نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش هنر، عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

انسان در دوره‌های مختلف، هنر را به‌صورت ابزاری درآورده تا به کمک آن بتواند احساسات درونی‌اش را بیان نموده و بر ترس‌هایش غلبه کند. کتاب «هنر همچون درمان» توسط آلن دوباتن و جان‌آرمسترانگ در زمینه هنردرمانی تدوین و نگارش شده و مهرناز مصباح آن را به فارسی ترجمه کرده است. این کتاب با هدف تبیین کارکردهای گوناگون هنر در زمینه‌های مختلف روحی و روانی، اقتصادی و غیره به رشتۀ تحریر درآمده و اگرچه در پاره‌ای از مباحث هنر به نوعی فدای درمان شده و از ارزش واقعی آن می‌کاهد، اما در مواردی نیز رویکردهای ارزنده‌ای ارائه می‌کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به نقد انتقادی کتاب پرداخته است. روی سخن نوشتار حاضر با کیفیت شکلی و محتوایی نسخه ترجمۀ فارسی این کتاب است و نقد و بررسی کتاب اصلی محل تمرکز نخواهد بود. پس از مطالعه این کتاب می‌توان چنین استنباط کرد که هدف نویسندگان از نگارش آن این است که هنر را از جایگاه اصلی‌اش به زیر بکشند. از این رو شاید هنردوستانی که به نظریۀ «هنر برای هنر» معتقدند، با مطالب این کتاب مخالف باشند. کتاب حاضر نگاهی افلاطونی به هنر دارد و هنر را فقط در صورتی ارزشمند می‌داند که بتواند به درمان مشکلات روانی انسان‌ها بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book "Art as Therapy"

نویسندگان [English]

  • Zahra Hosseinabadi 1
  • Negar Avishi 2

1 Associate Professor Faculty of Art and Architecture, Sistan and Baluchestan University, Department of Art Research

2 Sistan and Baluchestan University Faculty of Art and Architecture

چکیده [English]

In different periods, man has turned art into a tool with the help of which he can express his inner feelings and overcome his fears. The book "Art as Therapy" has been compiled and written by Alain de Botton and John Armstrong in the field of art therapy and has been translated into Persian by Mehrnaz Mesbah. This book has been written with the aim of explaining the various functions of art in various fields of psychology, economics, etc., and although in some of the topics of art some treatment is sacrificed and reduces its true value, but in some cases it offers valuable approaches. The present study has criticized the book with a descriptive-analytical method. The present article is about the quality of form and content of the Persian translation of this book and the review of the main book will not be the focus. After reading this book, it can be concluded that the purpose of the authors in writing it is to bring art down from its original position. Hence, art lovers who believe in the theory of "art for art's sake" may disagree with the contents of this book. The present book has a Platonic view of art and considers art valuable only if it can cure the mental problems of human beings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art Therapy
  • Art for art
  • Alain de Botton
  • John Armstrong
  • Functions of art