آ

 • آپاراتوس سازوبرگ‌های ایدئولوژیک شریعت و بازتولید سلطه: بررسی انتقادی کتاب دوائر الخوف (دایره‌های ترس) [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 355-379]

 • آزمون‌سازی نقد و بررسی کتاب Quantitative data Analysis for language assessment (Fundamental techniques and advanced methods))تحلیل داده‌های کمی در سنجش زبان (تکنیک‌های بنیادین و روش‌های پیشرفته(( [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 1-26]

 • آسیب‌دیدۀ شنوایی ارزش‌یابی کتاب زبان‌آموزی، جمله‌سازی، و نگارش پایۀ سوم ابتدایی گروه آسیب‌دیدۀ شنوایی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 85-111]

 • آسیب‌شناسی نگاهی انتقادی به کتاب ادبیات کودک در ایران: درس‌نامۀ دانشگاهی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 355-386]

 • آسیب‌شناسی ویرایش آسیب‌شناسی مقولة ویرایش در کتب ادبیات فارسی دورة متوسطه [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 109-144]

 • آسیب‌ناپذیری بررسی و نقد کتاب سرود نیبلونگن [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 53-79]

 • آشفتگی‌های ساختاری بررسی انتقادی تصحیح تذکره الاولیاء [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 53-76]

 • آشنایی با فلسفه اسلامی بررسی دروس فلسفی در برنامه کارشناسی روان‌شناسی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 257-281]

 • آلیات التأویل السّیمیائی کتاب آلیات التأویل السّیمیائی (ابزارهای تفسیر نشانه‌شناسی) در بوتۀ نقد [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 161-177]

 • آمریکای لاتین بررسی کتاب سینمای صامت [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 327-354]

 • آموزش روش شناسی:گفتارهای ناگفته، تأملی در مقولۀ روششناسی در رشتۀ برنامه ریزی شهری و منطقه ای [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 201-228]

 • آموزش زبان انگلیسی ارزیابی و نقد کتاب درسی زبان انگلیسی پایۀ هشتم، Prospect 2 «پراسپکت 2»، از لحاظ جنبه‌های فرهنگی [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 307-333]

 • آموزش زبان فارسی آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی: ارزیابی درس‌نامۀ نبض زندگی براساس بازبینۀ میکلی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 335-358]

 • آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی: ارزیابی درس‌نامۀ نبض زندگی براساس بازبینۀ میکلی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 335-358]

 • آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان تحلیلی بر نگرش مدرسان زبان فارسی به ارائۀ بازخورد تصحیحی ‌شفاهی در کلاس درس [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 113-132]

 • آنال نوشته‌ای در باب تاریخ‌نگاری: خوانش انتقادی کتاب تاریخ‌نگاری و تحولات آن در ایران و جهان [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 179-202]

 • آنتولوژِی آنتولوژی کتاب التفاعل فی الأجناس الأدبیة در ترازوی نقد (ارتباط‌مندی در ژانرهای ادبی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 23-47]

 • آوانویسی نقد کتاب دوازده متن باستانی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 41-57]

 • آیکونولوژی نقد و تحلیل کتاب Studies in Iconology, Humanistic Themes in the Art of the Renaissance By: Erwin Panofsky (درآمدی بر آیکونولوژی، مفاهیم انسان‌گرایانه در هنر رنسانس، نوشتۀ اروین پانوفسکی) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 57-84]

 • آینده آیندۀ گذشتۀ ایران: بررسی انتقادی کتاب وزارت و دیوان‌سالاری ایرانی در عصر اسلامی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 1-22]

 • آینه­ های روبه‌رو تحلیل زمان روایت آثار بیضایی بر اساس آرای «ژرار ژنت»؛ مطالعه‌ موردی نمایشنامه‌ «هشتمین سفرسندباد» و فیلمنامه های «آینه های روبه‌رو» و «پرده نئی» [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 137-180]

ا

 • ابرقهرمان بررسی و نقد کتاب سرود نیبلونگن [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 53-79]

 • ابطال موجه‌سازی تأمّلی در ترویج علم در حیطة عمومی: نقد و بررسی کتاب علم، جامعه، توسعه: مقالاتی در باب ترویج علم در حیطة عمومی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 149-168]

 • ابن‌خلدون. محمدطالبی. فلسفة‌تاریخ. تاریخ‌نگری‌اروپامحور ارزیابی انتقادیِ کتاب ابن‌خلدون و تاریخ [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 329-354]

 • ابن‌سینا بررسی انتقادی کتاب فلسفۀ مشاء 1 (از ارسطو تا توماس آکوئینی) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 335-352]

 • ابنِ‌سیناپژوهی ویراست/ تصحیحِ تازه‌ای که تازه نیست: بررسیِ انتقادیِ واپسین چاپِ دانش‌نامۀ علایی: منطق، طبیعیّات، موسیقی، الهیات [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 69-89]

 • ابن‌عربی معرفی و نقد کتاب فصوص‌الحکم و مکتب ابن‌عربی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 191-215]

 • ابوالعلاء عفیفی معرفی و نقد کتاب فصوص‌الحکم و مکتب ابن‌عربی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 191-215]

 • ابویعقوب تبریزی بررسی انتقادیِ کتاب قصۀ سلیمان ذمتنی کهن از حوزۀ زبانی آذربایجان [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 77-107]

 • احسان عباس ننقد و تحلیل کتاب اتجاهات الشعر العربی المعاصر (رویکردهای شعر عربی معاصر) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 441-459]

 • اخلاق در باب روش علمی و دانش اجتماعی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 79-101]

 • اخلاق بررسی انتقادی کتاب Hume’s Aesthetic Theory, Taste and Sentiment (نظریۀ زیبایی‌شناسی هیوم، ذوق و عاطفه) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 311-334]

 • اخلاق حرفه‌ای روش‌شناسی و اخلاقِ استناد نقد کتاب درس‌گفتارهای نقد ادبی عبدالحسین زرین‌کوب [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 435-457]

 • اخلاق فناوری بررسی کتاب رابطۀ دین و فناوری و نقد روایت آن از پروژۀ فناوری اسلامی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 313-337]

 • ادبیات انقلاب اسلامی معرفی و نقد کتاب چشم‌اندازی به تحولات ادبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزۀ شعر و داستان [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 269-294]

 • ادبیات تطبیقی بررسی و نقد کتاب سعدی و جانسون؛ دو ناهم‌زبان هم‌دل [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 153-172]

 • ادبیات داستانی نقد و مقایسۀ شیوۀ تاریخ‌ادبیات‌نگاری دو کتاب تاریخ و تحول ادبیات جدید ایران و پایه‌گذاران نثر جدید فارسی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 487-513]

 • ادبیات عرفانی نقد و بررسی تفاسیر صوفیانۀ قرآن [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 515-532]

 • ادبیات غنایی نقد و بررسی درس‌نامۀ آثار غنایی غیرمنظوم در سرفصل دکتری زبان و ادبیات فارسی، گرایش غنایی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 219-244]

 • ادبیات فارسی «نقد و بررسی مکتب ادبی رئالیسم انتقادی در ایران» (براساس داستان‌های «فارسی شکر است» و «گیله مرد») [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 27-52]

 • ادبیات کهن بررسی انتقادیِ کتاب قصۀ سلیمان ذمتنی کهن از حوزۀ زبانی آذربایجان [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 77-107]

 • ادبیات کودک و نوجوان نگاهی انتقادی به کتاب ادبیات کودک در ایران: درس‌نامۀ دانشگاهی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 355-386]

 • ادبیات معاصر بررسی و نقد کتاب انگارة ادبیات. از هنر برای هنر تا نوشتارهای عمل‌گرا [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 219-240]

 • ادبیات مقاومت نگاه انتقادی تحلیلی به ساختار و محتوای کتاب أدب المقاومة [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 93-118]

 • ادموند برک واپس‌نگری و تمنّای ثبات؛ نقدی بر کتاب «ذهن ارتجاعی: محافظه‌کاری از ادموند برک تا سارا پالین» [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 381-404]

 • ادونیس ارزیابی برگردان کتاب الشعریة العربیة با رویکرد نقد مقابله‌ای ترجمه [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 179-204]

 • ارتباطات توسعه تأملی انتقادی بر مطالعات کاربرد رسانه‌های اجتماعی در سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 173-201]

 • ارتباطات سازمانی تأملی انتقادی بر مطالعات کاربرد رسانه‌های اجتماعی در سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 173-201]

 • ارتباط‌مندی ژانرهای ادبی آنتولوژی کتاب التفاعل فی الأجناس الأدبیة در ترازوی نقد (ارتباط‌مندی در ژانرهای ادبی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 23-47]

 • ارجاعات ناقص بررسی انتقادی تصحیح تذکره الاولیاء [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 53-76]

 • ارزش اضافی نقدی بر کتاب مبانی اقتصاد سیاسی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 285-310]

 • ارزش‌گذاری نقد کتاب The Art of Islamic Banking and Finance (هنر بانکداری و تأمین مالی اسلامی) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 1-24]

 • ارزش‌یابی ارزش‌یابی کتاب زبان‌آموزی، جمله‌سازی، و نگارش پایۀ سوم ابتدایی گروه آسیب‌دیدۀ شنوایی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 85-111]

 • ارزیابی ارزیابی و نقد برنامۀ درسی بازنگری‌شدۀ رشتۀ مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 173-198]

 • ارزیابی طرح های اقتصادی بررسی و نقد کتاب ارزیابی اقتصادی طرح‌ها (موضوعات پیشرفته) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 311-326]

 • ارزیابی فرهنگی ارزیابی و نقد کتاب درسی زبان انگلیسی پایۀ هشتم، Prospect 2 «پراسپکت 2»، از لحاظ جنبه‌های فرهنگی [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 307-333]

 • ارزیابی کتاب ارزیابی درونی و بیرونی کتاب اصول و روش ترجمه [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 199-217]

 • ارزیابی کتاب درسی نقد و بررسی کتاب درسی تجلّی قرآن و حدیث در شعر فارسی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 295-320]

 • ارزیابی محتوا تحلیل و ارزیابی محتوای دستور در دو مجموعۀ آموزش نوین زبان فارسی و آموزش فارسی به فارسی براساس رویکرد دستور آموزشی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 359-386]

 • ارزیابی منابع درسی نقد و بررسی فعالیت‌های مربوط به مهارت خواندن و درک مطلب در کتاب‌های زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی: نسل قدیم درمقابل نسل جدید [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 241-263]

 • ارزیابی نقادانه رویکرد مبتنی بر شواهد از رهگذر نگاهی انتقادی به نظریه‌های مدیریت استراتژیک [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 97-125]

 • ارسطو بررسی انتقادی کتاب فلسفۀ مشاء 1 (از ارسطو تا توماس آکوئینی) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 335-352]

 • اروین پانوفسکی نقد و تحلیل کتاب Studies in Iconology, Humanistic Themes in the Art of the Renaissance By: Erwin Panofsky (درآمدی بر آیکونولوژی، مفاهیم انسان‌گرایانه در هنر رنسانس، نوشتۀ اروین پانوفسکی) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 57-84]

 • ازدواج تأملی در اندیشه‌های اجتماعی جمعیتی امیرخسرو دهلوی در روایتی واقع‌گرایانه [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 335-350]

 • ازدواج برون گروهی تأملی در اندیشه‌های اجتماعی جمعیتی امیرخسرو دهلوی در روایتی واقع‌گرایانه [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 335-350]

 • ازدواج درون گروهی تأملی در اندیشه‌های اجتماعی جمعیتی امیرخسرو دهلوی در روایتی واقع‌گرایانه [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 335-350]

 • اسب نقد و بررسی کتاب جنگجویان سکایی در سیبری باستان A Review of Scythians warriors of ancient Siberia [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 1-17]

 • اسباب زلزله توصیف و تبیین زلزله نزد مسلمانان: بررسی کتاب کَشف الصَّلْصَلة عن وَصف الزَلزَلة [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 431-446]

 • اسپینوزا نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفه: از دکارت تا لایب نیتس [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 111-129]

 • استدلال نحوی فقدان نگارش و نگرش صحیح نقادانه در تقریر اصول نحوی نقد فرم و محتوا در کتاب ثورة نحویة فی هیئة تعلیقة استدلالیة علی مغنی الأدیب (انقلابی نحوی برمبنای ارائۀ رویکردی استدلالی به کتاب مغنی الأدیب) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 229-252]

 • استراتژی رویکرد مبتنی بر شواهد از رهگذر نگاهی انتقادی به نظریه‌های مدیریت استراتژیک [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 97-125]

 • استراتژی نقد و بررسی کتاب تئوری مدیریت استراتژیک [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 127-147]

 • استراتژی مدیریت استراتژیک دیزاین و توسعه‌ی دیزاین‌بریف نقد و بررسی کتاب دیزاین‌بریف تفهیم‌نامه طراحی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 355-379]

 • استراتژی‌های سرپرستی نقد کتاب مدیریت استراتژیک هلدینگ (چارچوبی برای استراتژی‌های سرپرستی) [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 51-69]

 • استعاره نقد و بررسی کتاب استعاره [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 247-271]

 • استعاره‌های بیکن مفهوم علم و روش علمی در اندیشة فرانسیس بیکن [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 1-25]

 • استقرار اجتماعی نقد رویکرد تحلیل الگوی استقرار در متون باستان‌شناسی ایران [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 241-263]

 • استقرار منطقه­ای نقد رویکرد تحلیل الگوی استقرار در متون باستان‌شناسی ایران [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 241-263]

 • استناد روش‌شناسی و اخلاقِ استناد نقد کتاب درس‌گفتارهای نقد ادبی عبدالحسین زرین‌کوب [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 435-457]

 • اسطوره‌سنجی تحلیل انتقادی سفر و اتاق در اثر خاویر دو‌مستر (Le voyage et la chambre dans l'oeuvre de Xavier de maistre) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 215-238]

 • اسطوره‌شناسی تحلیلی تحلیل انتقادی سفر و اتاق در اثر خاویر دو‌مستر (Le voyage et la chambre dans l'oeuvre de Xavier de maistre) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 215-238]

 • اسطوره‌ها نقد و بررسی کتاب اسطوره های بلخی و مروی باستان بر روی مهرها و تعویذهایشان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 59-82]

 • اسلام نقد و بررسى کتاب اسلام در روسیه: سیاست‌های هویتی و امنیتی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 431-454]

 • اسلام تأملی در اندیشه‌های اجتماعی جمعیتی امیرخسرو دهلوی در روایتی واقع‌گرایانه [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 335-350]

 • اسلام نوشته‌ای در باب تاریخ‌نگاری: خوانش انتقادی کتاب تاریخ‌نگاری و تحولات آن در ایران و جهان [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 179-202]

 • اشتراوس نقد و بررسی کتاب گفتار سقراطی کسنوفون [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 169-189]

 • اشکانیان کتابِ مبانی تاریخ پارتیان در بوتۀ نقد [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 377-402]

 • اصطلاحات تخصصی نقد کتاب روان‌شناسی زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 313-333]

 • اصلاح واپس‌نگری و تمنّای ثبات؛ نقدی بر کتاب «ذهن ارتجاعی: محافظه‌کاری از ادموند برک تا سارا پالین» [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 381-404]

 • اصول و روش ترجمه ارزیابی درونی و بیرونی کتاب اصول و روش ترجمه [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 199-217]

 • اعتبار پژوهش مدیریت بررسی و نقد کتاب نقدی بر دانش مدیریت [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 149-172]

 • اعتراض نقدی بر کتاب سه تقریر رقیب دربارۀ مدرنیته: خروج، اعتراض، وفاداری [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 213-233]

 • افجه نقد و بررسی کتاب نظریه‌های رفتاری سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 313-331]

 • افعال حرکتی نقد و بررسی روش‌های آموزش افعال حرکتی زبان روسی در دانشگاه‌های ایران [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 129-152]

 • افعال حرکتی پر کاربرد نقد و بررسی روش‌های آموزش افعال حرکتی زبان روسی در دانشگاه‌های ایران [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 129-152]

 • افق کوتاه‌مدت بررسی و نقد کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایران [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 155-182]

 • اقتصاد اقتصاد سیاسی در سطح: نقدی بر کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 207-230]

 • اقتصاد بررسی و نقد کتاب ارزیابی اقتصادی طرح‌ها (موضوعات پیشرفته) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 311-326]

 • اقتصاد نقد و بررسی کتاب فراز و فرود عباسیان (132 تا 324 هجری): پژوهش در ساختار و تحول ایدئولوژی، اقتصاد و نهاد نظامی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 381-396]

 • اقتصاد ایران بررسی و نقد کتاب امکان‌سنجی انتشار اوراق صکوک در اقتصاد ایران مطالعه موردی بخش معدن و صنایع معدنی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 183-206]

 • اقتصاد جهانی بررسی بحران مالی جهانی: نقد کتاب سقوط آزاد، بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 327-347]

 • اقتصاد خانوار نقدی بر کتاب اقتصاد خانوار [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 113-133]

 • اقتصاد خرد تحلیل انتقادی کتاب تحلیل اقتصاد خرد [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 65-83]

 • اقتصاد رفتاری نقد کتاب مبانی اقتصاد و مالی رفتاری [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 45-64]

 • اقتصاد رفتاری نقد کتاب مبانی اقتصاد رفتاری: تصمیم‌گیری فردی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 135-153]

 • اقتصاد سیاسی نقدی بر کتاب مبانی اقتصاد سیاسی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 285-310]

 • اقتصاد مارکسیستی نقدی بر کتاب مبانی اقتصاد سیاسی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 285-310]

 • اقتصاد مقاومتی نقد و بررسی کتاب اقتصاد کرونا؛ اقتصاد مقاومتی در عصر ویروس کرونا [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 231-259]

 • اقتصاد ملی بررسی و نقد کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایران [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 155-182]

 • اقتصاد مهندسی بررسی و نقد کتاب ارزیابی اقتصادی طرح‌ها (موضوعات پیشرفته) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 311-326]

 • اکهارت نقدی بر کتاب عرفان شرق و غرب [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 353-377]

 • اگزیستانسیالیسم سایۀ هگل بر سر معاصرین: نقد و بررسی کتاب شناخت هگل‌گرایی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 49-68]

 • الأدب المقارن فی ایران و العالم العربی بررسی انتقادی کتاب الأدب المقارن فی ایران و العالم العربی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 141-160]

 • الاهیات کاتولیک ارزیابی کتاب فلسفۀ اندیشۀ دینی در اسلام و مسیحیت [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 91-110]

 • الاهیات کاتولیک مسیحی ارزیابی کتاب فلسفۀ اندیشۀ دینی در اسلام و مسیحیت [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 91-110]

 • البحث العلمی تحلیل انتقادی کتاب البحث العلمی؛ أسسۀ، مناهجۀ و أساسیبۀ، إجراءاتۀ (پژوهش علمی؛ مبانی، روش‌ها، و ضوابط) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 273-297]

 • التطورات النحویة من البدایة حتی الآن معرفی و بررسی کتاب التطورات النحویة فی اللغة العربیة من البدایۀ حتی الآن (تحولات نحوی زبان عربی از آغاز تا کنون) با رویکرد سبک‌شناسی آماری [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 375-394]

 • الشعر والشعراء نقدی بر کتاب الشعر والشعراء فی العصر العباسی (شعر و شاعران در عصر عباسی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 417-440]

 • الشعریة العربیة ارزیابی برگردان کتاب الشعریة العربیة با رویکرد نقد مقابله‌ای ترجمه [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 179-204]

 • الگوی جایگزین رویکردی انتقادی بر مطالعات اندیشۀ سیاسی تاریخ ایران؛ نقد پارادایم نصیحت، اندیشۀ ایرانی فراسوی زوال و تداوم [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 99-123]

 • الگوی جمعی (CM) نقدی بر کتاب اقتصاد خانوار [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 113-133]

 • الگوی هَیَجامَد بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان و مدرسان از محتوای کتاب‌های تاریخ زبان فارسی براساس الگوی هَیَجامَد [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 193-218]

 • الگوی واحد (UM) نقدی بر کتاب اقتصاد خانوار [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 113-133]

 • النقد الأدبی العربی الجدید فی القصّة والرّوایة والسّرد تحلیل انتقادی کتاب النقد الأدبی العربی الجدید فی القصّة والرّوایة والسّرد(تلاشی برای خلق اثری دربارۀ نقدِ نقدِ داستان) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 205-228]

 • الن مریام نقدی درون رشته‌ای بر کتاب انسان‌‌شناسی موسیقی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 395-418]

 • الوسیوس پاتریک مارتینیک بررسی و نقد کتاب مثل فیلسوف نوشتن؛ آموزش نگارش مقالۀ فلسفی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 269-287]

 • امانت‌‌داری نقد کتاب روان‌شناسی زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 313-333]

 • امپریالیسم واکاوی گفتمان‌های نژادپرستی و استعماری در رمان کوتاه Heart of Darkness (دل تاریکی) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 351-372]

 • امر سیاسی بنیان ماتریالیستی امر سیاسی: نقد کتاب دولت و جامعۀ مدنی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 305-329]

 • امکان‌سنجی بررسی و نقد کتاب امکان‌سنجی انتشار اوراق صکوک در اقتصاد ایران مطالعه موردی بخش معدن و صنایع معدنی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 183-206]

 • امنیت نقد و بررسى کتاب اسلام در روسیه: سیاست‌های هویتی و امنیتی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 431-454]

 • امویان امویان در بستر مشروعیت‌دهی مرجئه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 27-49]

 • امید طبیب‌زاده نقد و بررسى کتاب دستور زبان فارسی براساس نظریۀ گروه‌های خودگردان در دستور وابستگی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 217-245]

 • انتخاب نقد کتاب مبانی اقتصاد رفتاری: تصمیم‌گیری فردی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 135-153]

 • اندیشه دینی ارزیابی کتاب فلسفۀ اندیشۀ دینی در اسلام و مسیحیت [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 91-110]

 • اندیشه سیاسی بررسی و نقد کتاب اندیشۀ سیاسی در ایران باستان [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 259-282]

 • اندیشه قرآنی تحلیل و نقد کتاب دگرگونی بنیادی فلسفۀ یونانی در برخورد با شیوۀ اندیشۀ اسلامی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 289-310]

 • اندیشۀ ایرانشهری رویکردی انتقادی بر مطالعات اندیشۀ سیاسی تاریخ ایران؛ نقد پارادایم نصیحت، اندیشۀ ایرانی فراسوی زوال و تداوم [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 99-123]

 • اندیشۀ ایرانشهری بررسی کتاب ملت، دولت و حکومت قانون [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 283-304]

 • انسان نقدی درون رشته‌ای بر کتاب انسان‌‌شناسی موسیقی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 395-418]

 • انسان شناسی نقدی درون رشته‌ای بر کتاب انسان‌‌شناسی موسیقی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 395-418]

 • انسان مدرن بررسی و نقد کتاب FROM ARABIA TO THE PACIFIC: HOW OUR SPECIES COLONISED ASIA (از [شبه‌جزیرۀ] عربستان تا اقیانوس آرام: چطور گونۀ ما در سراسر قارۀ آسیا ساکن شد) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 435-460]

 • انسجام بلاغی بررسی تطبیقیِ نظام ارزشی گفتمانِ رمانس "ماه" لورکا و ترجمۀ فارسی شاملو از آن [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 81-105]

 • انقلاب واپس‌نگری و تمنّای ثبات؛ نقدی بر کتاب «ذهن ارتجاعی: محافظه‌کاری از ادموند برک تا سارا پالین» [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 381-404]

 • انقلاب مشروطه «نقد و بررسی مکتب ادبی رئالیسم انتقادی در ایران» (براساس داستان‌های «فارسی شکر است» و «گیله مرد») [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 27-52]

 • انگارۀ مدرن نقدی بر کتاب سه تقریر رقیب دربارۀ مدرنیته: خروج، اعتراض، وفاداری [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 213-233]

 • انواع ادبی ارسطویی نقد و بررسی درس‌نامۀ آثار غنایی غیرمنظوم در سرفصل دکتری زبان و ادبیات فارسی، گرایش غنایی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 219-244]

 • انواع نثر معاصر عربی تحلیل انتقادی کتاب النقد الأدبی العربی الجدید فی القصّة والرّوایة والسّرد(تلاشی برای خلق اثری دربارۀ نقدِ نقدِ داستان) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 205-228]

 • اهداف شناختی در باب روش علمی و دانش اجتماعی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 79-101]

 • اهداف مصوب نقدی بر کتاب حسابداری پیشرفته2 دانشگاه پیام نور [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 223-242]

 • اوتو نقدی بر کتاب عرفان شرق و غرب [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 353-377]

 • اورلی دیمز نقدی بر کتاب تندیس‌گری و شمایل‌نگاری در ایران پیش از اسلام [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 225-240]

 • اومانیسم نقد کتاب Immanuel Kant (ایمانوئل کانت) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 131-147]

 • اومبرتو اکو نقدی بر کتاب هنر و زیبایی در قرون وسطی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 371-394]

 • ایدئولوژی بررسی کتاب ملت، دولت و حکومت قانون [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 283-304]

 • ایدئولوژی نقد و بررسی کتاب فراز و فرود عباسیان (132 تا 324 هجری): پژوهش در ساختار و تحول ایدئولوژی، اقتصاد و نهاد نظامی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 381-396]

 • ایدئولوژیِ زبان سازوبرگ‌های ایدئولوژیک شریعت و بازتولید سلطه: بررسی انتقادی کتاب دوائر الخوف (دایره‌های ترس) [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 355-379]

 • ایده‌آل بررسی موضوع زن در اندیشه‌های آنتون چخوف براساس آخرین داستان نویسنده Невеста (عروس خانم) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 291-306]

 • ایده‌آلیسم آلمانی سایۀ هگل بر سر معاصرین: نقد و بررسی کتاب شناخت هگل‌گرایی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 49-68]

 • ایده‌ی ایران نقدی بر کتاب تاریخ ایران: پژوهش آکسفورد [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 355-375]

 • ایدۀ ایران­شهری بازنگری دو نظریه از سه‌گانۀ پورشریعتی در کتاب: (Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran) (افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی اتحادیه ساسانی_ پارتی و فتح ایران به دست عرب‌ها) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 397-416]

 • ایران اقتصاد سیاسی در سطح: نقدی بر کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 207-230]

 • ایران نقدی بر کتاب تندیس‌گری و شمایل‌نگاری در ایران پیش از اسلام [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 225-240]

 • ایران نقدی بر کتاب سبب‌شناسی توسعه‌نیافتگی ایران [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 403-430]

 • ایران نوشته‌ای در باب تاریخ‌نگاری: خوانش انتقادی کتاب تاریخ‌نگاری و تحولات آن در ایران و جهان [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 179-202]

 • ایران نقدی بر کتاب: «Women in Mongol Iran: The Khatuns, 1206-1335» (زنان در ایران روزگار مغول: خاتون‌ها، 1206 تا 1335م) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 303-328]

 • ایران اقتصاد کرونا نقد و بررسی کتاب اقتصاد کرونا؛ اقتصاد مقاومتی در عصر ویروس کرونا [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 231-259]

 • ایران باستان آسیب‌شناسی ترجمه‌های فارسی متون و پژوهش‌های مناسبات ایران و چین: با تاکید بر نقد و بررسی کتاب متون باستانی پیرامون روابط چین و ایران [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 51-74]

 • ایران باستان بررسی و نقد کتاب اندیشۀ سیاسی در ایران باستان [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 259-282]

 • ایران باستان نقد و بررسی کتاب ایرانیان باستان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 201-223]

 • ایرانِ باستان کتابِ مبانی تاریخ پارتیان در بوتۀ نقد [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 377-402]

 • ایران­شناسان نقد کتاب تاریخ ایران‌شناسی در روسیه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 75-98]

 • ایران­شناسی نقد کتاب تاریخ ایران‌شناسی در روسیه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 75-98]

 • ایرانیان باستان نقد و بررسی کتاب تاریخ اندیشۀ ایرانی: اندیشه، فرهنگ و آئین ایرانیان در عهد باستان [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 231-257]

 • ایلخانان نقد و بررسی کتاب زندگی، زمانه و تاریخ‌نگاری وصاف شیرازی [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 153-178]

 • ایلخانان تحول مبانی مشروعیت سلطنت؛ از یورش مغولان تا برآمدن صفویان (نقد و بررسی) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 203-230]

 • ایلخانان نقدی بر کتاب: «Women in Mongol Iran: The Khatuns, 1206-1335» (زنان در ایران روزگار مغول: خاتون‌ها، 1206 تا 1335م) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 303-328]

 • اینترنت دموکراسی و جنبش‌های اجتماعی: نقد کتاب می‌توان دموکراسی را نجات داد؟ مشارکت، شورا و جنبش‌های اجتماعی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 23-46]

ب

 • بازار آزاد بررسی بحران مالی جهانی: نقد کتاب سقوط آزاد، بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 327-347]

 • بازبینۀ ارزیابی کتاب آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی: ارزیابی درس‌نامۀ نبض زندگی براساس بازبینۀ میکلی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 335-358]

 • بازخورد تصحیحی‌ شفاهی تحلیلی بر نگرش مدرسان زبان فارسی به ارائۀ بازخورد تصحیحی ‌شفاهی در کلاس درس [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 113-132]

 • بازساخت تاریخ‌شناسی؛ از بازساخت تا واساخت: نقدی بر کتاب واساخت تاریخ [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 27-53]

 • بازنمایی بصری بازنمایی بصری انسان در هنر اسلامی نقدی بر کتاب پیکر انسان در هنر اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 239-256]

 • باستان­شناسی پرتوی بر نیمۀ تاریک ماه: بررسی و نقد کتاب زنان در ایران باستان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 1-30]

 • باستان شناسی پژوهشی در سفالگری دوران اسلامی معرفی و نقد کتاب سفالینۀ گونۀ موسوم به کوباچه [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 417-434]

 • باستان شناسی اسلامی بررسی و نقد کتاب" An Introduction to Islamic Archeology " مقدمه‌ای بر باستان‌شناسی اسلامی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 181-199]

 • باستان­شناسی فضایی چالش‌ها و کاستی‌های مطالعات باستان‌شناسی «تحلیل الگوی استقرار» در ایران؛ ارزیابی انتقادی و چند پیشنهاد [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 31-58]

 • باستان­شناسی منظر چالش‌ها و کاستی‌های مطالعات باستان‌شناسی «تحلیل الگوی استقرار» در ایران؛ ارزیابی انتقادی و چند پیشنهاد [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 31-58]

 • بانکداری اسلامی نقد کتاب The Art of Islamic Banking and Finance (هنر بانکداری و تأمین مالی اسلامی) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 1-24]

 • باورهای کارآفرینانه نقدی بر کتاب نگاهی نو به باورهای کارآفرینی و مدیریت بنگاه‌ها [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 401-422]

 • باید و نبایدهای توصیفی در باب روش علمی و دانش اجتماعی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 79-101]

 • بحران مالی جهانی بررسی بحران مالی جهانی: نقد کتاب سقوط آزاد، بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 327-347]

 • بخش معدن بررسی و نقد کتاب امکان‌سنجی انتشار اوراق صکوک در اقتصاد ایران مطالعه موردی بخش معدن و صنایع معدنی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 183-206]

 • بدخوانی‌ها شد نرگسی هلاک ز تیغ جفای تو! ؛ نقد تصحیح دیوان نرگسی ابهری [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 169-191]

 • بدون ربا نقد کتاب The Art of Islamic Banking and Finance (هنر بانکداری و تأمین مالی اسلامی) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 1-24]

 • بررسی انتقادی بررسی انتقادی کتاب الأدب المقارن فی ایران و العالم العربی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 141-160]

 • بررسی انتقادی بررسی انتقادیِ کتاب قصۀ سلیمان ذمتنی کهن از حوزۀ زبانی آذربایجان [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 77-107]

 • بررسی کتاب دراسات فی نظریة الترجمة بررسی و تحلیل کتاب دراسات فی نظریة الترجمة فی ضوء الخبرات باللغة العربیة (ترجمه از زبان بوسنیایی جمال‌الدین سید محمد) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 323-347]

 • برساخت تاریخ‌شناسی؛ از بازساخت تا واساخت: نقدی بر کتاب واساخت تاریخ [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 27-53]

 • برساخت سیاست هستیشناسانه در جهانهای چندگانه نقد و بررسی کتاب After Method: Mess in Social Science Research (پساروش؛ آشفتگی در پژوهش علوم اجتماعی) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 125-148]

 • برساخت گرایی اجتماعی برساخت پاسخگویی مالی در گفتمان‌های دولت و مجلس شورای اسلامی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 203-222]

 • برمن بررسی ترجمۀ عربی عیناها طبق الگوی ریخت‌شکنانۀ برمن [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 1-22]

 • برنامه نقد و بررسی کتاب تئوری مدیریت استراتژیک [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 127-147]

 • برنامه درسی ارزیابی و نقد برنامۀ درسی بازنگری‌شدۀ رشتۀ مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 173-198]

 • برنامه‌ریزی فضایی روش شناسی:گفتارهای ناگفته، تأملی در مقولۀ روششناسی در رشتۀ برنامه ریزی شهری و منطقه ای [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 201-228]

 • برنامه‌ریزی متمرکز فردگرا متن و زمینۀ آن: تحلیل گفتمان انتقادیِ برنامۀ سوم عمرانی (1346 - 1341) براساس مونوگرافی بالدوین [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 125-148]

 • برنامه کارشناسی روان‌شناسی بررسی دروس فلسفی در برنامه کارشناسی روان‌شناسی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 257-281]

 • برنامۀ درسی بررسی انتقادی کتاب صرف 2 با رویکرد تحلیل توصیفی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 349-374]

 • برنامۀ درسیِ زبان نقد و تحلیل کتاب طراحی برنامۀ آموزشی زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 59-84]

 • بروسیوس نقد و بررسی کتاب ایرانیان باستان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 201-223]

 • بزرگ علوی بررسی ترجمۀ عربی عیناها طبق الگوی ریخت‌شکنانۀ برمن [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 1-22]

 • بسمه عروس آنتولوژی کتاب التفاعل فی الأجناس الأدبیة در ترازوی نقد (ارتباط‌مندی در ژانرهای ادبی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 23-47]

 • بنای تاریخی نقد و بررسی طرح احیای خانۀ منوچهری کاشان [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 19-55]

 • بهداشت زبان معرفی و نقد کتاب بهداشت زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 291-311]

 • بودیسم نقد و بررسی کتاب Key Concepts in Eastern Philosophy (مفاهیم کلیدی در فلسفۀ شرقی) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 1-19]

 • بوطیقای عربی ارزیابی برگردان کتاب الشعریة العربیة با رویکرد نقد مقابله‌ای ترجمه [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 179-204]

 • بیضایی تحلیل زمان روایت آثار بیضایی بر اساس آرای «ژرار ژنت»؛ مطالعه‌ موردی نمایشنامه‌ «هشتمین سفرسندباد» و فیلمنامه های «آینه های روبه‌رو» و «پرده نئی» [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 137-180]

 • بی‌قانونی بررسی و نقد کتاب پاشنه‌آشیل سرمایه‌داری: پول‌کثیف و چگونگی احیای نظام بازار آزاد [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 349-377]

 • بینامتنیت نقدی بر تأثیر ادبیات کلاسیک فارسی در داستان‌نویسی معاصر [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 407-434]

 • بینش توحیدی بررسی و ارزیابی کتاب گزینش تکنولوژی از دریچه‌ی بینش توحیدی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 149-171]

پ

 • پارادایم فرانظریه‌پردازی ضرورتی برای نقد نظریات جامعه‌شناسی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 339-357]

 • پارادایم نصیحت رویکردی انتقادی بر مطالعات اندیشۀ سیاسی تاریخ ایران؛ نقد پارادایم نصیحت، اندیشۀ ایرانی فراسوی زوال و تداوم [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 99-123]

 • پارادوکس پیش‌گفتار نقد و بررسی کتاب خوش‌آمدگویی به تناقض: جستاری در باب پارادوکس، تناقض و تناقض‌باوری [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 21-48]

 • پارتیان نقد و بررسی کتاب ایرانیان باستان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 201-223]

 • پاره گفتار بررسی تطبیقیِ نظام ارزشی گفتمانِ رمانس "ماه" لورکا و ترجمۀ فارسی شاملو از آن [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 81-105]

 • پاسخگویی مالی برساخت پاسخگویی مالی در گفتمان‌های دولت و مجلس شورای اسلامی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 203-222]

 • پالاسیوس نقدی بر تأثیر سنایی در دانته در آثار خاورشناسان [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 399-417]

 • پاول کوبلی نقد ترجمۀ کتاب سیر نشانه‌شناسی: از نشانه‌شناسی سخت تا نشانه‌ ـ انسان‌شناسی نرم [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 169-192]

 • پایه‌های اندیشۀ نحوی بازنگری در مطالعات نحو عربی گزارش و تحلیل انتقادی کتاب أصول التفکیر النحوی (بنیان‌های اندیشۀ نحوی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 67-91]

 • پدیدار شناسی روش‌شناسی پدیدارشناسانه هنر با نگاهی به آراء مایکل دوفرن و هایدگر [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 359-383]

 • پرده نئی تحلیل زمان روایت آثار بیضایی بر اساس آرای «ژرار ژنت»؛ مطالعه‌ موردی نمایشنامه‌ «هشتمین سفرسندباد» و فیلمنامه های «آینه های روبه‌رو» و «پرده نئی» [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 137-180]

 • پرسشگری چندسالاری: گذار از انفعال دموکراتیک به مشارکت دموکراتیک نقد و بررسی ترجمۀ کتاب چندسالاری: مشارکت و مخالفت [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 149-168]

 • پروانه پورشریعتی بازنگری دو نظریه از سه‌گانۀ پورشریعتی در کتاب: (Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran) (افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی اتحادیه ساسانی_ پارتی و فتح ایران به دست عرب‌ها) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 397-416]

 • پژوهش مدیریتی بررسی و نقد کتاب نقدی بر دانش مدیریت [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 149-172]

 • پساساختارگرایی سایۀ هگل بر سر معاصرین: نقد و بررسی کتاب شناخت هگل‌گرایی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 49-68]

 • پساسکولاریسم سازوبرگ‌های ایدئولوژیک شریعت و بازتولید سلطه: بررسی انتقادی کتاب دوائر الخوف (دایره‌های ترس) [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 355-379]

 • پست مدرنیسم نقد کتاب تبیین پست مدرنیسم: شک‌گرایی و سوسیالیسم از روسو تا فوکو [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 243-267]

 • پهنه فرهنگی چالش‌ها و کاستی‌های مطالعات باستان‌شناسی «تحلیل الگوی استقرار» در ایران؛ ارزیابی انتقادی و چند پیشنهاد [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 31-58]

 • پیرنگ‌سازی نگاهی به زمان و حکایت و مختصری دربارۀ اصطلاح روایت / حکایت (récit/narrative) [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 245-268]

 • پیروی از قاعده بررسی کتاب قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 173-199]

 • پیشینه تاریخی نقدی بر کتاب اقتصاد خانوار [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 113-133]

 • پیکر انسان بازنمایی بصری انسان در هنر اسلامی نقدی بر کتاب پیکر انسان در هنر اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 239-256]

 • پیکرانسان نقدی بر روش‌شناسی کتاب پیکر انسان در هنر اسلامی میراث گذشته و تحولات پس از اسلام [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 163-182]

 • پیکرک نقدی بر کتاب تندیس‌گری و شمایل‌نگاری در ایران پیش از اسلام [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 225-240]

 • پیکره‌بندی رایانه‌ای بررسی انتقادی جریان فرهنگ‌نویسی در زبان فارسی عامیانه «با تکیه بر دوازده فرهنگ زبان فارسی عامیانه» [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 321-353]

ت

 • تأثیر ادبیات کلاسیک فارسی در داستان‌نویسی معاصر نقدی بر تأثیر ادبیات کلاسیک فارسی در داستان‌نویسی معاصر [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 407-434]

 • تأثیر و تأثر بررسی و نقد کتاب سعدی و جانسون؛ دو ناهم‌زبان هم‌دل [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 153-172]

 • تأمل انتقادی تأملی انتقادی بر مطالعات کاربرد رسانه‌های اجتماعی در سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 173-201]

 • تأمین مالی نقد کتاب The Art of Islamic Banking and Finance (هنر بانکداری و تأمین مالی اسلامی) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 1-24]

 • تاتی‌‌مانندها نقد و بررسی فصل پنجم از کتاب جامع زبان‌ها و زبان‌شناسی آسیای غربی: رویکردی منطقه‌ای با عنوان «منطقۀ کاسپین و جنوب آذربایجان: کاسپین و تاتی» [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 387-409]

 • تاریخ نقدی بر کتاب نشأة المسرح فی المشرق (پیدایش نمایش‌نامه در شرق) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 49-66]

 • تاریخ تاریخ‌شناسی؛ از بازساخت تا واساخت: نقدی بر کتاب واساخت تاریخ [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 27-53]

 • تاریخ بررسی کتاب سینمای صامت [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 327-354]

 • تاریخ نگاهی به زمان و حکایت و مختصری دربارۀ اصطلاح روایت / حکایت (récit/narrative) [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 245-268]

 • تاریخ نقد و بررسی کتاب زندگی، زمانه و تاریخ‌نگاری وصاف شیرازی [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 153-178]

 • تاریخ‌ادبیات نقد و مقایسۀ شیوۀ تاریخ‌ادبیات‌نگاری دو کتاب تاریخ و تحول ادبیات جدید ایران و پایه‌گذاران نثر جدید فارسی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 487-513]

 • تاریخ اقوام ژرمن بررسی و نقد کتاب سرود نیبلونگن [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 53-79]

 • تاریخ اندیشه نقد و بررسی کتاب تاریخ اندیشۀ ایرانی: اندیشه، فرهنگ و آئین ایرانیان در عهد باستان [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 231-257]

 • تاریخ ایران آیندۀ گذشتۀ ایران: بررسی انتقادی کتاب وزارت و دیوان‌سالاری ایرانی در عصر اسلامی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 1-22]

 • تاریخ ایران نقد و بررسی کتاب خاستگاه تاریخی ایل قاجار [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 125-151]

 • تاریخ ایران نقدی بر کتاب تاریخ ایران: پژوهش آکسفورد [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 355-375]

 • تاریخ ایران: پژوهش آکسفورد نقدی بر کتاب تاریخ ایران: پژوهش آکسفورد [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 355-375]

 • تاریخ بیهقی نقد و بررسی وزن سروده‌های فارسی تاریخ بیهقی‌ در تصحیح یاحقّی – سیّدی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 459-486]

 • تاریخ ترجمه بررسی انتقادی تاریخ ترجمه در ایران [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

 • تاریخ زبان فارسی بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان و مدرسان از محتوای کتاب‌های تاریخ زبان فارسی براساس الگوی هَیَجامَد [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 193-218]

 • تاریخ زلزله توصیف و تبیین زلزله نزد مسلمانان: بررسی کتاب کَشف الصَّلْصَلة عن وَصف الزَلزَلة [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 431-446]

 • تاریخ‌شناسی تاریخ‌شناسی؛ از بازساخت تا واساخت: نقدی بر کتاب واساخت تاریخ [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 27-53]

 • تاریخ عمومی نقدی بر کتاب تاریخ ایران: پژوهش آکسفورد [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 355-375]

 • تاریخ‌نگاری نوشته‌ای در باب تاریخ‌نگاری: خوانش انتقادی کتاب تاریخ‌نگاری و تحولات آن در ایران و جهان [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 179-202]

 • تاریخ نگاری نقد و بررسی کتاب زندگی، زمانه و تاریخ‌نگاری وصاف شیرازی [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 153-178]

 • تاریخ­نگاری هنر مشاهده به عنوان ابزار مورخ: تحلیلی بر آراء جیمز الکینز در کتاب در باب مشاهده [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 265-286]

 • تاریخ هنر مشاهده به عنوان ابزار مورخ: تحلیلی بر آراء جیمز الکینز در کتاب در باب مشاهده [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 265-286]

 • تاریخ هنر ایران سفالینه‌های ایرانی به روایت میتسوکنی یوشیدا نقدی بر کتاب In search of Persian pottery (در جستجوی سفال ایران) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 309-325]

 • تاریخ وصاف نقد و بررسی کتاب زندگی، زمانه و تاریخ‌نگاری وصاف شیرازی [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 153-178]

 • تاونزند بررسی انتقادی کتاب Hume’s Aesthetic Theory, Taste and Sentiment (نظریۀ زیبایی‌شناسی هیوم، ذوق و عاطفه) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 311-334]

 • تاویل قرآن نقد و بررسی تفاسیر صوفیانۀ قرآن [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 515-532]

 • تبارشناسیِ متون ویراست/ تصحیحِ تازه‌ای که تازه نیست: بررسیِ انتقادیِ واپسین چاپِ دانش‌نامۀ علایی: منطق، طبیعیّات، موسیقی، الهیات [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 69-89]

 • تبیین زلزله در فرهنگ اسلامی توصیف و تبیین زلزله نزد مسلمانان: بررسی کتاب کَشف الصَّلْصَلة عن وَصف الزَلزَلة [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 431-446]

 • تجربۀ زیسته نقد ترجمۀ کتاب سیر نشانه‌شناسی: از نشانه‌شناسی سخت تا نشانه‌ ـ انسان‌شناسی نرم [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 169-192]

 • تجلّی قرآن و حدیث در شعر فارسی نقد و بررسی کتاب درسی تجلّی قرآن و حدیث در شعر فارسی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 295-320]

 • تحقیق کمی روش شناسی:گفتارهای ناگفته، تأملی در مقولۀ روششناسی در رشتۀ برنامه ریزی شهری و منطقه ای [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 201-228]

 • تحقیق کیفی روش شناسی:گفتارهای ناگفته، تأملی در مقولۀ روششناسی در رشتۀ برنامه ریزی شهری و منطقه ای [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 201-228]

 • تحلیل الگوی استقرار چالش‌ها و کاستی‌های مطالعات باستان‌شناسی «تحلیل الگوی استقرار» در ایران؛ ارزیابی انتقادی و چند پیشنهاد [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 31-58]

 • تحلیل الگوی استقرار نقد رویکرد تحلیل الگوی استقرار در متون باستان‌شناسی ایران [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 241-263]

 • تحلیل بنیوی عزف علی وتر النص الشعری (نواختن بر تار متن شعری) در آیینۀ نقد و بررسی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 299-322]

 • تحلیل داده‌ها نقد و بررسی کتاب Quantitative data Analysis for language assessment (Fundamental techniques and advanced methods))تحلیل داده‌های کمی در سنجش زبان (تکنیک‌های بنیادین و روش‌های پیشرفته(( [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 1-26]

 • تحلیل سیمیایی عزف علی وتر النص الشعری (نواختن بر تار متن شعری) در آیینۀ نقد و بررسی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 299-322]

 • تحلیل گفتمان انتقادی متن و زمینۀ آن: تحلیل گفتمان انتقادیِ برنامۀ سوم عمرانی (1346 - 1341) براساس مونوگرافی بالدوین [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 125-148]

 • تحلیل متن عزف علی وتر النص الشعری (نواختن بر تار متن شعری) در آیینۀ نقد و بررسی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 299-322]

 • تحلیل محتوا بررسی انتقادی کتاب صرف 2 با رویکرد تحلیل توصیفی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 349-374]

 • تحلیل محتوا بررسی و نقد کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 333-355]

 • تحلیل محتوا نگرش انتقادی به پایبندی کتب‌ فارسی به ساحت زیبایی‌شناسی و هنری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 145-168]

 • تحولات جهانی سیاست‌اندیشی در متن زندگی؛ نقد و بررسی کتاب فهم فلسفۀ‌ سیاسی در بستر زندگی اجتماعی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 75-98]

 • تدبیر منزل نقد و بررسی کتاب گفتار سقراطی کسنوفون [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 169-189]

 • تذکره الاولیاء بررسی انتقادی تصحیح تذکره الاولیاء [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 53-76]

 • ترجمه نقدی بر کتاب هنر و زیبایی در قرون وسطی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 371-394]

 • ترجمه معرفی و نقد کتاب بهداشت زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 291-311]

 • ترجمه تحلیل انتقادی کتاب تحلیل اقتصاد خرد [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 65-83]

 • ترجمه بررسی تطبیقیِ نظام ارزشی گفتمانِ رمانس "ماه" لورکا و ترجمۀ فارسی شاملو از آن [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 81-105]

 • ترجمه به روسی متن‌پژوهی کتاب «زبان فارسی – مکاتبات و اسناد بازرگانی» (بر پایۀ زبان‌های فارسی و روسی) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 265-290]

 • ترجمۀ جمال‌الدین سید محمد بررسی و تحلیل کتاب دراسات فی نظریة الترجمة فی ضوء الخبرات باللغة العربیة (ترجمه از زبان بوسنیایی جمال‌الدین سید محمد) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 323-347]

 • ترجمۀ متن نقد کتاب دوازده متن باستانی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 41-57]

 • ترجیحات نقد کتاب مبانی اقتصاد رفتاری: تصمیم‌گیری فردی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 135-153]

 • ترکان نقد و بررسی کتاب خاستگاه تاریخی ایل قاجار [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 125-151]

 • ترکمانان و مشعشعیان تحول مبانی مشروعیت سلطنت؛ از یورش مغولان تا برآمدن صفویان (نقد و بررسی) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 203-230]

 • ترکی نقد و بررسی کتاب سرّ سخنان نغز خاقانی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 387-406]

 • ترویج علم تأمّلی در ترویج علم در حیطة عمومی: نقد و بررسی کتاب علم، جامعه، توسعه: مقالاتی در باب ترویج علم در حیطة عمومی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 149-168]

 • تزئین سیر اختران در هنر اسلامی : نقدی بر کتاب در تعقیب ستارگان: نقش صورت‌های فلکی بر روی آثار دوره اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 85-103]

 • تشکیلات و بنیان های نظری" تأملی انتقادی در صورت‌بندی، محتوا و نظریه‌مندی کتاب کالبدشکافی داعش: ماهیت، ساختار تشکیلاتی، راهبردها و پیامدها [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 47-73]

 • تصاویر بررسی جنسیت و نقش‌های جنسیتی در تصاویر کتب درسی عصر پهلوی [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 279-302]

 • تصحیح متن بررسی انتقادی تصحیح تذکره الاولیاء [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 53-76]

 • تصحیح متن بررسی انتقادیِ کتاب قصۀ سلیمان ذمتنی کهن از حوزۀ زبانی آذربایجان [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 77-107]

 • تصحیحِ متون ویراست/ تصحیحِ تازه‌ای که تازه نیست: بررسیِ انتقادیِ واپسین چاپِ دانش‌نامۀ علایی: منطق، طبیعیّات، موسیقی، الهیات [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 69-89]

 • تصمیم گیری نقدی بر کتاب فرایند خط مشی گذاری عمومی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 383-399]

 • تصمیم گیری استراتژیک رویکرد مبتنی بر شواهد از رهگذر نگاهی انتقادی به نظریه‌های مدیریت استراتژیک [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 97-125]

 • تصمیم‌گیری فردی نقد کتاب مبانی اقتصاد رفتاری: تصمیم‌گیری فردی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 135-153]

 • تعامل نقدی بر کتاب فرایند خط مشی گذاری عمومی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 383-399]

 • تفاسیر صوفیانه نقد و بررسی تفاسیر صوفیانۀ قرآن [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 515-532]

 • تفسیر اشاری نقد و بررسی تفاسیر صوفیانۀ قرآن [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 515-532]

 • تکثرگرایی دینی بررسی و ارزیابی کتاب هرمنوتیک و نواندیشی دینی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 229-255]

 • تک‌نگاری کتابِ مبانی تاریخ پارتیان در بوتۀ نقد [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 377-402]

 • تکنولوژی آیا علوم انسانی را می‌توان به مثابه تکنولوژی فهم کرد؟ معرفی و ارزیابی کتاب علوم انسانی به مثابه تکنولوژی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 385-411]

 • تمامیت نقد کتاب Immanuel Kant (ایمانوئل کانت) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 131-147]

 • تمدن اسلام نقد و بررسی کتاب تاریخ فرهنگی جهان اسلام (درآمدی برتاریخ فرهنگ و تمدن در دورۀ اسلامی) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 259-278]

 • تمرکزگرایی بازنگری دو نظریه از سه‌گانۀ پورشریعتی در کتاب: (Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran) (افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی اتحادیه ساسانی_ پارتی و فتح ایران به دست عرب‌ها) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 397-416]

 • تناقض‌باوری نقد و بررسی کتاب خوش‌آمدگویی به تناقض: جستاری در باب پارادوکس، تناقض و تناقض‌باوری [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 21-48]

 • تندیس گری نقدی بر کتاب تندیس‌گری و شمایل‌نگاری در ایران پیش از اسلام [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 225-240]

 • توسعه نقد و بررسی کتاب نگرشی انتقادی به توسعۀ جماعت‌محور [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 455-476]

 • توسعه اقتصادی رشدمحور متن و زمینۀ آن: تحلیل گفتمان انتقادیِ برنامۀ سوم عمرانی (1346 - 1341) براساس مونوگرافی بالدوین [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 125-148]

 • توسعه انسانی بررسی و نقد کتاب مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 1-26]

 • توسعه درون زای منطقه ای نقد و تحلیل کتاب توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای: رهبری و نهادها [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 25-43]

 • توسعه نیافتگی نقدی بر کتاب سبب‌شناسی توسعه‌نیافتگی ایران [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 403-430]

 • توسعۀ اجتماعی نقد و بررسی کتاب نگرشی انتقادی به توسعۀ جماعت‌محور [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 455-476]

 • توماس آکوئینی بررسی انتقادی کتاب فلسفۀ مشاء 1 (از ارسطو تا توماس آکوئینی) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 335-352]

 • تیموریان تحول مبانی مشروعیت سلطنت؛ از یورش مغولان تا برآمدن صفویان (نقد و بررسی) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 203-230]

ج

 • جامعه شناسی معرفت نقد کتاب Immanuel Kant (ایمانوئل کانت) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 131-147]

 • جامعه مدنی بنیان ماتریالیستی امر سیاسی: نقد کتاب دولت و جامعۀ مدنی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 305-329]

 • جان سین­لان آسیب‌شناسی ترجمه‌های فارسی متون و پژوهش‌های مناسبات ایران و چین: با تاکید بر نقد و بررسی کتاب متون باستانی پیرامون روابط چین و ایران [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 51-74]

 • جان هون­نین آسیب‌شناسی ترجمه‌های فارسی متون و پژوهش‌های مناسبات ایران و چین: با تاکید بر نقد و بررسی کتاب متون باستانی پیرامون روابط چین و ایران [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 51-74]

 • جدول ارزش نقیض و استلزام منطقی نقد و بررسی کتاب خوش‌آمدگویی به تناقض: جستاری در باب پارادوکس، تناقض و تناقض‌باوری [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 21-48]

 • جریان چپ نقد کتاب تبیین پست مدرنیسم: شک‌گرایی و سوسیالیسم از روسو تا فوکو [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 243-267]

 • جماعت‌محوری نقد و بررسی کتاب نگرشی انتقادی به توسعۀ جماعت‌محور [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 455-476]

 • جمله‌سازی ارزش‌یابی کتاب زبان‌آموزی، جمله‌سازی، و نگارش پایۀ سوم ابتدایی گروه آسیب‌دیدۀ شنوایی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 85-111]

 • جمهوری اسلامی اقتصاد سیاسی در سطح: نقدی بر کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 207-230]

 • جنبش های اجتماعی دموکراسی و جنبش‌های اجتماعی: نقد کتاب می‌توان دموکراسی را نجات داد؟ مشارکت، شورا و جنبش‌های اجتماعی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 23-46]

 • جنبش‌های کارگری «نقد و بررسی مکتب ادبی رئالیسم انتقادی در ایران» (براساس داستان‌های «فارسی شکر است» و «گیله مرد») [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 27-52]

 • جنسیت بررسی جنسیت و نقش‌های جنسیتی در تصاویر کتب درسی عصر پهلوی [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 279-302]

 • جنگاوران سکایی نقد و بررسی کتاب جنگجویان سکایی در سیبری باستان A Review of Scythians warriors of ancient Siberia [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 1-17]

 • جنگ صفین امویان در بستر مشروعیت‌دهی مرجئه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 27-49]

 • جهان اسلام نقد و بررسی کتاب تاریخ فرهنگی جهان اسلام (درآمدی برتاریخ فرهنگ و تمدن در دورۀ اسلامی) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 259-278]

 • جهان بورژوایی نقد کتاب Immanuel Kant (ایمانوئل کانت) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 131-147]

 • جهان پیرامون نقد ترجمۀ کتاب سیر نشانه‌شناسی: از نشانه‌شناسی سخت تا نشانه‌ ـ انسان‌شناسی نرم [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 169-192]

 • جهان سوم تأملی انتقادی بر مطالعات کاربرد رسانه‌های اجتماعی در سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 173-201]

 • جهت‌داری علم بررسی و نقد کتاب تحلیل هویت علم دینی و علم مدرن [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 55-77]

 • جواد طباطبائی بررسی کتاب ملت، دولت و حکومت قانون [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 283-304]

 • جوزف کنراد واکاوی گفتمان‌های نژادپرستی و استعماری در رمان کوتاه Heart of Darkness (دل تاریکی) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 351-372]

 • جیمز الکینز مشاهده به عنوان ابزار مورخ: تحلیلی بر آراء جیمز الکینز در کتاب در باب مشاهده [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 265-286]

چ

 • چاپ فیّاض نقد و بررسی وزن سروده‌های فارسی تاریخ بیهقی‌ در تصحیح یاحقّی – سیّدی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 459-486]

 • چاپ یاحقّی – سیّدی نقد و بررسی وزن سروده‌های فارسی تاریخ بیهقی‌ در تصحیح یاحقّی – سیّدی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 459-486]

 • چالش شکاکانه بررسی کتاب قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 173-199]

 • چرخه عمر سازمان نقد و تبارشناسی شکست در مراحل مختلف چرخۀ عمر سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 243-270]

 • چشم مشاهده به عنوان ابزار مورخ: تحلیلی بر آراء جیمز الکینز در کتاب در باب مشاهده [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 265-286]

 • چشم‌هایش بررسی ترجمۀ عربی عیناها طبق الگوی ریخت‌شکنانۀ برمن [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 1-22]

 • چندسالاری چندسالاری: گذار از انفعال دموکراتیک به مشارکت دموکراتیک نقد و بررسی ترجمۀ کتاب چندسالاری: مشارکت و مخالفت [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 149-168]

 • چندگانگی سیاست هستیشناسانه در جهانهای چندگانه نقد و بررسی کتاب After Method: Mess in Social Science Research (پساروش؛ آشفتگی در پژوهش علوم اجتماعی) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 125-148]

 • چهره­نگاری بازنمایی بصری انسان در هنر اسلامی نقدی بر کتاب پیکر انسان در هنر اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 239-256]

 • چیدمان واژی ـ نحوی نقد و بررسی فصل پنجم از کتاب جامع زبان‌ها و زبان‌شناسی آسیای غربی: رویکردی منطقه‌ای با عنوان «منطقۀ کاسپین و جنوب آذربایجان: کاسپین و تاتی» [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 387-409]

 • چین آسیب‌شناسی ترجمه‌های فارسی متون و پژوهش‌های مناسبات ایران و چین: با تاکید بر نقد و بررسی کتاب متون باستانی پیرامون روابط چین و ایران [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 51-74]

ح

 • حالات مرزی نقد و بررسی کتاب خوش‌آمدگویی به تناقض: جستاری در باب پارادوکس، تناقض و تناقض‌باوری [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 21-48]

 • حرف‌نویسی نقد کتاب دوازده متن باستانی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 41-57]

 • حزب نقد و بررسی کتاب فقه و حکمرانی حزبی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 331-354]

 • حسین بن موسی (ع) بررسی کتاب حسین بن موسی (ع) زندگانی، شخصیت، آرامگاه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 1-25]

 • حسین ملانظر ارزیابی درونی و بیرونی کتاب اصول و روش ترجمه [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 199-217]

 • حفاظت نقد و بررسی طرح احیای خانۀ منوچهری کاشان [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 19-55]

 • حقایق عقل نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفه: از دکارت تا لایب نیتس [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 111-129]

 • حقیقت روش‌شناسی پدیدارشناسانه هنر با نگاهی به آراء مایکل دوفرن و هایدگر [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 359-383]

 • حکایت نگاهی به زمان و حکایت و مختصری دربارۀ اصطلاح روایت / حکایت (récit/narrative) [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 245-268]

 • حکمرانی حزبی نقد و بررسی کتاب فقه و حکمرانی حزبی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 331-354]

 • حکومت شادکامی یا سعادت؟ نگاهی انتقادی به کتاب «سیاست شادکامی: آنچه حکومت می‌تواند از تحقیقات جدید در باب بهروزی بیاموزد» [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 235-257]

 • حمیدرضا قلیچ‌خانی شد نرگسی هلاک ز تیغ جفای تو! ؛ نقد تصحیح دیوان نرگسی ابهری [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 169-191]

 • حواس بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان و مدرسان از محتوای کتاب‌های تاریخ زبان فارسی براساس الگوی هَیَجامَد [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 193-218]

 • حیدر خضری بررسی انتقادی کتاب الأدب المقارن فی ایران و العالم العربی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 141-160]

 • حیطه عمومی تأمّلی در ترویج علم در حیطة عمومی: نقد و بررسی کتاب علم، جامعه، توسعه: مقالاتی در باب ترویج علم در حیطة عمومی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 149-168]

خ

 • خاتم­سازی نقد مقاله” بررسی شیوۀ ساخت و گُل‌بندی در خاتم گره پنج“ [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 287-308]

 • خاتم­کاری نقد مقاله” بررسی شیوۀ ساخت و گُل‌بندی در خاتم گره پنج“ [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 287-308]

 • خاتون‌ها نقدی بر کتاب: «Women in Mongol Iran: The Khatuns, 1206-1335» (زنان در ایران روزگار مغول: خاتون‌ها، 1206 تا 1335م) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 303-328]

 • خاستگاه تاریخی ایل قاجار نقد و بررسی کتاب خاستگاه تاریخی ایل قاجار [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 125-151]

 • خاکسپاری نقد و بررسی کتاب جنگجویان سکایی در سیبری باستان A Review of Scythians warriors of ancient Siberia [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 1-17]

 • خانه منوچهری کاشان نقد و بررسی طرح احیای خانۀ منوچهری کاشان [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 19-55]

 • خاورمیانه دیگری هست، پس هستم بررسی و نقد کتاب هویت‌های مرگبار [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 99-123]

 • خاویر دومستر تحلیل انتقادی سفر و اتاق در اثر خاویر دو‌مستر (Le voyage et la chambre dans l'oeuvre de Xavier de maistre) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 215-238]

 • خروج نقدی بر کتاب سه تقریر رقیب دربارۀ مدرنیته: خروج، اعتراض، وفاداری [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 213-233]

 • خشونت دیگری هست، پس هستم بررسی و نقد کتاب هویت‌های مرگبار [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 99-123]

 • خط مشی گذاری عمومی نقدی بر کتاب فرایند خط مشی گذاری عمومی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 383-399]

 • خوارج امویان در بستر مشروعیت‌دهی مرجئه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 27-49]

 • خوانش نقد کتاب تحلیل النصوص الأدبیة؛ قراءات نقدیة فی السرد و الشعر (تحلیل متون ادبی؛ خوانش‌هایی نقدی از متون روایی و شعر) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 395-416]

د

 • داده‌های استانی بررسی و نقد کتاب “Inclusive Growth in Iran’s provinces: Policies and Indicators” (رشد فراگیر در استان‌های ایران: سیاست‌ها و شاخص‌ها) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 261-283]

 • داستان نگاه انتقادی تحلیلی به ساختار و محتوای کتاب أدب المقاومة [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 93-118]

 • دانته نقدی بر تأثیر سنایی در دانته در آثار خاورشناسان [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 399-417]

 • دانش نقد و بررسی قدرت و دانش در ایران دوره اسلامی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 169-192]

 • دانشگاه‌ها نقد و بررسی دروس و سرفصل‌های دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ کارآفرینی در دانشگاه‌ها و تأثیر آن بر توانمندسازی دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 357-381]

 • درس‌نامه نگاهی انتقادی به کتاب ادبیات کودک در ایران: درس‌نامۀ دانشگاهی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 355-386]

 • درس‌نامۀ نبض ‌زندگی آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی: ارزیابی درس‌نامۀ نبض زندگی براساس بازبینۀ میکلی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 335-358]

 • دست‌افزار سنگی بررسی و نقد کتاب فن‌آوری و واژه‌شناسی دست‌افزار سنگی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 83-108]

 • دسته‌بندی فریمن (۲۰۱۴) نقد و بررسی فعالیت‌های مربوط به مهارت خواندن و درک مطلب در کتاب‌های زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی: نسل قدیم درمقابل نسل جدید [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 241-263]

 • دستور آموزشی تحلیل و ارزیابی محتوای دستور در دو مجموعۀ آموزش نوین زبان فارسی و آموزش فارسی به فارسی براساس رویکرد دستور آموزشی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 359-386]

 • دستور زبان فارسی تحلیل و ارزیابی محتوای دستور در دو مجموعۀ آموزش نوین زبان فارسی و آموزش فارسی به فارسی براساس رویکرد دستور آموزشی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 359-386]

 • دستور صورت‌گرا نقد و بررسى کتاب دستور زبان فارسی براساس نظریۀ گروه‌های خودگردان در دستور وابستگی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 217-245]

 • دستور وابستگی نقد و بررسى کتاب دستور زبان فارسی براساس نظریۀ گروه‌های خودگردان در دستور وابستگی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 217-245]

 • دشواری‏های نوشتن بررسی و نقد کتاب مثل فیلسوف نوشتن؛ آموزش نگارش مقالۀ فلسفی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 269-287]

 • دکارت نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفه: از دکارت تا لایب نیتس [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 111-129]

 • دلالت‌های نوین روش مفهوم علم و روش علمی در اندیشة فرانسیس بیکن [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 1-25]

 • دل تاریکی واکاوی گفتمان‌های نژادپرستی و استعماری در رمان کوتاه Heart of Darkness (دل تاریکی) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 351-372]

 • دموکراسی چندسالاری: گذار از انفعال دموکراتیک به مشارکت دموکراتیک نقد و بررسی ترجمۀ کتاب چندسالاری: مشارکت و مخالفت [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 149-168]

 • دموکراسی شورایی دموکراسی و جنبش‌های اجتماعی: نقد کتاب می‌توان دموکراسی را نجات داد؟ مشارکت، شورا و جنبش‌های اجتماعی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 23-46]

 • دموکراسی نمایندگی دموکراسی و جنبش‌های اجتماعی: نقد کتاب می‌توان دموکراسی را نجات داد؟ مشارکت، شورا و جنبش‌های اجتماعی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 23-46]

 • دوبنی‌ها و دلالت‌های چهارگانه رویکردی انتقادی بر مطالعات اندیشۀ سیاسی تاریخ ایران؛ نقد پارادایم نصیحت، اندیشۀ ایرانی فراسوی زوال و تداوم [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 99-123]

 • دوران فترت تحول مبانی مشروعیت سلطنت؛ از یورش مغولان تا برآمدن صفویان (نقد و بررسی) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 203-230]

 • دورة قاجار نقد و بررسی کتاب هنر ایران [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 257-280]

 • دوره پهلوی بررسی جنسیت و نقش‌های جنسیتی در تصاویر کتب درسی عصر پهلوی [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 279-302]

 • دوره صفوی پژوهشی در سفالگری دوران اسلامی معرفی و نقد کتاب سفالینۀ گونۀ موسوم به کوباچه [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 417-434]

 • دوره­های پارینه­سنگی میانی و جدید بررسی و نقد کتاب FROM ARABIA TO THE PACIFIC: HOW OUR SPECIES COLONISED ASIA (از [شبه‌جزیرۀ] عربستان تا اقیانوس آرام: چطور گونۀ ما در سراسر قارۀ آسیا ساکن شد) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 435-460]

 • دورۀ قاجار بررسی انتقادی تاریخ ترجمه در ایران [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

 • دوفرن روش‌شناسی پدیدارشناسانه هنر با نگاهی به آراء مایکل دوفرن و هایدگر [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 359-383]

 • دولت نقد و بررسی کتاب اقتصاد کرونا؛ اقتصاد مقاومتی در عصر ویروس کرونا [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 231-259]

 • دولت بنیان ماتریالیستی امر سیاسی: نقد کتاب دولت و جامعۀ مدنی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 305-329]

 • دولت مدرن نقد و بررسی کتاب فقه و حکمرانی حزبی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 331-354]

 • دولت‌های ایرانی بررسی و نقد کتاب اندیشۀ سیاسی در ایران باستان [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 259-282]

 • دیباچه‌نگاری ویراست/ تصحیحِ تازه‌ای که تازه نیست: بررسیِ انتقادیِ واپسین چاپِ دانش‌نامۀ علایی: منطق، طبیعیّات، موسیقی، الهیات [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 69-89]

 • دیدمان بازنمایی پول در تبلیغات دیداری تحلیل گفتمان دیداری کمپین تبلیغاتی بانک ملت [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 325-346]

 • دیزاین‌بریف مدیریت استراتژیک دیزاین و توسعه‌ی دیزاین‌بریف نقد و بررسی کتاب دیزاین‌بریف تفهیم‌نامه طراحی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 355-379]

 • دیزاینر مدیریت استراتژیک دیزاین و توسعه‌ی دیزاین‌بریف نقد و بررسی کتاب دیزاین‌بریف تفهیم‌نامه طراحی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 355-379]

 • دیگربودگی دیگری دیگری هست، پس هستم بررسی و نقد کتاب هویت‌های مرگبار [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 99-123]

 • دین و فناوری بررسی کتاب رابطۀ دین و فناوری و نقد روایت آن از پروژۀ فناوری اسلامی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 313-337]

 • دیوان خاقانی نقد و بررسی کتاب سرّ سخنان نغز خاقانی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 387-406]

 • دیوان‌سالاری آیندۀ گذشتۀ ایران: بررسی انتقادی کتاب وزارت و دیوان‌سالاری ایرانی در عصر اسلامی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 1-22]

 • دیوید پانتر نقد و بررسی کتاب استعاره [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 247-271]

ذ

 • ذوق بررسی انتقادی کتاب Hume’s Aesthetic Theory, Taste and Sentiment (نظریۀ زیبایی‌شناسی هیوم، ذوق و عاطفه) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 311-334]

ر

 • رئالیسم «نقد و بررسی مکتب ادبی رئالیسم انتقادی در ایران» (براساس داستان‌های «فارسی شکر است» و «گیله مرد») [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 27-52]

 • رابرت دال چندسالاری: گذار از انفعال دموکراتیک به مشارکت دموکراتیک نقد و بررسی ترجمۀ کتاب چندسالاری: مشارکت و مخالفت [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 149-168]

 • رابرت سینربرینک سایۀ هگل بر سر معاصرین: نقد و بررسی کتاب شناخت هگل‌گرایی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 49-68]

 • رابرت مرداک اسمیت نقد و بررسی کتاب هنر ایران [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 257-280]

 • رابطه علم و دین بررسی و نقد کتاب تحلیل هویت علم دینی و علم مدرن [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 55-77]

 • راجر فاولر معرفی و نقد کتاب زبان‌شناسی و رمان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 133-147]

 • راسلاس بررسی و نقد کتاب سعدی و جانسون؛ دو ناهم‌زبان هم‌دل [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 153-172]

 • رانتیر بررسی و نقد کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایران [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 155-182]

 • ربحی مصطفی علیان تحلیل انتقادی کتاب البحث العلمی؛ أسسۀ، مناهجۀ و أساسیبۀ، إجراءاتۀ (پژوهش علمی؛ مبانی، روش‌ها، و ضوابط) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 273-297]

 • رده‌‌شناسی منطقه‌‌ای نقد و بررسی فصل پنجم از کتاب جامع زبان‌ها و زبان‌شناسی آسیای غربی: رویکردی منطقه‌ای با عنوان «منطقۀ کاسپین و جنوب آذربایجان: کاسپین و تاتی» [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 387-409]

 • رسالۀ جغرافیایی بررسی کتاب شهرستان‌های ایران‌شهرنوشته‌ای به زبان فارسیِ میانه دربارۀ تاریخ، حماسه، و جغرافیای باستانی ایران [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 23-39]

 • رسانه‌های اجتماعی تأملی انتقادی بر مطالعات کاربرد رسانه‌های اجتماعی در سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 173-201]

 • رشد اقتصادی بررسی و نقد کتاب “Inclusive Growth in Iran’s provinces: Policies and Indicators” (رشد فراگیر در استان‌های ایران: سیاست‌ها و شاخص‌ها) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 261-283]

 • رشد فراگیر بررسی و نقد کتاب “Inclusive Growth in Iran’s provinces: Policies and Indicators” (رشد فراگیر در استان‌های ایران: سیاست‌ها و شاخص‌ها) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 261-283]

 • رشد فقرزدا بررسی و نقد کتاب “Inclusive Growth in Iran’s provinces: Policies and Indicators” (رشد فراگیر در استان‌های ایران: سیاست‌ها و شاخص‌ها) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 261-283]

 • رضا امینی معرفی و نقد کتاب بهداشت زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 291-311]

 • رضا حسینی تحلیل انتقادی کتاب تحلیل اقتصاد خرد [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 65-83]

 • رفتار سازمانی نقد و بررسی کتاب نظریه‌های رفتاری سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 313-331]

 • رمانتیسم «نقد و بررسی مکتب ادبی رئالیسم انتقادی در ایران» (براساس داستان‌های «فارسی شکر است» و «گیله مرد») [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 27-52]

 • رمانس ماه بررسی تطبیقیِ نظام ارزشی گفتمانِ رمانس "ماه" لورکا و ترجمۀ فارسی شاملو از آن [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 81-105]

 • رنج نقد و بررسی کتاب Finding Meaning in an Imperfect World (یافتن معنا در جهانی ناکامل) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 217-241]

 • رهبری نقد و بررسی کتاب تئوری مدیریت استراتژیک [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 127-147]

 • رهبری نقد و تحلیل کتاب توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای: رهبری و نهادها [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 25-43]

 • روان‌شناسی زبان نقد کتاب روان‌شناسی زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 313-333]

 • روان‌شناسی سیاسی روان‌شناسی سیاسی و امکان درک بینارشته‌ای امر سیاسی: نقد کتاب روان‌شناسی سیاسی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 405-429]

 • روایت تاریخ‌شناسی؛ از بازساخت تا واساخت: نقدی بر کتاب واساخت تاریخ [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 27-53]

 • روایت تحلیل زمان روایت آثار بیضایی بر اساس آرای «ژرار ژنت»؛ مطالعه‌ موردی نمایشنامه‌ «هشتمین سفرسندباد» و فیلمنامه های «آینه های روبه‌رو» و «پرده نئی» [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 137-180]

 • روایت نگاهی به زمان و حکایت و مختصری دربارۀ اصطلاح روایت / حکایت (récit/narrative) [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 245-268]

 • روسو نقد کتاب تبیین پست مدرنیسم: شک‌گرایی و سوسیالیسم از روسو تا فوکو [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 243-267]

 • روسیه نقد و بررسى کتاب اسلام در روسیه: سیاست‌های هویتی و امنیتی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 431-454]

 • روسیه بررسی موضوع زن در اندیشه‌های آنتون چخوف براساس آخرین داستان نویسنده Невеста (عروس خانم) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 291-306]

 • روسیه نقد کتاب تاریخ ایران‌شناسی در روسیه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 75-98]

 • روش سیاست هستیشناسانه در جهانهای چندگانه نقد و بررسی کتاب After Method: Mess in Social Science Research (پساروش؛ آشفتگی در پژوهش علوم اجتماعی) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 125-148]

 • روش اسنادی نقد کتاب اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن به روش اسنادی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 27-50]

 • روش پژوهش معاصر بررسی انتقادی کتاب روش تحقیق معاصر در علوم انسانی(مباحثی در سیاست‌های روش) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 413-430]

 • روش تحقیق تحلیل انتقادی کتاب البحث العلمی؛ أسسۀ، مناهجۀ و أساسیبۀ، إجراءاتۀ (پژوهش علمی؛ مبانی، روش‌ها، و ضوابط) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 273-297]

 • روش تحقیق روش شناسی:گفتارهای ناگفته، تأملی در مقولۀ روششناسی در رشتۀ برنامه ریزی شهری و منطقه ای [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 201-228]

 • روش‌شناسی نقدی بر روش‌شناسی کتاب پیکر انسان در هنر اسلامی میراث گذشته و تحولات پس از اسلام [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 163-182]

 • روش‌شناسی بازنمایی پول در تبلیغات دیداری تحلیل گفتمان دیداری کمپین تبلیغاتی بانک ملت [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 325-346]

 • روش‌شناسی روش شناسی:گفتارهای ناگفته، تأملی در مقولۀ روششناسی در رشتۀ برنامه ریزی شهری و منطقه ای [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 201-228]

 • روش‌شناسی بررسی انتقادی کتاب رو‌ش‌شناسی علوم انسانی اسلامی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 283-311]

 • روش‌شناسی روش‌شناسی و اخلاقِ استناد نقد کتاب درس‌گفتارهای نقد ادبی عبدالحسین زرین‌کوب [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 435-457]

 • روش‌شناسی نقد و بررسی کتاب Key Concepts in Eastern Philosophy (مفاهیم کلیدی در فلسفۀ شرقی) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 1-19]

 • روش شناسی روش‌شناسی پدیدارشناسانه هنر با نگاهی به آراء مایکل دوفرن و هایدگر [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 359-383]

 • روش شناسی بررسی انتقادی کتاب فلسفۀ مشاء 1 (از ارسطو تا توماس آکوئینی) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 335-352]

 • روش‌شناسی در عمل روش شناسی:گفتارهای ناگفته، تأملی در مقولۀ روششناسی در رشتۀ برنامه ریزی شهری و منطقه ای [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 201-228]

 • روش شناسی فلسفی تحلیلی انتقادی بر مناسبات«مِتا- فلسفه» و «روش شناسی» نقدی بر کتاب The End of the Philosophy of Religion ( پایان فلسفه دین) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 103-124]

 • روش علمی مفهوم علم و روش علمی در اندیشة فرانسیس بیکن [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 1-25]

 • روش علمی در باب روش علمی و دانش اجتماعی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 79-101]

 • روش علمی عصر جدید مفهوم علم و روش علمی در اندیشة فرانسیس بیکن [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 1-25]

 • روشنفکران ایرانی بررسی کتاب ملت، دولت و حکومت قانون [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 283-304]

 • روش‌های کمی نقد و بررسی کتاب Quantitative data Analysis for language assessment (Fundamental techniques and advanced methods))تحلیل داده‌های کمی در سنجش زبان (تکنیک‌های بنیادین و روش‌های پیشرفته(( [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 1-26]

 • روش‌های نوین تدریس نقد و بررسی روش‌های آموزش افعال حرکتی زبان روسی در دانشگاه‌های ایران [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 129-152]

 • روش هندسی نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفه: از دکارت تا لایب نیتس [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 111-129]

 • رویکرد ارادی نقد و تبارشناسی شکست در مراحل مختلف چرخۀ عمر سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 243-270]

 • رویکرد تاریخی شناسایی موانع نهادی توسعه کارآفرینی منطقه‌ای در ایران (رویکردی انتقادی به نظام تاریخی سیاست‌گذاری کارآفرینی) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 85-111]

 • رویکرد جبری نقد و تبارشناسی شکست در مراحل مختلف چرخۀ عمر سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 243-270]

 • رویکرد مبتنی بر شواهد رویکرد مبتنی بر شواهد از رهگذر نگاهی انتقادی به نظریه‌های مدیریت استراتژیک [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 97-125]

 • رویکردها ننقد و تحلیل کتاب اتجاهات الشعر العربی المعاصر (رویکردهای شعر عربی معاصر) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 441-459]

 • ریشه‌‌شناسی نقد کتاب دوازده متن باستانی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 41-57]

ز

 • زبان‌آموز بررسی و نقد کتاب آموزش زبان ژاپنی گِنکی (شاداب، بانشاط) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 373-397]

 • زبان‌آموزی ارزش‌یابی کتاب زبان‌آموزی، جمله‌سازی، و نگارش پایۀ سوم ابتدایی گروه آسیب‌دیدۀ شنوایی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 85-111]

 • زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی نقد و بررسی فعالیت‌های مربوط به مهارت خواندن و درک مطلب در کتاب‌های زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی: نسل قدیم درمقابل نسل جدید [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 241-263]

 • زبان خارجی/ دوم نقد و تحلیل کتاب طراحی برنامۀ آموزشی زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 59-84]

 • زبان خصوصی بررسی کتاب قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 173-199]

 • زبان روسی نقد و بررسی روش‌های آموزش افعال حرکتی زبان روسی در دانشگاه‌های ایران [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 129-152]

 • زبان روسی به عنوان زبان خارجی نقد و بررسی روش‌های آموزش افعال حرکتی زبان روسی در دانشگاه‌های ایران [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 129-152]

 • زبان‌شناختی عربی بررسی انتقادی کتاب صرف 2 با رویکرد تحلیل توصیفی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 349-374]

 • زبان‌شناسی انتقادی معرفی و نقد کتاب زبان‌شناسی و رمان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 133-147]

 • زبان‌شناسی و رمان معرفی و نقد کتاب زبان‌شناسی و رمان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 133-147]

 • زبان فارسی بررسی انتقادی تاریخ ترجمه در ایران [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

 • زبان فارسی نقد و بررسى کتاب دستور زبان فارسی براساس نظریۀ گروه‌های خودگردان در دستور وابستگی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 217-245]

 • زبان فارسی متن‌پژوهی کتاب «زبان فارسی – مکاتبات و اسناد بازرگانی» (بر پایۀ زبان‌های فارسی و روسی) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 265-290]

 • زبان فارسی عامیانه بررسی انتقادی جریان فرهنگ‌نویسی در زبان فارسی عامیانه «با تکیه بر دوازده فرهنگ زبان فارسی عامیانه» [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 321-353]

 • زبان‌‌‌‌‌‌‌‌های تاتی نقد و بررسی فصل پنجم از کتاب جامع زبان‌ها و زبان‌شناسی آسیای غربی: رویکردی منطقه‌ای با عنوان «منطقۀ کاسپین و جنوب آذربایجان: کاسپین و تاتی» [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 387-409]

 • زبان‌‌های کاسپین نقد و بررسی فصل پنجم از کتاب جامع زبان‌ها و زبان‌شناسی آسیای غربی: رویکردی منطقه‌ای با عنوان «منطقۀ کاسپین و جنوب آذربایجان: کاسپین و تاتی» [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 387-409]

 • زلزله­ شناسی دینی توصیف و تبیین زلزله نزد مسلمانان: بررسی کتاب کَشف الصَّلْصَلة عن وَصف الزَلزَلة [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 431-446]

 • زمان تحلیل و نقد کتاب دگرگونی بنیادی فلسفۀ یونانی در برخورد با شیوۀ اندیشۀ اسلامی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 289-310]

 • زمان نگاهی به زمان و حکایت و مختصری دربارۀ اصطلاح روایت / حکایت (récit/narrative) [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 245-268]

 • زمان و علیت تحلیل زمان روایت آثار بیضایی بر اساس آرای «ژرار ژنت»؛ مطالعه‌ موردی نمایشنامه‌ «هشتمین سفرسندباد» و فیلمنامه های «آینه های روبه‌رو» و «پرده نئی» [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 137-180]

 • زمینه متن متن و زمینۀ آن: تحلیل گفتمان انتقادیِ برنامۀ سوم عمرانی (1346 - 1341) براساس مونوگرافی بالدوین [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 125-148]

 • زن سازوبرگ‌های ایدئولوژیک شریعت و بازتولید سلطه: بررسی انتقادی کتاب دوائر الخوف (دایره‌های ترس) [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 355-379]

 • زن بررسی موضوع زن در اندیشه‌های آنتون چخوف براساس آخرین داستان نویسنده Невеста (عروس خانم) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 291-306]

 • زنان پرتوی بر نیمۀ تاریک ماه: بررسی و نقد کتاب زنان در ایران باستان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 1-30]

 • زنان نقدی بر کتاب: «Women in Mongol Iran: The Khatuns, 1206-1335» (زنان در ایران روزگار مغول: خاتون‌ها، 1206 تا 1335م) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 303-328]

 • زندگی اجتماعی سیاست‌اندیشی در متن زندگی؛ نقد و بررسی کتاب فهم فلسفۀ‌ سیاسی در بستر زندگی اجتماعی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 75-98]

 • زندگی سیاسی سیاست‌اندیشی در متن زندگی؛ نقد و بررسی کتاب فهم فلسفۀ‌ سیاسی در بستر زندگی اجتماعی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 75-98]

 • زیباشناسی عکاسی زیباشناسی به سبک فرانسوی، نقد کتاب زیباشناسی عکاسی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 109-136]

 • زیبایی­شناسی بررسی انتقادی کتاب Hume’s Aesthetic Theory, Taste and Sentiment (نظریۀ زیبایی‌شناسی هیوم، ذوق و عاطفه) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 311-334]

 • زیبایی‏شناسی نقدی بر کتاب هنر و زیبایی در قرون وسطی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 371-394]

 • زیگفرید بررسی و نقد کتاب سرود نیبلونگن [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 53-79]

ژ

 • ژاپنی بررسی و نقد کتاب آموزش زبان ژاپنی گِنکی (شاداب، بانشاط) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 373-397]

 • ژانر هیاهوی بسیار برای هیچ؛ بررسی و نقد کتاب سینمای فانتزی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 107-131]

 • ژفن بررسی و نقد کتاب انگارة ادبیات. از هنر برای هنر تا نوشتارهای عمل‌گرا [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 219-240]

 • ژنت تحلیل زمان روایت آثار بیضایی بر اساس آرای «ژرار ژنت»؛ مطالعه‌ موردی نمایشنامه‌ «هشتمین سفرسندباد» و فیلمنامه های «آینه های روبه‌رو» و «پرده نئی» [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 137-180]

 • ژیلبر دوران تحلیل انتقادی سفر و اتاق در اثر خاویر دو‌مستر (Le voyage et la chambre dans l'oeuvre de Xavier de maistre) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 215-238]

س

 • ساحت زیبایی‌شناختی و هنری نگرش انتقادی به پایبندی کتب‌ فارسی به ساحت زیبایی‌شناسی و هنری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 145-168]

 • ساختار نقد عقل محض زبانی: خوانشی کانتی از کتاب تمهیداتی بر نظریة زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 193-216]

 • ساختار تأملی انتقادی در صورت‌بندی، محتوا و نظریه‌مندی کتاب کالبدشکافی داعش: ماهیت، ساختار تشکیلاتی، راهبردها و پیامدها [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 47-73]

 • ساختار نقد و بررسی کتاب فراز و فرود عباسیان (132 تا 324 هجری): پژوهش در ساختار و تحول ایدئولوژی، اقتصاد و نهاد نظامی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 381-396]

 • ساختار خُرد و کلان بررسی انتقادی جریان فرهنگ‌نویسی در زبان فارسی عامیانه «با تکیه بر دوازده فرهنگ زبان فارسی عامیانه» [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 321-353]

 • ساختار کتاب درسی نقد و بررسی کتاب درسی تجلّی قرآن و حدیث در شعر فارسی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 295-320]

 • ساختار و فرایند نقدی بر کتاب فرایند خط مشی گذاری عمومی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 383-399]

 • سازمان نقد و بررسی کتاب تئوری مدیریت استراتژیک [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 127-147]

 • سازمان های دولتی بررسی و نقد کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 333-355]

 • ساسانی بازنگری دو نظریه از سه‌گانۀ پورشریعتی در کتاب: (Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran) (افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی اتحادیه ساسانی_ پارتی و فتح ایران به دست عرب‌ها) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 397-416]

 • ساسانیان نقد و بررسی کتاب ایرانیان باستان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 201-223]

 • سانسور بررسی و نقد کتاب انگارة ادبیات. از هنر برای هنر تا نوشتارهای عمل‌گرا [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 219-240]

 • سبک‌شناسی آماری معرفی و بررسی کتاب التطورات النحویة فی اللغة العربیة من البدایۀ حتی الآن (تحولات نحوی زبان عربی از آغاز تا کنون) با رویکرد سبک‌شناسی آماری [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 375-394]

 • سرّ سخنان نقد و بررسی کتاب سرّ سخنان نغز خاقانی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 387-406]

 • سرفصل ارزیابی و نقد برنامۀ درسی بازنگری‌شدۀ رشتۀ مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 173-198]

 • سرفصل دکتری زبان و ادبیات فارسی نقد و بررسی درس‌نامۀ آثار غنایی غیرمنظوم در سرفصل دکتری زبان و ادبیات فارسی، گرایش غنایی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 219-244]

 • سرفصل‌های آموزشی نقد و بررسی دروس و سرفصل‌های دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ کارآفرینی در دانشگاه‌ها و تأثیر آن بر توانمندسازی دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 357-381]

 • سرمایه‌داری بررسی و نقد کتاب پاشنه‌آشیل سرمایه‌داری: پول‌کثیف و چگونگی احیای نظام بازار آزاد [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 349-377]

 • سرمایه داری نقدی بر کتاب مبانی اقتصاد سیاسی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 285-310]

 • سرمایه داری نقد کتاب تبیین پست مدرنیسم: شک‌گرایی و سوسیالیسم از روسو تا فوکو [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 243-267]

 • سرنوشت بررسی موضوع زن در اندیشه‌های آنتون چخوف براساس آخرین داستان نویسنده Невеста (عروس خانم) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 291-306]

 • سروده‌های فارسی نقد و بررسی وزن سروده‌های فارسی تاریخ بیهقی‌ در تصحیح یاحقّی – سیّدی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 459-486]

 • سعدی بررسی و نقد کتاب سعدی و جانسون؛ دو ناهم‌زبان هم‌دل [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 153-172]

 • سفال پژوهشی در سفالگری دوران اسلامی معرفی و نقد کتاب سفالینۀ گونۀ موسوم به کوباچه [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 417-434]

 • سفال ایران سفالینه‌های ایرانی به روایت میتسوکنی یوشیدا نقدی بر کتاب In search of Persian pottery (در جستجوی سفال ایران) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 309-325]

 • سفالگری سفالینه‌های ایرانی به روایت میتسوکنی یوشیدا نقدی بر کتاب In search of Persian pottery (در جستجوی سفال ایران) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 309-325]

 • سفر پیرامون اتاقم تحلیل انتقادی سفر و اتاق در اثر خاویر دو‌مستر (Le voyage et la chambre dans l'oeuvre de Xavier de maistre) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 215-238]

 • سقراط نقد و بررسی کتاب گفتار سقراطی کسنوفون [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 169-189]

 • سکاها نقد و بررسی کتاب جنگجویان سکایی در سیبری باستان A Review of Scythians warriors of ancient Siberia [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 1-17]

 • سلطنت تحول مبانی مشروعیت سلطنت؛ از یورش مغولان تا برآمدن صفویان (نقد و بررسی) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 203-230]

 • سماع موسیقی عرفانی: گسترۀ معنایی و مصادیق در متون سنتی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 133-161]

 • سموئل جانسون بررسی و نقد کتاب سعدی و جانسون؛ دو ناهم‌زبان هم‌دل [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 153-172]

 • سنایی نقدی بر تأثیر سنایی در دانته در آثار خاورشناسان [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 399-417]

 • سنت نقد و بررسی قدرت و دانش در ایران دوره اسلامی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 169-192]

 • سنت واپس‌نگری و تمنّای ثبات؛ نقدی بر کتاب «ذهن ارتجاعی: محافظه‌کاری از ادموند برک تا سارا پالین» [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 381-404]

 • سنجش زبان نقد و بررسی کتاب Quantitative data Analysis for language assessment (Fundamental techniques and advanced methods))تحلیل داده‌های کمی در سنجش زبان (تکنیک‌های بنیادین و روش‌های پیشرفته(( [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 1-26]

 • سنجش کالایی نقد کتاب The Art of Islamic Banking and Finance (هنر بانکداری و تأمین مالی اسلامی) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 1-24]

 • سنخ‌شناسی مسائل نقدی بر کتاب حسابداری پیشرفته2 دانشگاه پیام نور [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 223-242]

 • سند تحول بنیادین نگرش انتقادی به پایبندی کتب‌ فارسی به ساحت زیبایی‌شناسی و هنری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 145-168]

 • سوالات خواندن و درک مطلب نقد و بررسی فعالیت‌های مربوط به مهارت خواندن و درک مطلب در کتاب‌های زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی: نسل قدیم درمقابل نسل جدید [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 241-263]

 • سودمندی مدیریت بررسی و نقد کتاب نقدی بر دانش مدیریت [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 149-172]

 • سوسیالیسم نقد کتاب تبیین پست مدرنیسم: شک‌گرایی و سوسیالیسم از روسو تا فوکو [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 243-267]

 • سوگیری‌های (تورش‌های) رفتاری نقد کتاب مبانی اقتصاد و مالی رفتاری [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 45-64]

 • سوگیری‌های شناختی نقد کتاب مبانی اقتصاد و مالی رفتاری [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 45-64]

 • سیاست نقد و بررسى کتاب اسلام در روسیه: سیاست‌های هویتی و امنیتی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 431-454]

 • سیاست اقتصاد سیاسی در سطح: نقدی بر کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 207-230]

 • سیاست‌گذاری شادکامی یا سعادت؟ نگاهی انتقادی به کتاب «سیاست شادکامی: آنچه حکومت می‌تواند از تحقیقات جدید در باب بهروزی بیاموزد» [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 235-257]

 • سیاست‌گذاری توسعه کارآفرینی شناسایی موانع نهادی توسعه کارآفرینی منطقه‌ای در ایران (رویکردی انتقادی به نظام تاریخی سیاست‌گذاری کارآفرینی) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 85-111]

 • سیاست‌های روش بررسی انتقادی کتاب روش تحقیق معاصر در علوم انسانی(مباحثی در سیاست‌های روش) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 413-430]

 • سیاق نگاهی به معنی‌شناسی جملة عربی از منظر فاضل سامرائی (تحلیل و بررسی کتاب الجملۀ العربیۀ والمعنی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 253-272]

 • سیبری باستان نقد و بررسی کتاب جنگجویان سکایی در سیبری باستان A Review of Scythians warriors of ancient Siberia [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 1-17]

 • سیستم نقدی بر کتاب مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 271-291]

 • سیستم‌های استراتژیک نقدی بر کتاب مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 271-291]

 • سیستم‌های اطلاعاتی نقدی بر کتاب مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 271-291]

 • سینمای صامت بررسی کتاب سینمای صامت [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 327-354]

 • سینمای فانتزی هیاهوی بسیار برای هیچ؛ بررسی و نقد کتاب سینمای فانتزی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 107-131]

ش

 • شادکامی شادکامی یا سعادت؟ نگاهی انتقادی به کتاب «سیاست شادکامی: آنچه حکومت می‌تواند از تحقیقات جدید در باب بهروزی بیاموزد» [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 235-257]

 • شاهنامۀ کارشناسی نگاهی به کتاب شاهنامۀ (1) نامورنامۀ شهریار (گزیده‌ای برای درس شاهنامۀ کارشناسی) [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 1-21]

 • شاو ارزیابی درونی و بیرونی کتاب اصول و روش ترجمه [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 199-217]

 • شبکه های اجتماعی دموکراسی و جنبش‌های اجتماعی: نقد کتاب می‌توان دموکراسی را نجات داد؟ مشارکت، شورا و جنبش‌های اجتماعی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 23-46]

 • شخصیت روان‌شناسی سیاسی و امکان درک بینارشته‌ای امر سیاسی: نقد کتاب روان‌شناسی سیاسی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 405-429]

 • شرایط اظهارپذیری بررسی کتاب قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 173-199]

 • شرح دیوان مرثیه‌ای بر مرثیه‌خوان مدائن (نقد و بررسی کتاب مرثیه‌خوان مدائن) [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 23-51]

 • شرق‌شناسی نقد و بررسی کتاب هنر ایران [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 257-280]

 • شرق شناسی نقد و بررسی قدرت و دانش در ایران دوره اسلامی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 169-192]

 • شرکت‌های هلدینگ نقد کتاب مدیریت استراتژیک هلدینگ (چارچوبی برای استراتژی‌های سرپرستی) [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 51-69]

 • شعر نگاه انتقادی تحلیلی به ساختار و محتوای کتاب أدب المقاومة [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 93-118]

 • شعر عربی معاصر ننقد و تحلیل کتاب اتجاهات الشعر العربی المعاصر (رویکردهای شعر عربی معاصر) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 441-459]

 • شکست سازمان نقد و تبارشناسی شکست در مراحل مختلف چرخۀ عمر سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 243-270]

 • شکل و محتوای اثر نقد کتاب مدیریت اسلامی (مدل‌ها و موانع تحقق آن در جامعه و سازمان‌ها) [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 293-311]

 • شمایل‌شناسی نقد و بررسی کتاب اسطوره های بلخی و مروی باستان بر روی مهرها و تعویذهایشان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 59-82]

 • شمایل­نگاری­ نقدی بر کتاب تندیس‌گری و شمایل‌نگاری در ایران پیش از اسلام [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 225-240]

 • شنکره نقدی بر کتاب عرفان شرق و غرب [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 353-377]

 • شهر‌اسلامی مرور نقادانه و آسیب‌شناسی نظرورزی‌ها درباب هنر، شهر و معماری اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 347-370]

 • شهرستان‌های ایران‌شهر بررسی کتاب شهرستان‌های ایران‌شهرنوشته‌ای به زبان فارسیِ میانه دربارۀ تاریخ، حماسه، و جغرافیای باستانی ایران [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 23-39]

 • شیوۀ تاریخ‌نگاری نقد و مقایسۀ شیوۀ تاریخ‌ادبیات‌نگاری دو کتاب تاریخ و تحول ادبیات جدید ایران و پایه‌گذاران نثر جدید فارسی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 487-513]

ص

 • صالح الهویدی نقد کتاب تحلیل النصوص الأدبیة؛ قراءات نقدیة فی السرد و الشعر (تحلیل متون ادبی؛ خوانش‌هایی نقدی از متون روایی و شعر) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 395-416]

 • صحت و دقت نقد کتاب روان‌شناسی زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 313-333]

 • صرف 2 بررسی انتقادی کتاب صرف 2 با رویکرد تحلیل توصیفی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 349-374]

 • صکوک استصناع بررسی و نقد کتاب امکان‌سنجی انتشار اوراق صکوک در اقتصاد ایران مطالعه موردی بخش معدن و صنایع معدنی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 183-206]

 • صنایع سنگی بررسی و نقد کتاب فن‌آوری و واژه‌شناسی دست‌افزار سنگی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 83-108]

 • صورت‌گرایی نقد عقل محض زبانی: خوانشی کانتی از کتاب تمهیداتی بر نظریة زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 193-216]

 • صورفلکی سیر اختران در هنر اسلامی : نقدی بر کتاب در تعقیب ستارگان: نقش صورت‌های فلکی بر روی آثار دوره اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 85-103]

 • صوفیه موسیقی عرفانی: گسترۀ معنایی و مصادیق در متون سنتی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 133-161]

ض

 • ضبط‌های مشکوک شد نرگسی هلاک ز تیغ جفای تو! ؛ نقد تصحیح دیوان نرگسی ابهری [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 169-191]

 • ضدقهرمان بررسی و نقد کتاب سرود نیبلونگن [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 53-79]

 • ضرورت نقد منابع آموزشی ارزیابی و نقد کتاب درسی زبان انگلیسی پایۀ هشتم، Prospect 2 «پراسپکت 2»، از لحاظ جنبه‌های فرهنگی [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 307-333]

ط

 • طالع بینی سیر اختران در هنر اسلامی : نقدی بر کتاب در تعقیب ستارگان: نقش صورت‌های فلکی بر روی آثار دوره اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 85-103]

 • طبس بررسی کتاب حسین بن موسی (ع) زندگانی، شخصیت، آرامگاه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 1-25]

 • طراحی نقد و تحلیل کتاب طراحی برنامۀ آموزشی زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 59-84]

 • طراحی گرافیک مدیریت استراتژیک دیزاین و توسعه‌ی دیزاین‌بریف نقد و بررسی کتاب دیزاین‌بریف تفهیم‌نامه طراحی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 355-379]

 • طومار توپکاپی نقد کتاب The topkapi scroll-Geometry and ornament in Islamic architecture (هندسه و تزیین در معماری اسلامی - طومار توپکاپی) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 281-299]

ع

 • عادت­وارة علمی بررسی انتقادی کتاب روش تحقیق معاصر در علوم انسانی(مباحثی در سیاست‌های روش) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 413-430]

 • عاطفه بررسی انتقادی کتاب Hume’s Aesthetic Theory, Taste and Sentiment (نظریۀ زیبایی‌شناسی هیوم، ذوق و عاطفه) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 311-334]

 • عباسیان نقد و بررسی کتاب فراز و فرود عباسیان (132 تا 324 هجری): پژوهش در ساختار و تحول ایدئولوژی، اقتصاد و نهاد نظامی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 381-396]

 • عبد الجواد فلاطوری تحلیل و نقد کتاب دگرگونی بنیادی فلسفۀ یونانی در برخورد با شیوۀ اندیشۀ اسلامی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 289-310]

 • عبدالله ابراهیم نقد کتاب تحلیل النصوص الأدبیة؛ قراءات نقدیة فی السرد و الشعر (تحلیل متون ادبی؛ خوانش‌هایی نقدی از متون روایی و شعر) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 395-416]

 • عبدالله ابوهیف تحلیل انتقادی کتاب النقد الأدبی العربی الجدید فی القصّة والرّوایة والسّرد(تلاشی برای خلق اثری دربارۀ نقدِ نقدِ داستان) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 205-228]

 • عدالت بررسی و نقد کتاب پاشنه‌آشیل سرمایه‌داری: پول‌کثیف و چگونگی احیای نظام بازار آزاد [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 349-377]

 • عدالت اجتماعی نقد و بررسی کتاب نگرشی انتقادی به توسعۀ جماعت‌محور [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 455-476]

 • عرفان موسیقی عرفانی: گسترۀ معنایی و مصادیق در متون سنتی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 133-161]

 • عرفان تطبیقی نقدی بر کتاب عرفان شرق و غرب [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 353-377]

 • عصر عباسی نقدی بر کتاب الشعر والشعراء فی العصر العباسی (شعر و شاعران در عصر عباسی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 417-440]

 • عطار نیشابوری بررسی انتقادی تصحیح تذکره الاولیاء [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 53-76]

 • عقلانیت روان‌شناسی سیاسی و امکان درک بینارشته‌ای امر سیاسی: نقد کتاب روان‌شناسی سیاسی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 405-429]

 • عقلانیت نقاد آیا علوم انسانی را می‌توان به مثابه تکنولوژی فهم کرد؟ معرفی و ارزیابی کتاب علوم انسانی به مثابه تکنولوژی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 385-411]

 • عقلانیت نقاد تأمّلی در ترویج علم در حیطة عمومی: نقد و بررسی کتاب علم، جامعه، توسعه: مقالاتی در باب ترویج علم در حیطة عمومی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 149-168]

 • عقل‌گرایی نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفه: از دکارت تا لایب نیتس [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 111-129]

 • عقل محض نقد عقل محض زبانی: خوانشی کانتی از کتاب تمهیداتی بر نظریة زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 193-216]

 • عکس زیباشناسی به سبک فرانسوی، نقد کتاب زیباشناسی عکاسی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 109-136]

 • علامه اقبال" تبیین و بررسی محتوایی افشاگری‌های اقبال در “منظومۀ مجلس ابلیس” [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 107-128]

 • علم مفهوم علم و روش علمی در اندیشة فرانسیس بیکن [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 1-25]

 • علم‌النفس بررسی دروس فلسفی در برنامه کارشناسی روان‌شناسی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 257-281]

 • علم دینی بررسی و نقد کتاب تحلیل هویت علم دینی و علم مدرن [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 55-77]

 • علم صرف نقد و تحلیل کتاب معانی الأبنیة فی العربیة (معانی ابنیۀ صرفی در زبان عربی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 119-140]

 • علم مدرن بررسی و نقد کتاب تحلیل هویت علم دینی و علم مدرن [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 55-77]

 • علم مدیریت بررسی و نقد کتاب نقدی بر دانش مدیریت [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 149-172]

 • علوم انسانی آیا علوم انسانی را می‌توان به مثابه تکنولوژی فهم کرد؟ معرفی و ارزیابی کتاب علوم انسانی به مثابه تکنولوژی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 385-411]

 • علوم انسانی بررسی انتقادی کتاب روش تحقیق معاصر در علوم انسانی(مباحثی در سیاست‌های روش) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 413-430]

 • علوم انسانی اسلامی بررسی انتقادی کتاب رو‌ش‌شناسی علوم انسانی اسلامی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 283-311]

 • علوم انسانی غربی بررسی انتقادی کتاب رو‌ش‌شناسی علوم انسانی اسلامی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 283-311]

 • علی أبومکارم بازنگری در مطالعات نحو عربی گزارش و تحلیل انتقادی کتاب أصول التفکیر النحوی (بنیان‌های اندیشۀ نحوی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 67-91]

 • عمر محمد الطالب عزف علی وتر النص الشعری (نواختن بر تار متن شعری) در آیینۀ نقد و بررسی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 299-322]

 • عمومی‌شدن علم تأمّلی در ترویج علم در حیطة عمومی: نقد و بررسی کتاب علم، جامعه، توسعه: مقالاتی در باب ترویج علم در حیطة عمومی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 149-168]

 • عناصر فرهنگی نقد ترجمۀ کتاب سیر نشانه‌شناسی: از نشانه‌شناسی سخت تا نشانه‌ ـ انسان‌شناسی نرم [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 169-192]

غ

 • غایت زندگی نقد و بررسی کتاب Finding Meaning in an Imperfect World (یافتن معنا در جهانی ناکامل) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 217-241]

 • غیرفارسی‌زبانان آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی: ارزیابی درس‌نامۀ نبض زندگی براساس بازبینۀ میکلی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 335-358]

ف

 • فارسی میانه بررسی کتاب شهرستان‌های ایران‌شهرنوشته‌ای به زبان فارسیِ میانه دربارۀ تاریخ، حماسه، و جغرافیای باستانی ایران [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 23-39]

 • فارسی میانه نقد کتاب دوازده متن باستانی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 41-57]

 • فاضل صالح السامرائی نقد و تحلیل کتاب معانی الأبنیة فی العربیة (معانی ابنیۀ صرفی در زبان عربی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 119-140]

 • فراتئوری کاربست رویکرد فراتئوری در نقد و بررسی کتب مدیریت اسلامی (مورد مطالعه: کتاب مدیریت اسلامی، تالیف سید علی‌اکبر افجه‌ای) [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 71-95]

 • فراز نقد و بررسی کتاب فراز و فرود عباسیان (132 تا 324 هجری): پژوهش در ساختار و تحول ایدئولوژی، اقتصاد و نهاد نظامی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 381-396]

 • فرانظریه فرانظریه‌پردازی ضرورتی برای نقد نظریات جامعه‌شناسی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 339-357]

 • فرانظریه‌پردازی فرانظریه‌پردازی ضرورتی برای نقد نظریات جامعه‌شناسی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 339-357]

 • فرهاد ساسانی- هم­اندیشی- ادبیات- هنرهای تجسمی نقد و بررسی کتاب همکنش زبان و هنر [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 445-469]

 • فرهنگ بلخی- مروی نقد و بررسی کتاب اسطوره های بلخی و مروی باستان بر روی مهرها و تعویذهایشان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 59-82]

 • فرهنگ سیاسی سیاست‌اندیشی در متن زندگی؛ نقد و بررسی کتاب فهم فلسفۀ‌ سیاسی در بستر زندگی اجتماعی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 75-98]

 • فرهنگ لغت نقد و معرفی کتاب فرهنگ‌نویسی: مبانی نظری و کاربردی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 149-167]

 • فرهنگ‌نویسی نقد و معرفی کتاب فرهنگ‌نویسی: مبانی نظری و کاربردی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 149-167]

 • فرهنگ‌نویسی عملی نقد و معرفی کتاب فرهنگ‌نویسی: مبانی نظری و کاربردی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 149-167]

 • فرهنگ‌نویسی: مبانی نظری و کاربردی نقد و معرفی کتاب فرهنگ‌نویسی: مبانی نظری و کاربردی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 149-167]

 • فرهنگ‌نویسی نظری نقد و معرفی کتاب فرهنگ‌نویسی: مبانی نظری و کاربردی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 149-167]

 • فرهنگ و آیین نقد و بررسی کتاب تاریخ اندیشۀ ایرانی: اندیشه، فرهنگ و آئین ایرانیان در عهد باستان [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 231-257]

 • فرهنگ و تعارفات متن‌پژوهی کتاب «زبان فارسی – مکاتبات و اسناد بازرگانی» (بر پایۀ زبان‌های فارسی و روسی) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 265-290]

 • فرود نقد و بررسی کتاب فراز و فرود عباسیان (132 تا 324 هجری): پژوهش در ساختار و تحول ایدئولوژی، اقتصاد و نهاد نظامی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 381-396]

 • فریبا قطره بررسی و نقد کتاب واژه‌نامۀ توصیفی فرهنگ‌نویسی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 273-290]

 • فصوص الحکم معرفی و نقد کتاب فصوص‌الحکم و مکتب ابن‌عربی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 191-215]

 • فقر بررسی و نقد کتاب “Inclusive Growth in Iran’s provinces: Policies and Indicators” (رشد فراگیر در استان‌های ایران: سیاست‌ها و شاخص‌ها) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 261-283]

 • فقر نقد و بررسی کتاب نگرشی انتقادی به توسعۀ جماعت‌محور [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 455-476]

 • فقه نقد و بررسی کتاب فقه و حکمرانی حزبی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 331-354]

 • فقه آیا علوم انسانی را می‌توان به مثابه تکنولوژی فهم کرد؟ معرفی و ارزیابی کتاب علوم انسانی به مثابه تکنولوژی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 385-411]

 • فلزکاری ساسانی نقد کتاب بررسی ظروف فلزی ساسانی از دیدگاه نمادشناسانه [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 183-214]

 • فلسفه‌ اسلامی نقد و بررسی کتاب Key Concepts in Eastern Philosophy (مفاهیم کلیدی در فلسفۀ شرقی) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 1-19]

 • فلسفه بدون فلسفه تحلیلی انتقادی بر مناسبات«مِتا- فلسفه» و «روش شناسی» نقدی بر کتاب The End of the Philosophy of Religion ( پایان فلسفه دین) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 103-124]

 • فلسفه تحلیلی تحلیلی انتقادی بر مناسبات«مِتا- فلسفه» و «روش شناسی» نقدی بر کتاب The End of the Philosophy of Religion ( پایان فلسفه دین) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 103-124]

 • فلسفه دیالکتیکی نقد کتاب Immanuel Kant (ایمانوئل کانت) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 131-147]

 • فلسفه دین تحلیلی انتقادی بر مناسبات«مِتا- فلسفه» و «روش شناسی» نقدی بر کتاب The End of the Philosophy of Religion ( پایان فلسفه دین) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 103-124]

 • فلسفه سست تحلیلی انتقادی بر مناسبات«مِتا- فلسفه» و «روش شناسی» نقدی بر کتاب The End of the Philosophy of Religion ( پایان فلسفه دین) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 103-124]

 • فلسفه‌ شرقی نقد و بررسی کتاب Key Concepts in Eastern Philosophy (مفاهیم کلیدی در فلسفۀ شرقی) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 1-19]

 • فلسفه علم روان‌شناسی بررسی دروس فلسفی در برنامه کارشناسی روان‌شناسی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 257-281]

 • فلسفه فناوری بررسی و ارزیابی کتاب گزینش تکنولوژی از دریچه‌ی بینش توحیدی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 149-171]

 • فلسفه فناوری بررسی کتاب رابطۀ دین و فناوری و نقد روایت آن از پروژۀ فناوری اسلامی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 313-337]

 • فلسفه قاره­ای تحلیلی انتقادی بر مناسبات«مِتا- فلسفه» و «روش شناسی» نقدی بر کتاب The End of the Philosophy of Religion ( پایان فلسفه دین) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 103-124]

 • فلسفه قاره‌ای سایۀ هگل بر سر معاصرین: نقد و بررسی کتاب شناخت هگل‌گرایی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 49-68]

 • فلسفه مدیریت بررسی و نقد کتاب نقدی بر دانش مدیریت [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 149-172]

 • فلسفه مشاء بررسی انتقادی کتاب فلسفۀ مشاء 1 (از ارسطو تا توماس آکوئینی) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 335-352]

 • فلسفه موسیقی موسیقی عرفانی: گسترۀ معنایی و مصادیق در متون سنتی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 133-161]

 • فلسفه یونانی تحلیل و نقد کتاب دگرگونی بنیادی فلسفۀ یونانی در برخورد با شیوۀ اندیشۀ اسلامی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 289-310]

 • فلسفۀ ‌سیاسی سیاست‌اندیشی در متن زندگی؛ نقد و بررسی کتاب فهم فلسفۀ‌ سیاسی در بستر زندگی اجتماعی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 75-98]

 • فلسفۀ سینوی ویراست/ تصحیحِ تازه‌ای که تازه نیست: بررسیِ انتقادیِ واپسین چاپِ دانش‌نامۀ علایی: منطق، طبیعیّات، موسیقی، الهیات [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 69-89]

 • فن‌آوری سنگ بررسی و نقد کتاب فن‌آوری و واژه‌شناسی دست‌افزار سنگی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 83-108]

 • فناوری اسلامی بررسی کتاب رابطۀ دین و فناوری و نقد روایت آن از پروژۀ فناوری اسلامی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 313-337]

 • فناوری دینی بررسی کتاب رابطۀ دین و فناوری و نقد روایت آن از پروژۀ فناوری اسلامی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 313-337]

 • فناوری مدرن غربی بررسی و ارزیابی کتاب گزینش تکنولوژی از دریچه‌ی بینش توحیدی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 149-171]

 • فوکو نقد کتاب تبیین پست مدرنیسم: شک‌گرایی و سوسیالیسم از روسو تا فوکو [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 243-267]

 • فیلم بررسی کتاب سینمای صامت [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 327-354]

ق

 • قاجارها نقد و بررسی کتاب خاستگاه تاریخی ایل قاجار [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 125-151]

 • قارۀ آسیا بررسی و نقد کتاب FROM ARABIA TO THE PACIFIC: HOW OUR SPECIES COLONISED ASIA (از [شبه‌جزیرۀ] عربستان تا اقیانوس آرام: چطور گونۀ ما در سراسر قارۀ آسیا ساکن شد) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 435-460]

 • قدرت نقد و بررسی قدرت و دانش در ایران دوره اسلامی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 169-192]

 • قدریه امویان در بستر مشروعیت‌دهی مرجئه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 27-49]

 • قرآن‌شناسی تاریخی سازوبرگ‌های ایدئولوژیک شریعت و بازتولید سلطه: بررسی انتقادی کتاب دوائر الخوف (دایره‌های ترس) [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 355-379]

 • قرون وسطی نقدی بر کتاب هنر و زیبایی در قرون وسطی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 371-394]

 • قرینه نگاهی به معنی‌شناسی جملة عربی از منظر فاضل سامرائی (تحلیل و بررسی کتاب الجملۀ العربیۀ والمعنی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 253-272]

 • قصۀ سلیمان بررسی انتقادیِ کتاب قصۀ سلیمان ذمتنی کهن از حوزۀ زبانی آذربایجان [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 77-107]

 • قهرمانان نگاه انتقادی تحلیلی به ساختار و محتوای کتاب أدب المقاومة [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 93-118]

 • قواعد اسم بررسی انتقادی کتاب صرف 2 با رویکرد تحلیل توصیفی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 349-374]

 • قواعد خاص شناختی در باب روش علمی و دانش اجتماعی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 79-101]

 • قواعد عام شناختی در باب روش علمی و دانش اجتماعی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 79-101]

ک

 • کاترین ای فوکس هیاهوی بسیار برای هیچ؛ بررسی و نقد کتاب سینمای فانتزی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 107-131]

 • کارآفرینی نقد و بررسی دروس و سرفصل‌های دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ کارآفرینی در دانشگاه‌ها و تأثیر آن بر توانمندسازی دانشجویان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 357-381]

 • کارآفرینی نقدی بر کتاب نگاهی نو به باورهای کارآفرینی و مدیریت بنگاه‌ها [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 401-422]

 • کارآفرینی نقد و تحلیل کتاب توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای: رهبری و نهادها [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 25-43]

 • کارآفرینی منطقه‌ای شناسایی موانع نهادی توسعه کارآفرینی منطقه‌ای در ایران (رویکردی انتقادی به نظام تاریخی سیاست‌گذاری کارآفرینی) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 85-111]

 • کاربرد زبان معرفی و نقد کتاب بهداشت زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 291-311]

 • کارکردگرایی بررسی و نقد کتاب انگارة ادبیات. از هنر برای هنر تا نوشتارهای عمل‌گرا [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 219-240]

 • کارکردهای منابع انسانی بررسی و نقد کتاب مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 1-26]

 • کامفار بررسی و نقد کتاب ارزیابی اقتصادی طرح‌ها (موضوعات پیشرفته) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 311-326]

 • کتاب پراسپکت دو ارزیابی و نقد کتاب درسی زبان انگلیسی پایۀ هشتم، Prospect 2 «پراسپکت 2»، از لحاظ جنبه‌های فرهنگی [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 307-333]

 • کتاب ثورة نقدیة فقدان نگارش و نگرش صحیح نقادانه در تقریر اصول نحوی نقد فرم و محتوا در کتاب ثورة نحویة فی هیئة تعلیقة استدلالیة علی مغنی الأدیب (انقلابی نحوی برمبنای ارائۀ رویکردی استدلالی به کتاب مغنی الأدیب) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 229-252]

 • کتاب حسابداری پیشرفته2 نقدی بر کتاب حسابداری پیشرفته2 دانشگاه پیام نور [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 223-242]

 • کتاب درسی متن‌پژوهی کتاب «زبان فارسی – مکاتبات و اسناد بازرگانی» (بر پایۀ زبان‌های فارسی و روسی) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 265-290]

 • کتاب فارسی نگرش انتقادی به پایبندی کتب‌ فارسی به ساحت زیبایی‌شناسی و هنری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 145-168]

 • کتاب معراج نقدی بر تأثیر سنایی در دانته در آثار خاورشناسان [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 399-417]

 • کتابهای زبان تخصصی نقد و بررسی فعالیت‌های مربوط به مهارت خواندن و درک مطلب در کتاب‌های زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی: نسل قدیم درمقابل نسل جدید [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 241-263]

 • کتب درسی بررسی جنسیت و نقش‌های جنسیتی در تصاویر کتب درسی عصر پهلوی [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 279-302]

 • کتب فارسی دورة متوسطة 2 آسیب‌شناسی مقولة ویرایش در کتب ادبیات فارسی دورة متوسطه [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 109-144]

 • کتب مدیریت اسلامی کاربست رویکرد فراتئوری در نقد و بررسی کتب مدیریت اسلامی (مورد مطالعه: کتاب مدیریت اسلامی، تالیف سید علی‌اکبر افجه‌ای) [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 71-95]

 • کرونا نقد و بررسی کتاب اقتصاد کرونا؛ اقتصاد مقاومتی در عصر ویروس کرونا [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 231-259]

 • کریپکنشتاین بررسی کتاب قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 173-199]

 • کسب و کار نقد و بررسی کتاب تئوری مدیریت استراتژیک [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 127-147]

 • کسنوفون نقد و بررسی کتاب گفتار سقراطی کسنوفون [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 169-189]

 • کلام اسلامی ارزیابی کتاب فلسفۀ اندیشۀ دینی در اسلام و مسیحیت [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 91-110]

 • کلام اشعری ارزیابی کتاب فلسفۀ اندیشۀ دینی در اسلام و مسیحیت [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 91-110]

 • کلنی­سازی بررسی و نقد کتاب FROM ARABIA TO THE PACIFIC: HOW OUR SPECIES COLONISED ASIA (از [شبه‌جزیرۀ] عربستان تا اقیانوس آرام: چطور گونۀ ما در سراسر قارۀ آسیا ساکن شد) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 435-460]

 • کلیت نقد کتاب Immanuel Kant (ایمانوئل کانت) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 131-147]

 • کمال‌گرایی نقد و بررسی کتاب Finding Meaning in an Imperfect World (یافتن معنا در جهانی ناکامل) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 217-241]

 • کمپین تبلیغاتی بازنمایی پول در تبلیغات دیداری تحلیل گفتمان دیداری کمپین تبلیغاتی بانک ملت [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 325-346]

 • کنش راهبردی بررسی و نقد کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایران [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 155-182]

گ

 • گادامر بررسی و ارزیابی کتاب هرمنوتیک و نواندیشی دینی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 229-255]

 • گذشته آیندۀ گذشتۀ ایران: بررسی انتقادی کتاب وزارت و دیوان‌سالاری ایرانی در عصر اسلامی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 1-22]

 • گرامشی بنیان ماتریالیستی امر سیاسی: نقد کتاب دولت و جامعۀ مدنی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 305-329]

 • گرایش‌های ریخت‌شکنانه بررسی ترجمۀ عربی عیناها طبق الگوی ریخت‌شکنانۀ برمن [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 1-22]

 • گزیده نگاهی به کتاب شاهنامۀ (1) نامورنامۀ شهریار (گزیده‌ای برای درس شاهنامۀ کارشناسی) [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 1-21]

 • گزینش تکنولوژی بررسی و ارزیابی کتاب گزینش تکنولوژی از دریچه‌ی بینش توحیدی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 149-171]

 • گفتمان نقد و بررسی قدرت و دانش در ایران دوره اسلامی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 169-192]

 • گفتمان بررسی تطبیقیِ نظام ارزشی گفتمانِ رمانس "ماه" لورکا و ترجمۀ فارسی شاملو از آن [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 81-105]

 • گفتمان استعماری واکاوی گفتمان‌های نژادپرستی و استعماری در رمان کوتاه Heart of Darkness (دل تاریکی) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 351-372]

 • گفتمان انتقادی بازنمایی پول در تبلیغات دیداری تحلیل گفتمان دیداری کمپین تبلیغاتی بانک ملت [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 325-346]

 • گفتمان دولت برساخت پاسخگویی مالی در گفتمان‌های دولت و مجلس شورای اسلامی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 203-222]

 • گفتمان مجلس شورای اسلامی برساخت پاسخگویی مالی در گفتمان‌های دولت و مجلس شورای اسلامی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 203-222]

 • گُل­بندی؛ خاتم گره پنج نقد مقاله” بررسی شیوۀ ساخت و گُل‌بندی در خاتم گره پنج“ [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 287-308]

 • گلستان بررسی و نقد کتاب سعدی و جانسون؛ دو ناهم‌زبان هم‌دل [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 153-172]

 • گلوسم‌شناسی نقد عقل محض زبانی: خوانشی کانتی از کتاب تمهیداتی بر نظریة زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 193-216]

 • گنکی بررسی و نقد کتاب آموزش زبان ژاپنی گِنکی (شاداب، بانشاط) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 373-397]

 • گونه‌شناسی بررسی و نقد کتاب فن‌آوری و واژه‌شناسی دست‌افزار سنگی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 83-108]

 • گونۀ کوباچه پژوهشی در سفالگری دوران اسلامی معرفی و نقد کتاب سفالینۀ گونۀ موسوم به کوباچه [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 417-434]

ل

 • لذت شادکامی یا سعادت؟ نگاهی انتقادی به کتاب «سیاست شادکامی: آنچه حکومت می‌تواند از تحقیقات جدید در باب بهروزی بیاموزد» [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 235-257]

م

 • ماریا بروسیوس پرتوی بر نیمۀ تاریک ماه: بررسی و نقد کتاب زنان در ایران باستان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 1-30]

 • مالی رفتاری نقد کتاب مبانی اقتصاد و مالی رفتاری [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 45-64]

 • ماهیت بررسی انتقادی کتاب فلسفۀ مشاء 1 (از ارسطو تا توماس آکوئینی) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 335-352]

 • ماهیت فلسفه اسلامی تحلیل و نقد کتاب دگرگونی بنیادی فلسفۀ یونانی در برخورد با شیوۀ اندیشۀ اسلامی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 289-310]

 • مبانی اسلامی بررسی انتقادی کتاب رو‌ش‌شناسی علوم انسانی اسلامی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 283-311]

 • مبانی مشروعیت تحول مبانی مشروعیت سلطنت؛ از یورش مغولان تا برآمدن صفویان (نقد و بررسی) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 203-230]

 • مبانی نظری نقد و بررسی کتاب مبانی نظری از مجموعه هنر در تمدن اسلامی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 461-485]

 • مبدأ عالم تحلیل و نقد کتاب دگرگونی بنیادی فلسفۀ یونانی در برخورد با شیوۀ اندیشۀ اسلامی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 289-310]

 • متافلسفه تحلیلی انتقادی بر مناسبات«مِتا- فلسفه» و «روش شناسی» نقدی بر کتاب The End of the Philosophy of Religion ( پایان فلسفه دین) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 103-124]

 • مترجمی زبان انگلیسی ارزیابی و نقد برنامۀ درسی بازنگری‌شدۀ رشتۀ مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 173-198]

 • متن‌پژوهی ویراست/ تصحیحِ تازه‌ای که تازه نیست: بررسیِ انتقادیِ واپسین چاپِ دانش‌نامۀ علایی: منطق، طبیعیّات، موسیقی، الهیات [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 69-89]

 • متن شعری عزف علی وتر النص الشعری (نواختن بر تار متن شعری) در آیینۀ نقد و بررسی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 299-322]

 • متون باستان­شناسی ایران نقد رویکرد تحلیل الگوی استقرار در متون باستان‌شناسی ایران [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 241-263]

 • متون چینی آسیب‌شناسی ترجمه‌های فارسی متون و پژوهش‌های مناسبات ایران و چین: با تاکید بر نقد و بررسی کتاب متون باستانی پیرامون روابط چین و ایران [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 51-74]

 • متون نثر فارسی نقد و بررسی درس‌نامۀ آثار غنایی غیرمنظوم در سرفصل دکتری زبان و ادبیات فارسی، گرایش غنایی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 219-244]

 • مجلس بررسی و نقد کتاب پارلمان و توسعه اقتصاد ملی در ایران [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 155-182]

 • محافظه‌کاری واپس‌نگری و تمنّای ثبات؛ نقدی بر کتاب «ذهن ارتجاعی: محافظه‌کاری از ادموند برک تا سارا پالین» [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 381-404]

 • محتوا نقد و تحلیل کتاب Studies in Iconology, Humanistic Themes in the Art of the Renaissance By: Erwin Panofsky (درآمدی بر آیکونولوژی، مفاهیم انسان‌گرایانه در هنر رنسانس، نوشتۀ اروین پانوفسکی) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 57-84]

 • محتوای کتاب درسی نقد و بررسی کتاب درسی تجلّی قرآن و حدیث در شعر فارسی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 295-320]

 • محمد جواد گوهری معرفی و نقد کتاب فصوص‌الحکم و مکتب ابن‌عربی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 191-215]

 • محمد خاقانی اصفهانی معرفی و بررسی کتاب التطورات النحویة فی اللغة العربیة من البدایۀ حتی الآن (تحولات نحوی زبان عربی از آغاز تا کنون) با رویکرد سبک‌شناسی آماری [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 375-394]

 • محمّدرضا اظهری بررسی کتاب حسین بن موسی (ع) زندگانی، شخصیت، آرامگاه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 1-25]

 • محمد غفاری معرفی و نقد کتاب زبان‌شناسی و رمان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 133-147]

 • محمد کیتسو بررسی و تحلیل کتاب دراسات فی نظریة الترجمة فی ضوء الخبرات باللغة العربیة (ترجمه از زبان بوسنیایی جمال‌الدین سید محمد) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 323-347]

 • محمدمهدی مقیمی‌زاده نقد و بررسی کتاب استعاره [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 247-271]

 • محمود طلوعی پرتوی بر نیمۀ تاریک ماه: بررسی و نقد کتاب زنان در ایران باستان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 1-30]

 • محیط نقد و بررسی کتاب تئوری مدیریت استراتژیک [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 127-147]

 • مدرنیته نقدی بر کتاب سه تقریر رقیب دربارۀ مدرنیته: خروج، اعتراض، وفاداری [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 213-233]

 • مدرنیته سایۀ هگل بر سر معاصرین: نقد و بررسی کتاب شناخت هگل‌گرایی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 49-68]

 • مدل سازی نقد و تحلیل کتاب توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای: رهبری و نهادها [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 25-43]

 • مدیریت بررسی و نقد کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 333-355]

 • مدیریت مدیریت استراتژیک دیزاین و توسعه‌ی دیزاین‌بریف نقد و بررسی کتاب دیزاین‌بریف تفهیم‌نامه طراحی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 355-379]

 • مدیریت استراتژیک هلدینگ نقد کتاب مدیریت استراتژیک هلدینگ (چارچوبی برای استراتژی‌های سرپرستی) [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 51-69]

 • مدیریت اسلامی نقد کتاب اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن به روش اسنادی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 27-50]

 • مدیریت اسلامی کاربست رویکرد فراتئوری در نقد و بررسی کتب مدیریت اسلامی (مورد مطالعه: کتاب مدیریت اسلامی، تالیف سید علی‌اکبر افجه‌ای) [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 71-95]

 • مدیریت اسلامی نقد کتاب مدیریت اسلامی (مدل‌ها و موانع تحقق آن در جامعه و سازمان‌ها) [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 293-311]

 • مدیریت سیستم‌های استراتژیک نقدی بر کتاب مدیریت استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 271-291]

 • مدیریت کسب‌و‌کار نقدی بر کتاب نگاهی نو به باورهای کارآفرینی و مدیریت بنگاه‌ها [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 401-422]

 • مدیریت منابع انسانی بررسی و نقد کتاب مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 1-26]

 • مدیریت هلدینگ نقد کتاب مدیریت استراتژیک هلدینگ (چارچوبی برای استراتژی‌های سرپرستی) [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 51-69]

 • مرثیه‌خوان مدائن مرثیه‌ای بر مرثیه‌خوان مدائن (نقد و بررسی کتاب مرثیه‌خوان مدائن) [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 23-51]

 • مرجئه امویان در بستر مشروعیت‌دهی مرجئه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 27-49]

 • مرگ نقد و بررسی کتاب Finding Meaning in an Imperfect World (یافتن معنا در جهانی ناکامل) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 217-241]

 • مرگ ادبیات بررسی و نقد کتاب انگارة ادبیات. از هنر برای هنر تا نوشتارهای عمل‌گرا [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 219-240]

 • مزارات طبس بررسی کتاب حسین بن موسی (ع) زندگانی، شخصیت، آرامگاه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 1-25]

 • مزیت رقابتی نقد و بررسی کتاب تئوری مدیریت استراتژیک [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 127-147]

 • مسئولیت آیندۀ گذشتۀ ایران: بررسی انتقادی کتاب وزارت و دیوان‌سالاری ایرانی در عصر اسلامی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 1-22]

 • مسئولیت اجتماعی نقد کتاب The Art of Islamic Banking and Finance (هنر بانکداری و تأمین مالی اسلامی) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 1-24]

 • مسائل دستوری و نحوی نقد کتاب روان‌شناسی زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 313-333]

 • مشارکت چندسالاری: گذار از انفعال دموکراتیک به مشارکت دموکراتیک نقد و بررسی ترجمۀ کتاب چندسالاری: مشارکت و مخالفت [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 149-168]

 • مشرق نقدی بر کتاب نشأة المسرح فی المشرق (پیدایش نمایش‌نامه در شرق) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 49-66]

 • مشروطه‌خواهی بررسی کتاب ملت، دولت و حکومت قانون [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 283-304]

 • مصاحبه اقتصاد سیاسی در سطح: نقدی بر کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 207-230]

 • مصطفی الشکعة نقدی بر کتاب الشعر والشعراء فی العصر العباسی (شعر و شاعران در عصر عباسی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 417-440]

 • مطالعات بصری مشاهده به عنوان ابزار مورخ: تحلیلی بر آراء جیمز الکینز در کتاب در باب مشاهده [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 265-286]

 • مطالعات تاریخی نقدی بر روش‌شناسی کتاب پیکر انسان در هنر اسلامی میراث گذشته و تحولات پس از اسلام [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 163-182]

 • مطالعات درزمانی معرفی و بررسی کتاب التطورات النحویة فی اللغة العربیة من البدایۀ حتی الآن (تحولات نحوی زبان عربی از آغاز تا کنون) با رویکرد سبک‌شناسی آماری [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 375-394]

 • مطالعات سینمایی هیاهوی بسیار برای هیچ؛ بررسی و نقد کتاب سینمای فانتزی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 107-131]

 • مطالعات فناوری بررسی کتاب رابطۀ دین و فناوری و نقد روایت آن از پروژۀ فناوری اسلامی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 313-337]

 • مطالعات منطقه­ای هنر بررسی و ارزیابی منابع مطالعات منطقه‌ای هنر مدرن و معاصر در کشورهای اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 419-444]

 • مطلوبیت نقد کتاب مبانی اقتصاد رفتاری: تصمیم‌گیری فردی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 135-153]

 • مطلوبیت‌گرایی بررسی و نقد کتاب پاشنه‌آشیل سرمایه‌داری: پول‌کثیف و چگونگی احیای نظام بازار آزاد [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 349-377]

 • معانی الأبنیة فی العربیة نقد و تحلیل کتاب معانی الأبنیة فی العربیة (معانی ابنیۀ صرفی در زبان عربی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 119-140]

 • معرفت‌شناسی بررسی دروس فلسفی در برنامه کارشناسی روان‌شناسی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 257-281]

 • معصومه صادقی نقدی بر تأثیر ادبیات کلاسیک فارسی در داستان‌نویسی معاصر [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 407-434]

 • معماری‌اسلامی مرور نقادانه و آسیب‌شناسی نظرورزی‌ها درباب هنر، شهر و معماری اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 347-370]

 • معماری اسلامی بررسی و نقد کتاب" An Introduction to Islamic Archeology " مقدمه‌ای بر باستان‌شناسی اسلامی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 181-199]

 • معماری ایران نقد کتاب The topkapi scroll-Geometry and ornament in Islamic architecture (هندسه و تزیین در معماری اسلامی - طومار توپکاپی) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 281-299]

 • معماری عثمانی نقد کتاب The topkapi scroll-Geometry and ornament in Islamic architecture (هندسه و تزیین در معماری اسلامی - طومار توپکاپی) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 281-299]

 • معنای احتمالی نگاهی به معنی‌شناسی جملة عربی از منظر فاضل سامرائی (تحلیل و بررسی کتاب الجملۀ العربیۀ والمعنی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 253-272]

 • معنای ذاتی نقد و تحلیل کتاب Studies in Iconology, Humanistic Themes in the Art of the Renaissance By: Erwin Panofsky (درآمدی بر آیکونولوژی، مفاهیم انسان‌گرایانه در هنر رنسانس، نوشتۀ اروین پانوفسکی) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 57-84]

 • معنای زندگی نقد و بررسی کتاب Finding Meaning in an Imperfect World (یافتن معنا در جهانی ناکامل) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 217-241]

 • معنای قطعی نگاهی به معنی‌شناسی جملة عربی از منظر فاضل سامرائی (تحلیل و بررسی کتاب الجملۀ العربیۀ والمعنی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 253-272]

 • معنی‌شناسی نگاهی به معنی‌شناسی جملة عربی از منظر فاضل سامرائی (تحلیل و بررسی کتاب الجملۀ العربیۀ والمعنی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 253-272]

 • مغول‌ها نقدی بر کتاب: «Women in Mongol Iran: The Khatuns, 1206-1335» (زنان در ایران روزگار مغول: خاتون‌ها، 1206 تا 1335م) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 303-328]

 • مفروضات فرانظریه‌پردازی ضرورتی برای نقد نظریات جامعه‌شناسی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 339-357]

 • مقامات آنتولوژی کتاب التفاعل فی الأجناس الأدبیة در ترازوی نقد (ارتباط‌مندی در ژانرهای ادبی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 23-47]

 • مقدماتی بررسی و نقد کتاب آموزش زبان ژاپنی گِنکی (شاداب، بانشاط) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 373-397]

 • مقررات زدایی بررسی بحران مالی جهانی: نقد کتاب سقوط آزاد، بازارهای آزاد و افول اقتصاد جهانی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 327-347]

 • مکاتبات و اسناد بازرگانی متن‌پژوهی کتاب «زبان فارسی – مکاتبات و اسناد بازرگانی» (بر پایۀ زبان‌های فارسی و روسی) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 265-290]

 • مک دانه ارزیابی درونی و بیرونی کتاب اصول و روش ترجمه [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 199-217]

 • منابع انسانی بررسی و نقد کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 333-355]

 • منبع آموزشی بررسی و نقد کتاب آموزش زبان ژاپنی گِنکی (شاداب، بانشاط) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 373-397]

 • منشاء زلزله توصیف و تبیین زلزله نزد مسلمانان: بررسی کتاب کَشف الصَّلْصَلة عن وَصف الزَلزَلة [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 431-446]

 • منشی‌باشی طبسی بررسی کتاب حسین بن موسی (ع) زندگانی، شخصیت، آرامگاه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 1-25]

 • منطق در باب روش علمی و دانش اجتماعی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 79-101]

 • منطقه‌البروج سیر اختران در هنر اسلامی : نقدی بر کتاب در تعقیب ستارگان: نقش صورت‌های فلکی بر روی آثار دوره اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 85-103]

 • مهرها و تعویذها نقد و بررسی کتاب اسطوره های بلخی و مروی باستان بر روی مهرها و تعویذهایشان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 59-82]

 • موانع نهادی شناسایی موانع نهادی توسعه کارآفرینی منطقه‌ای در ایران (رویکردی انتقادی به نظام تاریخی سیاست‌گذاری کارآفرینی) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 85-111]

 • موزه رویکرد به هنر اسلامی در موزه با تحلیلی بر کتاب Islamic Art and The Museum: Approaches to Art and Archaeology of The Muslim World in The Twenty-First Century (هنر اسلامی و موزه: رویکردهایی به هنر و باستان‌شناسی جهان اسلام در سدۀ 21 م.) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 301-323]

 • موزه‌شناسی رویکرد به هنر اسلامی در موزه با تحلیلی بر کتاب Islamic Art and The Museum: Approaches to Art and Archaeology of The Muslim World in The Twenty-First Century (هنر اسلامی و موزه: رویکردهایی به هنر و باستان‌شناسی جهان اسلام در سدۀ 21 م.) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 301-323]

 • موسی ربابعه کتاب آلیات التأویل السّیمیائی (ابزارهای تفسیر نشانه‌شناسی) در بوتۀ نقد [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 161-177]

 • موسیقی موسیقی عرفانی: گسترۀ معنایی و مصادیق در متون سنتی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 133-161]

 • موسیقی نقدی درون رشته‌ای بر کتاب انسان‌‌شناسی موسیقی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 395-418]

 • موسیقی شناسی قومی نقدی درون رشته‌ای بر کتاب انسان‌‌شناسی موسیقی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 395-418]

 • موسیقی عرفانی موسیقی عرفانی: گسترۀ معنایی و مصادیق در متون سنتی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 133-161]

 • موقعیت روان‌شناسی سیاسی و امکان درک بینارشته‌ای امر سیاسی: نقد کتاب روان‌شناسی سیاسی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 405-429]

 • موقعیت گفتاری نقد و بررسی روش‌های آموزش افعال حرکتی زبان روسی در دانشگاه‌های ایران [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 129-152]

ن

 • نئاندرتال­ها بررسی و نقد کتاب FROM ARABIA TO THE PACIFIC: HOW OUR SPECIES COLONISED ASIA (از [شبه‌جزیرۀ] عربستان تا اقیانوس آرام: چطور گونۀ ما در سراسر قارۀ آسیا ساکن شد) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 435-460]

 • نابرابری بررسی و نقد کتاب پاشنه‌آشیل سرمایه‌داری: پول‌کثیف و چگونگی احیای نظام بازار آزاد [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 349-377]

 • ناخودآگاه معرفت­شناختی بررسی انتقادی کتاب روش تحقیق معاصر در علوم انسانی(مباحثی در سیاست‌های روش) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 413-430]

 • نامورنامة شهریار نگاهی به کتاب شاهنامۀ (1) نامورنامۀ شهریار (گزیده‌ای برای درس شاهنامۀ کارشناسی) [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 1-21]

 • ناموزونی ضبط‌های مختار شد نرگسی هلاک ز تیغ جفای تو! ؛ نقد تصحیح دیوان نرگسی ابهری [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 169-191]

 • نثر فارسی بررسی انتقادی تاریخ ترجمه در ایران [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 1-22]

 • نجوم سیر اختران در هنر اسلامی : نقدی بر کتاب در تعقیب ستارگان: نقش صورت‌های فلکی بر روی آثار دوره اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 85-103]

 • نحو عربی بازنگری در مطالعات نحو عربی گزارش و تحلیل انتقادی کتاب أصول التفکیر النحوی (بنیان‌های اندیشۀ نحوی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 67-91]

 • نرگسی ابهری شد نرگسی هلاک ز تیغ جفای تو! ؛ نقد تصحیح دیوان نرگسی ابهری [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 169-191]

 • نژادپرستی واکاوی گفتمان‌های نژادپرستی و استعماری در رمان کوتاه Heart of Darkness (دل تاریکی) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 351-372]

 • نسبت انسان واجتماع انسانی نقد کتاب Immanuel Kant (ایمانوئل کانت) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 131-147]

 • نسبت معماری‌و‌دین مرور نقادانه و آسیب‌شناسی نظرورزی‌ها درباب هنر، شهر و معماری اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 347-370]

 • نشأة المسرح فی المشرق نقدی بر کتاب نشأة المسرح فی المشرق (پیدایش نمایش‌نامه در شرق) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 49-66]

 • نشانه‌شناسی نقد ترجمۀ کتاب سیر نشانه‌شناسی: از نشانه‌شناسی سخت تا نشانه‌ ـ انسان‌شناسی نرم [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 169-192]

 • نشانه‌شناسی کتاب آلیات التأویل السّیمیائی (ابزارهای تفسیر نشانه‌شناسی) در بوتۀ نقد [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 161-177]

 • نظام بازار‌‌ آزاد بررسی و نقد کتاب پاشنه‌آشیل سرمایه‌داری: پول‌کثیف و چگونگی احیای نظام بازار آزاد [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 349-377]

 • نظام حزبی نقد و بررسی کتاب فقه و حکمرانی حزبی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 331-354]

 • نظام سلطانی نقد و بررسی قدرت و دانش در ایران دوره اسلامی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 169-192]

 • نظام کنفدراسیونی بازنگری دو نظریه از سه‌گانۀ پورشریعتی در کتاب: (Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran) (افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی اتحادیه ساسانی_ پارتی و فتح ایران به دست عرب‌ها) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 397-416]

 • نظریه فرانظریه‌پردازی ضرورتی برای نقد نظریات جامعه‌شناسی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 339-357]

 • نظریه ارزش کار نقدی بر کتاب مبانی اقتصاد سیاسی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 285-310]

 • نظریه‌پردازی چندسالاری: گذار از انفعال دموکراتیک به مشارکت دموکراتیک نقد و بررسی ترجمۀ کتاب چندسالاری: مشارکت و مخالفت [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 149-168]

 • نظریه رفتاری سازمانی نقد و بررسی کتاب نظریه‌های رفتاری سازمان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 313-331]

 • نظریۀ ادبی روش‌شناسی و اخلاقِ استناد نقد کتاب درس‌گفتارهای نقد ادبی عبدالحسین زرین‌کوب [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 435-457]

 • نظریۀ خودگردان نقد و بررسى کتاب دستور زبان فارسی براساس نظریۀ گروه‌های خودگردان در دستور وابستگی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 217-245]

 • نظم گفتمانی متن و زمینۀ آن: تحلیل گفتمان انتقادیِ برنامۀ سوم عمرانی (1346 - 1341) براساس مونوگرافی بالدوین [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 125-148]

 • نقاشی ایرانی بازنمایی بصری انسان در هنر اسلامی نقدی بر کتاب پیکر انسان در هنر اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 239-256]

 • نقاط قوت و ضعف کتاب درسی ارزیابی و نقد کتاب درسی زبان انگلیسی پایۀ هشتم، Prospect 2 «پراسپکت 2»، از لحاظ جنبه‌های فرهنگی [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 307-333]

 • نقد مرور نقادانه و آسیب‌شناسی نظرورزی‌ها درباب هنر، شهر و معماری اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 347-370]

 • نقد رویکرد به هنر اسلامی در موزه با تحلیلی بر کتاب Islamic Art and The Museum: Approaches to Art and Archaeology of The Muslim World in The Twenty-First Century (هنر اسلامی و موزه: رویکردهایی به هنر و باستان‌شناسی جهان اسلام در سدۀ 21 م.) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 301-323]

 • نقد نقدی بر کتاب الشعر والشعراء فی العصر العباسی (شعر و شاعران در عصر عباسی) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 417-440]

 • نقد معرفی و نقد کتاب بهداشت زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 291-311]

 • نقد کتاب آلیات التأویل السّیمیائی (ابزارهای تفسیر نشانه‌شناسی) در بوتۀ نقد [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 161-177]

 • نقد تحلیل انتقادی کتاب النقد الأدبی العربی الجدید فی القصّة والرّوایة والسّرد(تلاشی برای خلق اثری دربارۀ نقدِ نقدِ داستان) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 205-228]

 • نقد نقد کتاب مدیریت اسلامی (مدل‌ها و موانع تحقق آن در جامعه و سازمان‌ها) [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 293-311]

 • نقد بررسی و نقد کتاب ارزیابی اقتصادی طرح‌ها (موضوعات پیشرفته) [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 311-326]

 • نقد بررسی و نقد کتاب اندیشۀ سیاسی در ایران باستان [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 259-282]

 • نقد نقد و بررسی کتاب فقه و حکمرانی حزبی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 331-354]

 • نقد بررسی انتقادی کتاب رو‌ش‌شناسی علوم انسانی اسلامی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 283-311]

 • نقد نقد مقاله” بررسی شیوۀ ساخت و گُل‌بندی در خاتم گره پنج“ [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 287-308]

 • نقد نگاهی به کتاب شاهنامۀ (1) نامورنامۀ شهریار (گزیده‌ای برای درس شاهنامۀ کارشناسی) [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 1-21]

 • نقد نقد و مقایسۀ شیوۀ تاریخ‌ادبیات‌نگاری دو کتاب تاریخ و تحول ادبیات جدید ایران و پایه‌گذاران نثر جدید فارسی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 487-513]

 • نقد نقد کتاب تاریخ ایران‌شناسی در روسیه [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 75-98]

 • نقد احیا نقد و بررسی طرح احیای خانۀ منوچهری کاشان [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 19-55]

 • نقد ادبی نقد کتاب تحلیل النصوص الأدبیة؛ قراءات نقدیة فی السرد و الشعر (تحلیل متون ادبی؛ خوانش‌هایی نقدی از متون روایی و شعر) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 395-416]

 • نقد ادبی نگاهی انتقادی به کتاب ادبیات کودک در ایران: درس‌نامۀ دانشگاهی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 355-386]

 • نقد ادبی روش‌شناسی و اخلاقِ استناد نقد کتاب درس‌گفتارهای نقد ادبی عبدالحسین زرین‌کوب [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 435-457]

 • نقد ادبی بررسی و نقد کتاب سرود نیبلونگن [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 53-79]

 • نقد بلاغی فقدان نگارش و نگرش صحیح نقادانه در تقریر اصول نحوی نقد فرم و محتوا در کتاب ثورة نحویة فی هیئة تعلیقة استدلالیة علی مغنی الأدیب (انقلابی نحوی برمبنای ارائۀ رویکردی استدلالی به کتاب مغنی الأدیب) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 229-252]

 • نقد تاریخی نقد و بررسی کتاب تاریخ اندیشۀ ایرانی: اندیشه، فرهنگ و آئین ایرانیان در عهد باستان [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 231-257]

 • نقد ترجمه معرفی و نقد کتاب زبان‌شناسی و رمان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 133-147]

 • نقد ترجمه نقد و بررسی کتاب استعاره [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 247-271]

 • نقد تصحیح شد نرگسی هلاک ز تیغ جفای تو! ؛ نقد تصحیح دیوان نرگسی ابهری [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 169-191]

 • نقد داستان معرفی و نقد کتاب چشم‌اندازی به تحولات ادبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزۀ شعر و داستان [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 269-294]

 • نقد دیداری بازنمایی پول در تبلیغات دیداری تحلیل گفتمان دیداری کمپین تبلیغاتی بانک ملت [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 325-346]

 • نقد روش­شناختی و مفهومی نقد رویکرد تحلیل الگوی استقرار در متون باستان‌شناسی ایران [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 241-263]

 • نقد روشی نقدی بر کتاب سبب‌شناسی توسعه‌نیافتگی ایران [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 403-430]

 • نقد سیاسیِ ایدئولوژی سازوبرگ‌های ایدئولوژیک شریعت و بازتولید سلطه: بررسی انتقادی کتاب دوائر الخوف (دایره‌های ترس) [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 355-379]

 • نقد شعر معرفی و نقد کتاب چشم‌اندازی به تحولات ادبی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزۀ شعر و داستان [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 269-294]

 • نقد شکلی بررسی و نقد کتاب مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 1-26]

 • نقد شکلی نقدی بر کتاب سبب‌شناسی توسعه‌نیافتگی ایران [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 403-430]

 • نقد شکلی کتابِ مبانی تاریخ پارتیان در بوتۀ نقد [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 377-402]

 • نقد شکلی نوشته‌ای در باب تاریخ‌نگاری: خوانش انتقادی کتاب تاریخ‌نگاری و تحولات آن در ایران و جهان [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 179-202]

 • نقد فرهنگ نقد و معرفی کتاب فرهنگ‌نویسی: مبانی نظری و کاربردی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 149-167]

 • نقد کتاب نقدی بر کتاب نگاهی نو به باورهای کارآفرینی و مدیریت بنگاه‌ها [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 401-422]

 • نقد کتاب تحلیل انتقادی کتاب تحلیل اقتصاد خرد [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 65-83]

 • نقد کتاب تحلیل انتقادی کتاب البحث العلمی؛ أسسۀ، مناهجۀ و أساسیبۀ، إجراءاتۀ (پژوهش علمی؛ مبانی، روش‌ها، و ضوابط) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 273-297]

 • نقد کتاب نقدی بر کتاب نشأة المسرح فی المشرق (پیدایش نمایش‌نامه در شرق) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 49-66]

 • نقد کتاب بررسی انتقادی کتاب الأدب المقارن فی ایران و العالم العربی [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 141-160]

 • نقد کتاب نقد کتاب اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن به روش اسنادی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 27-50]

 • نقد کتاب کاربست رویکرد فراتئوری در نقد و بررسی کتب مدیریت اسلامی (مورد مطالعه: کتاب مدیریت اسلامی، تالیف سید علی‌اکبر افجه‌ای) [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 71-95]

 • نقد کتاب بررسی و نقد کتاب امکان‌سنجی انتشار اوراق صکوک در اقتصاد ایران مطالعه موردی بخش معدن و صنایع معدنی [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 183-206]

 • نقد کتاب نقد و بررسی کتاب اقتصاد کرونا؛ اقتصاد مقاومتی در عصر ویروس کرونا [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 231-259]

 • نقد کتاب نگاهی انتقادی به کتاب ادبیات کودک در ایران: درس‌نامۀ دانشگاهی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 355-386]

 • نقد کتاب کتابِ مبانی تاریخ پارتیان در بوتۀ نقد [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 377-402]

 • نقد محتوایی بررسی و نقد کتاب مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 1-26]

 • نقد محتوایی نقدی بر کتاب سبب‌شناسی توسعه‌نیافتگی ایران [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 403-430]

 • نقد محتوایی نقد و بررسی کتاب سرّ سخنان نغز خاقانی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 387-406]

 • نقد محتوایی کتابِ مبانی تاریخ پارتیان در بوتۀ نقد [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 377-402]

 • نقد محتوایی نوشته‌ای در باب تاریخ‌نگاری: خوانش انتقادی کتاب تاریخ‌نگاری و تحولات آن در ایران و جهان [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 179-202]

 • نقد مقابله‌ای ترجمه ارزیابی برگردان کتاب الشعریة العربیة با رویکرد نقد مقابله‌ای ترجمه [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 179-204]

 • نقد نظریه فرانظریه‌پردازی ضرورتی برای نقد نظریات جامعه‌شناسی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 339-357]

 • نقد نقد نقدی بر تأثیر ادبیات کلاسیک فارسی در داستان‌نویسی معاصر [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 407-434]

 • نقدِ نقد تحلیل انتقادی کتاب النقد الأدبی العربی الجدید فی القصّة والرّوایة والسّرد(تلاشی برای خلق اثری دربارۀ نقدِ نقدِ داستان) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 205-228]

 • نقد و ارزیابی بررسی و نقد کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی [دوره 21، شماره 3، 1400، صفحه 333-355]

 • نقد و بررسی بررسی و نقد کتاب واژه‌نامۀ توصیفی فرهنگ‌نویسی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 273-290]

 • نقد و بررسی مرثیه‌ای بر مرثیه‌خوان مدائن (نقد و بررسی کتاب مرثیه‌خوان مدائن) [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 23-51]

 • نقد و بررسی تحول مبانی مشروعیت سلطنت؛ از یورش مغولان تا برآمدن صفویان (نقد و بررسی) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 203-230]

 • نقدوبررسی بررسی و نقد کتاب مثل فیلسوف نوشتن؛ آموزش نگارش مقالۀ فلسفی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 269-287]

 • نقد و بررسی کتاب نقد و بررسی کتاب تاریخ فرهنگی جهان اسلام (درآمدی برتاریخ فرهنگ و تمدن در دورۀ اسلامی) [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 259-278]

 • نقوش آئینی نقد کتاب بررسی ظروف فلزی ساسانی از دیدگاه نمادشناسانه [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 183-214]

 • نقوش تزئینی؛ نقد نقد کتاب بررسی ظروف فلزی ساسانی از دیدگاه نمادشناسانه [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 183-214]

 • نقوش شکار نقد کتاب بررسی ظروف فلزی ساسانی از دیدگاه نمادشناسانه [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 183-214]

 • نگاتیو زیباشناسی به سبک فرانسوی، نقد کتاب زیباشناسی عکاسی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 109-136]

 • نگارش ارزش‌یابی کتاب زبان‌آموزی، جمله‌سازی، و نگارش پایۀ سوم ابتدایی گروه آسیب‌دیدۀ شنوایی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 85-111]

 • نگارش فلسفی بررسی و نقد کتاب مثل فیلسوف نوشتن؛ آموزش نگارش مقالۀ فلسفی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 269-287]

 • نگرش تحلیلی بر نگرش مدرسان زبان فارسی به ارائۀ بازخورد تصحیحی ‌شفاهی در کلاس درس [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 113-132]

 • نگرش نقادانه فقدان نگارش و نگرش صحیح نقادانه در تقریر اصول نحوی نقد فرم و محتوا در کتاب ثورة نحویة فی هیئة تعلیقة استدلالیة علی مغنی الأدیب (انقلابی نحوی برمبنای ارائۀ رویکردی استدلالی به کتاب مغنی الأدیب) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 229-252]

 • نماد بررسی موضوع زن در اندیشه‌های آنتون چخوف براساس آخرین داستان نویسنده Невеста (عروس خانم) [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 291-306]

 • نمادشناسی نقد کتاب بررسی ظروف فلزی ساسانی از دیدگاه نمادشناسانه [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 183-214]

 • نمایش‌نامه نقدی بر کتاب نشأة المسرح فی المشرق (پیدایش نمایش‌نامه در شرق) [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 49-66]

 • نمایش‌نامه نگاه انتقادی تحلیلی به ساختار و محتوای کتاب أدب المقاومة [دوره 21، شماره 2، 1400، صفحه 93-118]

 • نهاد نظامی نقد و بررسی کتاب فراز و فرود عباسیان (132 تا 324 هجری): پژوهش در ساختار و تحول ایدئولوژی، اقتصاد و نهاد نظامی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 381-396]

 • نهادها نقد و تحلیل کتاب توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای: رهبری و نهادها [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 25-43]

 • نواندیشی دینی بررسی و ارزیابی کتاب هرمنوتیک و نواندیشی دینی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 229-255]

 • نیکلسون نقدی بر تأثیر سنایی در دانته در آثار خاورشناسان [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 399-417]

 • نیهیلیسم آیا علوم انسانی را می‌توان به مثابه تکنولوژی فهم کرد؟ معرفی و ارزیابی کتاب علوم انسانی به مثابه تکنولوژی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 385-411]

و

 • واژگان عمومی نقد کتاب روان‌شناسی زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 313-333]

 • واژه‌نامۀ توصیفی فرهنگ‌نویسی بررسی و نقد کتاب واژه‌نامۀ توصیفی فرهنگ‌نویسی [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 273-290]

 • واساخت تاریخ‌شناسی؛ از بازساخت تا واساخت: نقدی بر کتاب واساخت تاریخ [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 27-53]

 • واقع­نمایی بازنمایی بصری انسان در هنر اسلامی نقدی بر کتاب پیکر انسان در هنر اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 239-256]

 • وحدت ‌وجود معرفی و نقد کتاب فصوص‌الحکم و مکتب ابن‌عربی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 191-215]

 • وزن نقد و بررسی وزن سروده‌های فارسی تاریخ بیهقی‌ در تصحیح یاحقّی – سیّدی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 459-486]

 • وصاف نقد و بررسی کتاب زندگی، زمانه و تاریخ‌نگاری وصاف شیرازی [دوره 21، شماره 12، 1400، صفحه 153-178]

 • وضع سیاست هستیشناسانه در جهانهای چندگانه نقد و بررسی کتاب After Method: Mess in Social Science Research (پساروش؛ آشفتگی در پژوهش علوم اجتماعی) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 125-148]

 • وضع مقدّم نقد و بررسی کتاب خوش‌آمدگویی به تناقض: جستاری در باب پارادوکس، تناقض و تناقض‌باوری [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 21-48]

 • وفاداری نقدی بر کتاب سه تقریر رقیب دربارۀ مدرنیته: خروج، اعتراض، وفاداری [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 213-233]

 • و ماسوهارا ارزیابی درونی و بیرونی کتاب اصول و روش ترجمه [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 199-217]

 • ویرایش زبانی آسیب‌شناسی مقولة ویرایش در کتب ادبیات فارسی دورة متوسطه [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 109-144]

 • ویرایش فنّی آسیب‌شناسی مقولة ویرایش در کتب ادبیات فارسی دورة متوسطه [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 109-144]

 • ویرایش محتوایی آسیب‌شناسی مقولة ویرایش در کتب ادبیات فارسی دورة متوسطه [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 109-144]

 • ویرایشی نقد و بررسی کتاب سرّ سخنان نغز خاقانی [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 387-406]

ه

 • هال واریان تحلیل انتقادی کتاب تحلیل اقتصاد خرد [دوره 21، شماره 4، 1400، صفحه 65-83]

 • هایدگر بررسی و ارزیابی کتاب هرمنوتیک و نواندیشی دینی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 229-255]

 • هایدگر روش‌شناسی پدیدارشناسانه هنر با نگاهی به آراء مایکل دوفرن و هایدگر [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 359-383]

 • هخامنشی پرتوی بر نیمۀ تاریک ماه: بررسی و نقد کتاب زنان در ایران باستان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 1-30]

 • هخامنشیان نقد و بررسی کتاب ایرانیان باستان [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 201-223]

 • هرمنوتیک بررسی و ارزیابی کتاب هرمنوتیک و نواندیشی دینی [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 229-255]

 • هرمنویتیک روش‌شناسی پدیدارشناسانه هنر با نگاهی به آراء مایکل دوفرن و هایدگر [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 359-383]

 • هژمونی بنیان ماتریالیستی امر سیاسی: نقد کتاب دولت و جامعۀ مدنی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 305-329]

 • هستی‌شناسی بررسی انتقادی کتاب فلسفۀ مشاء 1 (از ارسطو تا توماس آکوئینی) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 335-352]

 • هشتمین سفر سندباد تحلیل زمان روایت آثار بیضایی بر اساس آرای «ژرار ژنت»؛ مطالعه‌ موردی نمایشنامه‌ «هشتمین سفرسندباد» و فیلمنامه های «آینه های روبه‌رو» و «پرده نئی» [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 137-180]

 • هگل‌گرایی سایۀ هگل بر سر معاصرین: نقد و بررسی کتاب شناخت هگل‌گرایی [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 49-68]

 • همبندی روش سیاست هستیشناسانه در جهانهای چندگانه نقد و بررسی کتاب After Method: Mess in Social Science Research (پساروش؛ آشفتگی در پژوهش علوم اجتماعی) [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 125-148]

 • همکنش زبان و هنر نقد و بررسی کتاب همکنش زبان و هنر [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 445-469]

 • هند تأملی در اندیشه‌های اجتماعی جمعیتی امیرخسرو دهلوی در روایتی واقع‌گرایانه [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 335-350]

 • هندسه معماری نقد کتاب The topkapi scroll-Geometry and ornament in Islamic architecture (هندسه و تزیین در معماری اسلامی - طومار توپکاپی) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 281-299]

 • هندسه و تزیین در معماری اسلامی نقد کتاب The topkapi scroll-Geometry and ornament in Islamic architecture (هندسه و تزیین در معماری اسلامی - طومار توپکاپی) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 281-299]

 • هندوئیزم نقد و بررسی کتاب Key Concepts in Eastern Philosophy (مفاهیم کلیدی در فلسفۀ شرقی) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 1-19]

 • هنر نقدی بر کتاب هنر و زیبایی در قرون وسطی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 371-394]

 • هنر روش‌شناسی پدیدارشناسانه هنر با نگاهی به آراء مایکل دوفرن و هایدگر [دوره 21، شماره 7، 1400، صفحه 359-383]

 • هنر زیباشناسی به سبک فرانسوی، نقد کتاب زیباشناسی عکاسی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 109-136]

 • هنر اسلامی رویکرد به هنر اسلامی در موزه با تحلیلی بر کتاب Islamic Art and The Museum: Approaches to Art and Archaeology of The Muslim World in The Twenty-First Century (هنر اسلامی و موزه: رویکردهایی به هنر و باستان‌شناسی جهان اسلام در سدۀ 21 م.) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 301-323]

 • هنر اسلامی سیر اختران در هنر اسلامی : نقدی بر کتاب در تعقیب ستارگان: نقش صورت‌های فلکی بر روی آثار دوره اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 85-103]

 • هنر اسلامی بازنمایی بصری انسان در هنر اسلامی نقدی بر کتاب پیکر انسان در هنر اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 239-256]

 • هنر اسلامی بررسی و ارزیابی منابع مطالعات منطقه‌ای هنر مدرن و معاصر در کشورهای اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 419-444]

 • هنر اسلامی بررسی و نقد کتاب" An Introduction to Islamic Archeology " مقدمه‌ای بر باستان‌شناسی اسلامی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 181-199]

 • هنراسلامی مرور نقادانه و آسیب‌شناسی نظرورزی‌ها درباب هنر، شهر و معماری اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 347-370]

 • هنراسلامی نقدی بر روش‌شناسی کتاب پیکر انسان در هنر اسلامی میراث گذشته و تحولات پس از اسلام [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 163-182]

 • هنر اسلامی مدرن بررسی و ارزیابی منابع مطالعات منطقه‌ای هنر مدرن و معاصر در کشورهای اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 419-444]

 • هنر اسلامی هنر ایران سفالینه‌های ایرانی به روایت میتسوکنی یوشیدا نقدی بر کتاب In search of Persian pottery (در جستجوی سفال ایران) [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 309-325]

 • هنر اسلامی- هنرهای سنتی- نقد تحلیلی نقد و بررسی کتاب مبانی نظری از مجموعه هنر در تمدن اسلامی [دوره 21، شماره 8، 1400، صفحه 461-485]

 • هنر ایران نقد و بررسی کتاب هنر ایران [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 257-280]

 • هنر برای هنر بررسی و نقد کتاب انگارة ادبیات. از هنر برای هنر تا نوشتارهای عمل‌گرا [دوره 21، شماره 10، 1400، صفحه 219-240]

 • هنر خاورمیانه بررسی و ارزیابی منابع مطالعات منطقه‌ای هنر مدرن و معاصر در کشورهای اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 419-444]

 • هنر رنسانس نقد و تحلیل کتاب Studies in Iconology, Humanistic Themes in the Art of the Renaissance By: Erwin Panofsky (درآمدی بر آیکونولوژی، مفاهیم انسان‌گرایانه در هنر رنسانس، نوشتۀ اروین پانوفسکی) [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 57-84]

 • هنر عرب بررسی و ارزیابی منابع مطالعات منطقه‌ای هنر مدرن و معاصر در کشورهای اسلامی [دوره 21، شماره 5، 1400، صفحه 419-444]

 • هویت نقد و بررسى کتاب اسلام در روسیه: سیاست‌های هویتی و امنیتی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 431-454]

 • هویت دیگری هست، پس هستم بررسی و نقد کتاب هویت‌های مرگبار [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 99-123]

 • هویت روان‌شناسی سیاسی و امکان درک بینارشته‌ای امر سیاسی: نقد کتاب روان‌شناسی سیاسی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 405-429]

 • هیجان روان‌شناسی سیاسی و امکان درک بینارشته‌ای امر سیاسی: نقد کتاب روان‌شناسی سیاسی [دوره 21، شماره 6، 1400، صفحه 405-429]

 • هیجانات بررسی میزان رضایت‌مندی دانشجویان و مدرسان از محتوای کتاب‌های تاریخ زبان فارسی براساس الگوی هَیَجامَد [دوره 21، شماره 9، 1400، صفحه 193-218]

 • هیکس نقد کتاب تبیین پست مدرنیسم: شک‌گرایی و سوسیالیسم از روسو تا فوکو [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 243-267]

 • هیوم بررسی انتقادی کتاب Hume’s Aesthetic Theory, Taste and Sentiment (نظریۀ زیبایی‌شناسی هیوم، ذوق و عاطفه) [دوره 21، شماره 11، 1400، صفحه 311-334]

ی

 • یلمزلف نقد عقل محض زبانی: خوانشی کانتی از کتاب تمهیداتی بر نظریة زبان [دوره 21، شماره 1، 1400، صفحه 193-216]