465/crtls.2021.35479.2185

چکیده

بحران‌‌ مالی 2008-2007، از جهات گوناگونی، موضوع پژوهش واقع شده است. نقش مدل‌های کمی و نظریات ریاضی در رخداد این بحران و عارضه‌های دیگری که چنین مدل‌هایی در بازارهای مالی به بار می آورند، درونمایه اصلی کتاب سخنرانی برای پرندگان درباره پرواز کردن است. نویسنده، با تبیین نقش نظام آموزشی در ایجاد شکاف بین نظریه‌-‌عمل و نقش کوانت‌ها در ترویج و به کارگیری مدل‌های کمی و محاسباتی، روایتی متفاوت از علل رخداد بحران‌های مالی را به دست می‌دهد. در این نوشتار، ضمن بررسی صوری و محتوایی این اثر، با تحلیل درون‌مایه و همچنین با تکنیک‌های متن‌کاوی، مهمترین مضامین این اثر و نیز مبانی و جایگاه آن در متون دانش مالی نقد و بررسی می‌شود.این بررسی منتقدانه نشان می‌دهد که نویسنده‌ی اثر، با نقد مدل‌هایی چون ارزش در معرض خطر، قیمت‌گذاری مشتقه اختیار و توابع کاپیولا، سهم آن‌ها را در ورشکستگی‌ها و بحران‌ها نشان داده است و پیشنهاد کرده است که اصلاح نظام آموزشی مدیریت و اقتصاد برای واقعی‌تر شدن، در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

On the Relationship between Mathematical Theories and Financial Markets: A Review of “Lecturing Birds on Flying”

نویسنده [English]

  • Hojjatollah Sadeqi

Yazd University

چکیده [English]

The financial crisis of 2007-2008 has been the subject of research in different ways. The role of quantitative models and mathematical theories in the occurrence of this crisis and the other complications that such models cause in financial markets is the main theme of the book “Lecturing Birds on Flying”. By explaining the role of the educational system in creating a gap between theory and practice and the role of Quants in promoting and applying quantitative and computational models, the author gives a different account of the causes of financial crises. In this article, while examining the form and content of this work, by analyzing the theme as well as textual analysis techniques, the most important themes of this work as well as its foundations and place in the texts of financial knowledge are reviewed. Criticism of models such as value at risk, option pricing model, and copula functions has shown their contribution to bankruptcies and crises, and has suggested that reform of the management and economics education system would make the financial models more realistic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Mathematics
  • Quants
  • Financial Markets
  • Educational Systems