اعتبار نشریه

شماره مجوز علمی کمیسیون نشریات وزارت علوم 3/196244 تاریخ 91/9/22

تذکر مهم:

با استناد به بند 2-5 آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 2/2/1398، از این پس همه نشریات با نام «نشریه علمی» شناخته می‌شوند؛ بنابراین انواع مقالات علمی که در صفحه اول مقاله مشخص خواهد شد، عبارت است از:

  • مقاله علمی- پژوهشی
  • مروری؛
  • کوتاه؛
  • مطالعه موردی؛
  • روش‌شناسی؛
  • کاربردی؛
  • نقطه نظر؛
  • مفهومی؛
  • فنی؛
  • ترویجی.