نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای زبانشناسی دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

در این مقاله، «واژه­نامه توصیفی فرهنگ­نویسی» نوشته فریبا قطره با رویکردی توصیفی – انتقادی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، هم جنبه­های صوری و ساختاری کتاب از نظر رعایت اصول نگارش علمی مورد توجه قرار گرفته  و هم محتوای کتاب از منظر چیستی و اهمیت مطالب مندرج در آن مورد بررسی واقع شده است. از این بابت که مؤلف توانسته است برای اولین بار در زبان فارسی، فرهنگ تخصصی واژگان حوزه فرهنگ­نویسی را با استفاده از منابع معتبر گردآوری، معادل­یابی و توصیف کند، کار ارزشمند و درخور توجهی صورت گرفته است، اما در عین حال ایراد­هایی نیز بر این کتاب مترتب است. از نظر صوری به لحاظ شیوه نگارش، استفاده از قلم و اندازه مناسب برای برخی زیرمدخل­ها ، ایرانیک کردن یا نکردن برخی واژه­ها، ترتیب الفبایی، نظام ارجاع­دهی و همچنین صفحه­بندی، ناهماهنگی­هایی در کتاب دیده می­­شود. از نظر محتوایی هم کتاب دارای ایرادهایی است که از میان آنها می­توان به نبود حد و مرز دقیق در تعریف برخی مدخل­ها، ارائه برخی تعاریف بسیار کوتاه و ناکامل، فقدان برخی واژه­های ضروری فرهنگ­نویسی، ارجاع کور و گاهی اوقات گیج­کننده برای کاربر، نبود جدول اعلام، نام­ها ، علائم آوایی و برخی کدهای دستوری مورد نیاز و همچنین عدم ارائه مثال مناسب در برخی موارد ضروری اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of " Descriptive Glossary of Lexicography"

نویسنده [English]

  • Masoud Moshayedi

Ph.D. candidate in Linguistics, Department of Linguistics, Isfahan University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

 
In this study, the “Descriptive Glossary of Lexicography” compiled by Fariba Ghatreh has been described and evaluated. To do so, on the one hand, the formal appearance of the book concerning the principles of scientific writing has been taken into account, and on the other hand, the content of the book regarding the whatness and the importance of the materials presented has been scrutinized. Concerning the view that the author has been successful in compiling the first “Descriptive Glossary of Lexicography” in Persian, it is extremely valuable but at the same time, some shortcomings meet the eyes while looking deeply into the book. From the formal point of view, mechanics of writing, proper use of some fonts and sizes for entries and subentries, italicizing or non-italicizing the entries, alphabetical order, reference system and layout of the pages, the book lacks some degree of inconsistency. From the content point of view, some faults are observed in the book, among which they can be referred to as the lack of crystal clear definitions for some entries, overlapping entries, the absence of some necessary terms in lexicography, some blind and confusing references and lack of examples and tables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • description
  • Evaluation
  • Descriptive Glossary of Lexicography
  • Fariba Ghatreh