نویسنده = محبوبه شریفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد کتاب سازمان‌های بین‌المللی

دوره 16، شماره 39، خرداد 1395، صفحه 185-206

بهرام نوازنی؛ محبوبه شریفی؛ الهامه پایدار