علمی- پژوهشی فلسفه
نقد و بررسی کتاب پوزیتیویسم منطقی

عبدالرزاق حسامی‌فر

دوره 16، شماره 40 ، مرداد 1395، صفحه 1-16

چکیده
  چکیده یکی از جریان‌های فکری مهم در فلسفۀ علم و فلسفۀ تحلیلی معاصر مکتب پوزیتیویسم منطقی است و از آن‌جا که در آغاز به‌صورت حلقه‌ای از فیلسوفان با محوریت موریتس شلیک و بعدها کارناپ در وین شکل گرفته بود حلقۀ وین نیز خوانده شد. آموزۀ مهم این فیلسوفان اصل تحقیق‌پذیری، چونان ملاک معناداری و ملاک تفکیک علم از غیرعلم، بود که بر اساس آن گزاره‌های ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
عرفان منطقی یا منطق عرفانی؟ معرفی و نقد اجمالی کتاب عرفان و منطق

سیدحسین حسینی

دوره 16، شماره 40 ، مرداد 1395، صفحه 17-33

چکیده
  در این مقاله کتاب عرفان و منطق را که برآمده از مجموعۀ مقالات برتراند راسل است معرفی و به‌اجمال نقد می‌کنیم. پس از معرفی کلی اثر، به امتیازها و کاستی‌های آن در دو بُعد شکلی و محتوایی توجه و، از میان مقالات، بر مقالۀ «عرفان و منطق» تأکید می‌کنیم. راسل در این نوشته از زاویۀ طرح چهار مسئله به مَسلک عرفا می‌پردازد و آن را نقد می‌کند. ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
بررسی و نقد «ترجمه چونان تنها راه اندیشیدن برای ما»

مزدک رجبی

دوره 16، شماره 40 ، مرداد 1395، صفحه 35-50

چکیده
  چکیده مراد فرهادپور سال‌هاست نظری را طرح کرده است که طرف‌دارانی دارد و، بنا به آن، تفکر ما ناگزیر همان ترجمه یا از سنخ ترجمه است: از دید ایشان با دو گونه ترجمه روبه‌روییم: ترجمه به‌معنای عام و ترجمه به‌معنای خاص. وی در مقدمۀ کتاب عقل افسرده و سپس در مقاله‌ای مفصل در جلد دوم کتاب پاره‌های فکر (فلسفه و سیاست) نظر خود را توضیح داده و ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
آموزشِ حکمت متعالیه یا پیچیده کردن و تخریب آن نقد بخش اول کتابِ شرح منظومۀ حکمت (در باب وجود و عدم)

مرتضی شجاری

دوره 16، شماره 40 ، مرداد 1395، صفحه 51-68

چکیده
  چکیده شرحِ منظومۀ حکمت، تألیف رضا اکبری و سیدمحمد منافیان، کتابی است که به ‌ادعای نویسندگان آن برای آموزش حکمت متعالیه تألیف شده است. این کتاب امتیازهای زیادی دارد، اما به‌باورِ نگارنده نمی‌‌تواند کتابی آموزشی در حکمت متعالیه باشد، زیرا علاوه بر این‌که آموزش فلسفۀ صدرایی را بسیار پیچیده کرده است، اشکالات متعددی نیز دارد؛ اشکالاتی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نقد و بررسی کتاب هوسرل در متن آثارش

محمدجواد صافیان

دوره 16، شماره 40 ، مرداد 1395، صفحه 69-87

چکیده
  کتاب هوسرل در متن آثارش نوشتۀ عبدالکریم رشیدیان اثری ماندگار و در نوع خود بی‌نظیر در زبان فارسی دربارة هوسرل است. نویسنده با تسلط بر منابع و متون هوسرل و شارحان او تلاش کرده است چکیده‌ای از اساسی‌ترین اندیشه‌های هوسرل و سیر تحول اندیشۀ او را با اتکا به متون خود هوسرل به‌دست دهد و خواننده را از ‌طریق خود آثار فیلسوف با زیر و بم اندیشۀ ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نقد و بررسی کتاب ابن‏‌سینا و تمثیل عرفانی

مریم صانع‌پور

دوره 16، شماره 40 ، مرداد 1395، صفحه 89-102

چکیده
  در این مقاله کتاب ابن‌سینا و تمثیل عرفانی و گفتمان پدیدارشناسانۀ کربن به حکمت سینوی تحلیل و ارزیابی شده است. رویکرد پدیدارشناسانۀ کربن در این کتاب، برخلاف رویکردهای سوبژکتیو اکثر شرق‌شناسان غربی، می‌تواند باب گفت‌وگویی منصفانه را میان فرهنگ‌های گوناگون باز کند که این تعامل فکری‌ ـ فرهنگی به بارور شدن اندیشه و فرهنگ طرفین گفت‌وگو ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نقد و بررسی کتاب بررسی تطبیقی اندیشه‌های افلاطون و مولوی

علی فتح‌طاهری

دوره 16، شماره 40 ، مرداد 1395، صفحه 103-114

چکیده
  چکیده بی‌تردید افلاطون متفکر بزرگی است که تأثیر فراوانی بر فرهنگ و تمدن غرب و شرق داشته است. نفوذ او به‌حدی است که وایتهد کل تاریخ فلسفه را جز حاشیه‌ای بر او نمی‌داند. افکار وی در شکل‌گیری عرفان اسلامی نیز مؤثر افتاده و در این خصوص سخن فراوان رفته است، اما توجه به ‌این نکته ضروری است که آشنایی ما معمولاً با خود افلاطون کم‌تر است ...  بیشتر

علمی- پژوهشی الهیات و ادیان
نقد و بررسی برنامۀ درسی رشتۀ علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی

علی‌رضا فخّاری

دوره 16، شماره 40 ، مرداد 1395، صفحه 115-139

چکیده
  چکیده از اولین مسائل در بهینه‌سازی و ارتقای سطح کیفی رشته‌های تحصیلی توجه به برنامۀ درسی و محتوای آموزشی است که در سرفصل‌های آن رشته نمود می‌یابد. رشتۀ علوم قرآن و حدیث، به‌سبب ارتباط با دو منبع وحیانی، باید از جامعیت مقبولی برخوردار باشد تا بتواند در تمام عرصه‌های دینی حضور پویا داشته باشد. احراز این جایگاه به برنامه‌ریزی دقیق ...  بیشتر

علمی- پژوهشی فلسفه
نقد و بررسی کتاب ارسطو

حمیدرضا محبوبی آرانی

دوره 16، شماره 40 ، مرداد 1395، صفحه 141-168

چکیده
  چکیده جدیدترین درآمدی که بر اندیشۀ ارسطو نگاشته شده است اثری است از کریستوفر شیلدز از مجموعۀ فیلسوفان راتلج. تلاش شیلدز در این کتاب نه بررسی کل افکار ارسطو در همۀ حوزه‌های گوناگونی است که وی در آن‌ها سخنی برای گفتن دارد، که نشان دادن روش و چهارچوب تبیین‌گرانۀ ارسطو و استفادۀ وی از روش و چهارچوب در برخی حوزه‌های دانش نظری، دانش عملی، ...  بیشتر