1) راهنمای داور

2) نحوه داوری

برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به ماه‌نامه «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» Double blind peer review استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

3) فرایند بررسی و داوری علمی و تخصصی و مراحل تصمیم‌گیری مقالات

«پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی» یک نشریه میان­رشته‌ای با زمینه تخصصی نقد می‌باشد که متشکل از چندین رشته تخصصی در حوزه علوم انسانی است و دارای 17 کارگروه تخصصی در حوزه‌های اقتصاد، انسان‌شناسی، باستان‌شناسی، تاریخ، تربیت بدنی، روش‌شناسی، زبان‌شناسی، زبان‎های خارجی، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، علوم سیاسی، فقه و حقوق، فلسفه و کلام، مدیریت و هنر می‌باشد. از این‌رو، فرایند بررسی مقالات توسط متخصصان در حوزه پژوهش مربوطه صورت می‌گیرد و دبیران تخصصی هر گروه با طرح مقالات در جلسات کارگروه خود که متشکل از اساتیدی از دانشگاه‌های مطرح کشور است، به بررسی اولیه مقالات می‌پردازند و بدون اطلاع از نام و هویت نویسندگان و به صورت محرمانه، آثار را به لحاظ علمی با هدف اطمینان از کیفیت بالای مقاله بررسی می‌کنند. با این حال، پذیرش و یا رد نهایی مقاله بر عهده داوران تخصصی نیست، بلکه تصمیم نهایی درخصوص چاپ مقاله توسط اعضای هیأت تحریریه صورت می‌گیرد که براساس نظر داوران محترم و بررسی مقاله می‌باشد و در رأس این تصمیم‌گیری نیز سردبیر قرار دارد.

به طور کلی فرایند ارسال و بررسی مقالات از این قرار است:

-  ارسال مقاله از طریق سامانه نشریات؛

-  بررسی اولیه سردبیر: در این مرحله بررسی می‌شود که آیا مقاله با اهداف و چشم اندازهای ماهنامه مطابقت دارد یا خیر. اگر پاسخ مثبت باشد برای دبیر گروه مربوطه ارسال خواهد شد، ولی در غیر این صورت مقاله غیر قابل پذیرش اعلام می‌شود؛

-  طرح مقاله در جلسه کارگروه تخصصی بر اساس اهداف و چشم اندازها و معیارهای نشریه توسط دبیران تخصصی: پس از ارسال مقاله به دبیر گروه تخصصی، مقاله در جلسات ماهیانه گروه در جنبه‌های زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

  1. رویکرد نقد داشته باشد و این رویکرد در چکیده و در متن مقاله به خوبی تبیین شده باشد.
  2.  مقاله به لحاظ محتوایی و علمی واجد شرایط ارسال به داوری باشد.
  3. از منابع به روز و معتبر دنیا استفاده کرده باشد. 
  4.  نوآوری داشته باشد. 
  5. شیوه نامه نگارش ماهنامه در آن رعایت شده باشد.

اگر چنانچه واجد شرایط مطرح شده نباشد مقاله رد خواهد شد.

در صورت پذیرش اولیه، مقاله توسط دبیر برای داوران ارسال می­شود: مقاله به همراه «اصول راهنمای تهیۀ مقالات نقد نشریۀ علمی - پژوهشی پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه­های  علوم انسانی» که مختص مقالات نقد کتاب، نظریه و برنامه‌ریزی آموزشی است، به همراه فرم داوری برای داوران ارسال می‌شود و داوران باتوجه به راهنمای ارسالی مقاله را داوری می‌نمایند.

-  ارسال نتیجه داوری توسط دبیر گروه تخصصی به سردبیر؛

- در صورت منفی بودن، رد مقاله و اطلاع به نویسنده و در صورت مثبت‌ بودن نظر داوران، ارائه نظر داوران به نویسنده جهت بازنگری مقاله.

-  بررسی مجدد مقاله ارسالی از نویسنده توسط دبیر گروه و ارسال به داور تطبیقی؛

-  طرح مقاله در هیأت تحریریه نشریه؛

-  درخواست اصلاح مقاله توسط اعضای تحریریه یا رد مقاله و اعلام به نویسنده؛

-   ارسال مقاله اصلاح شده توسط نویسنده؛

-  بررسی مقاله توسط جانشین سردبیر؛

-  بررسی مقاله توسط دبیر تخصصی؛

-  ارسال نامه هزینه انتشار؛

-  پذیرش مقاله: پس از پذیرش مقاله، از آنجایی که هر شماره نشریه به یک گروه تخصصی تعلق دارد، مقاله تا زمان رسیدن نوبت گروه، در بخش مقالات آماده انتشار قرار می‌گیرد.

 

 

 

4) اسامی داوران

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سازمان

      1           

مرضیه

ابراهیمی

دانشگاه شهید بهشتی

      2           

حسن

ابراهیمی

دانشگاه تهران

      3           

سید محمدرضا

ابن‌الرسول

دانشگاه اصفهان

      4           

سیده مریم

ابوالقاسمی

دانشگاه شهید بهشتی

      5           

محمدعلی

ابوترابی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

      6           

حسین

ابویسانی

دانشگاه خوارزمی

      7           

مصطفی

اجتهادی

دانشگاه شهید بهشتی

      8           

نزهت

احمدی

دانشگاه اصفهان

      9           

علی‌اکبر

احمدی افرمجانی

دانشگاه علامه طباطبایی

    10         

محمد

احمدی صفا

دانشگاه بوعلی همدان

    11         

قدرت

احمدیان

دانشگاه رازی

    12         

عبدالحمید

احمدی

دانشگاه علم و فرهنگ

    13         

مهدی

اخوان

دانشگاه علامه طباطبایی

    14         

فرهنگ

ارشاد

بازنشسته دانشگاه شهید چمران

    15         

هما

اسدی

انستیتوی زبان­شناسی رایانشی دانشگاه زوریخ

    16         

علی اصغر

اسفندیاری

دانشگاه اهواز

    17         

مریم

اسکافی

دانشگاه آزاد اسلامی

    18         

محمدمهدی

اسماعیلی

دانشگاه آزاد تهران مرکز

    19         

سجاد

اسماعیلی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

    20         

محمد

اسماعیلی جلودار

دانشگاه تهران

    21         

 ابوالقاسم

اسماعیل‌پور

دانشگاه شهید بهشتی

    22         

عصمت

اسماعیلی

دانشگاه سمنان

    23         

محمد

اصغری

دانشگاه تبریز

    24         

مرضیه

اطهاری نیک اعزم

دانشگاه شهید بهشتی

    25         

آزیتا

افراشی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

    26         

سید علیرضا

افشانی

دانشگاه آزاد اسلامی

    27         

محمد

افشین وفایی

دانشگاه تهران

    28         

مرتضی

اکبری

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

    29         

رضا

اکبری

دانشگاه امام صادق ع

    30         

فاطمه

اکبری­زاده

دانشگاه الزهراء

    31         

منوچهر

اکبری

دانشگاه تهران

    32         

سیدکاظم

اکرمی

دانشگاه خوارزمی

    33         

علیرضا

امامی

دانشگاه تهران

    34         

عیسی

امن‌خانی

 دانشگاه گلستان

    35         

آرمین

امیر

دانشگاه علامه طباطبایی

    36         

نادر

امیری

دانشگاه رازی

    37         

ابوالحسن

امین­مقدسی

دانشگاه تهران

    38         

رضا

امینی

پژوهشگاه میراث فرهنگی

    39         

سعیده

امینی

دانشگاه علامه طباطبایی

    40         

محمدرضا

امیری طهرانی

پژوهشگاه علوم انسانی

    41         

نرگس

انصاری

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

    42         

سعید

انواری

دانشگاه علامه طباطبایی

    43         

حسین

ایمانیان

دانشگاه کاشان

    44         

نعمت‌اله

ایران‌زاده

دانشگاه علامه طباطبایی

    45         

محسن

ایمانی

دانشگاه تربیت مدرس

    46         

حسین

آبادیان

دانشگاه امام خمینی

    47         

سهراب

آذر پرند

دانشگاه تهران

    48         

مسعود

آذربایجانی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

    49         

آذرتاش

آذرنوش

دانشگاه تهران

    50         

غلامرضا

آذری

دانشگاه آزاد اسلامی

    51         

ابراهیم

آزادگان

دانشگاه صنعتی شریف

    52         

محمد رضا

آزاده فر

دانشگاه هنر

    53         

فردوس

آقاگل‌زاده

دانشگاه تربیت مدرس

    54         

حمیدرضا

آیت اللهی

دانشگاه علامه طباطبایی

    55         

سجاد

آیدنلو

دانشگاه پیام نور ارومیه

    56         

فهیمه

باب‌الحوائجی

دانشگاه ازاد

    57         

سوسن

باستانی

دانشگاه الزهرا

    58         

خسرو

باقری نوع پرست

دانشگاه تهران

    59         

بهادر

باقری

دانشگاه خوارزمی

    60         

علی اکبر

باقری خلیلی

دانشگاه مازندران

    61         

احمد

برادران هاشمی

دانشگاه مازندران

    62         

رضا

برنجکار

دانشگاه پردیس فارابی

    63         

زکریا

بزدوده

دانشگاه کردستان

    64         

سعید

بزرگ بیگدلی

دانشگاه تربیت مدرس

    65         

زهره

بزرگمهری

پژوهشکده هنرهای سنتی

    66         

مجتبی

بشردوست

دانشگاه زنجان

    67         

محمود

بشیری

دانشگاه علامه طباطبایی

    68         

یحیی

بوذری­نژاد

دانشگاه تهران

    69         

روح الله

بهرامی

دانشگاه رازی

    70         

شاپور

بهیان

دانشگاه آزاد اسلامی

    71         

علی

بیات

دانشگاه تهران

    72         

حمید

پاداش

دانشگاه تهران

    73         

حمید

پارسانیا

دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

    74         

ابوالفضل

پاسبانی

دانشگاه مفید

    75         

حسین

پاینده

دانشگاه علامه طباطبایی

    76         

خلیل

پروینی

دانشگاه تربیت مدرس

    77         

منیره

پلنگی

دانشگاه شهید مطهری

    78         

محمد حسین

پناهی

دانشگاه علامه طباطبایی

    79         

مهین

پناهی

دانشگاه الزهراء

    80         

علی اصغر

پورعزت

دانشگاه تهران

    81         

مصیب

پهلوانی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

    82         

مهدی

پیری

دانشگاه تهران

    83         

 بهناز

پیامنی

دانشگاه تهران

    84         

 غلامرضا

پیروز

دانشگاه مازندران

    85         

فرشاد

تجاری

دانشگاه آزاد

    86         

فرهاد

ترحمی

دانشگاه اهواز

    87         

پروین

ترکمنی آذر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

    88         

احمد

تشکینی

مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

    89         

سید محمدرضا

تقوی

دانشگاه شیراز

    90         

محمد

تقوی

دانشگاه فردوسی

    91         

محمد

تمدن

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

    92         

 احمد

تمیم داری

دانشگاه علامه طباطبایی

    93         

افسانه

توسلی

دانشگاه الزهراء

    94         

محمودرضا

توکلی محمدی

دانشگاه قم

    95         

منصور

ثروت

دانشگاه شهید بهشتی

    96         

جهانبخش

ثواقب

دانشگاه شیراز

    97         

فاطمه

جان احمدی

دانشگاه الزهراء

    98         

محمد جواد

جاوید

دانشگاه تهران

    99         

مژگان

جایز

دانشگاه پژوهشکده باستان شناسی

  100       

محمود

جعفری دهقی

دانشگاه تهران

  101       

مریم

جلائی

دانشگاه کاشان

  102       

همایون

جمشیدیان

دانشگاه گلستان

  103       

محسن

جوادی

دانشگاه قم

  104       

زهرا

چراغی

دانشگاه شهید رجایی

  105       

احسان

چنگیزی

دانشگاه علامه طباطبایی

  106       

زهرا

حاتمی

دانشگاه تهران

  107       

مهدی

حاتمی

دانشگاه کردستان

  108       

داود

حاتمی

دانشگاه اصفهان

  109       

نرگس

حاجی ملا درویش

دانشگاه الزهراء

  110       

خدیجه

حاجیان

دانشگاه تربیت مدرس

  111       

محمدحسن

حائری

دانشگاه علامه

  112       

اصحاب

حبیب­زاده

دانشگاه تبریز

  113       

محمدجعفر

حبیب‌زاده

دانشگاه تربیت مدرس

  114       

ابوالفضل

حرّی

دانشگاه اراک

  115       

نجلا

حریری

دانشگاه آزاد

  116       

سعید

حسام‌پور

دانشگاه شیراز

  117       

عبدالرزاق

حسامی‌فر

دانشگاه بین المللی امام خمینی

  118       

اسماعیل

حسن زاده

دانشگاه الزهراء

  119       

حمیدرضا

حسن زاده توکلی

دانشگاه سمنان

  120       

حسین

حسن‌پور آلاشتی

دانشگاه مازندران

  121       

سمیه

حسنعلیان

دانشگاه اصفهان

  122       

کاوس

حسن‌لی

دانشگاه شیراز

  123       

عبدالرحمن

حسنی فر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  124       

مهدی

حسین­زاده فرمی

پژوهشکده مطالعات اجتماعی فرهنگی وزارت علوم

  125       

محمدرضا

حسینی

دانشگاه پیام نور

  126       

مصطفی

حسینی

دانشگاه بوعلی همدان

  127       

داود

حسینی

دانشگاه تربیت مدرس

  128       

مالک

حسینی

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

  129       

سیدمحمدرضا

حسینی بهشتی

دانشگاه تهران

  130       

سیدمحمد

حسینی معصوم

دانشگاه پیام نور مشهد

  131       

مریم

حسینی

دانشگاه الزهراء

  132       

سید محسن

حسینی موخّر

دانشگاه لرستان

  133       

علی عباس

حیاتی

دانشگاه کرمانشاه

  134       

زهرا

حیاتی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  135       

احمد

خاتمی

دانشگاه شهید بهشتی

  136       

دکتر مهدی

خادمی کولایی

دانشگاه پیام نور ساری

  137       

محمد

خاقانی اصفهانی

دانشگاه اصفهان

  138       

سیدعلی

خالقی‌نژاد

پژوهشگاه‌مطالعات‌آموزش‌وپرورش

  139       

ابراهیم

خدایار

دانشگاه تربیت مدرس

  140       

ابوالفضل

خدمرادی

دانشگاه فرهنگیان

  141       

سرور

خراشادی

دانشگاه تربیت مدرس

  142       

هوشنگ

خسروبیگی

دانشگاه پیام نور

  143       

عباس

خلجی

دانشگاه امام حسین(ع)

  144       

رضا

خیرآبادی

سازمان پرورش و برنامه‌ریزی آموزشی

  145       

جعفر

خیرخواهان

دانشگاه علامه طباطبایی

  146       

مهدی

دادمرزی

دانشگاه قم

  147       

فرهاد

دانشنیا

دانشگاه رازی

  148       

فریده

داودی مقدم

دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

  149       

حسین

داوری

دانشگاه دامغان

  150       

نگار

داوری

دانشگاه شهید بهشتی

  151       

محمد

دبیر مقدم

دانشگاه تربیت مدرس

  152       

حکیمه

دبیران

دانشگاه خوارزمی

  153       

حسین

دری نوگورانی

دانشگاه امام حسین(ع)

  154       

مهدی

دشتی

دانشگاه علامه طباطبایی

  155       

نیره

دلیر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  156       

سیدمحمدعلی

دیباجی

دانشگاه پردیس فارابی

  157       

فائز

دین پرست

علامه طباطبایی

  158       

سید موسی

دیباج

دانشگاه تهران

  159       

محسن

ذوالفقاری

دانشگاه اراک

  160       

عبدالله

رادمرد

دانشگاه فردوسی مشهد

  161       

سید محمد

راستگوفر

دانشگاه کاشان

  162       

فاطمه

راکعی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  163       

مریم

رامین‌نیا

دانشگاه گنبد

  164       

فرهاد

رجبی

دانشگاه گیلان

  165       

مزدک

رجبی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  166       

اسحاق

رحمانی

دانشگاه شیراز

  167       

داریوش

رحمانیان

دانشگاه تهران

  168       

محسن

رحمتی

دانشگاه لرستان

  169       

انشاء الله

رحمتی

دانشگاه آزاد اسلامی

  170       

محمد

رحیمی خویگانی

دانشگاه اصفهان

  171       

سعید

رحیمیان

دانشگاه شیراز

  172       

ویدا

رحیمی‌نژاد

پژوهشگاه‌مطالعات‌آموزش‌وپرورش

  173       

حسن

رستگارپور

دانشگاه خوارزمی

  174       

عباسعلی

رستمی‌نسب

دانشگاه کرمان

  175       

حجت

رسولی

دانشگاه شهید بهشتی

  176       

الهام

رسولی ثانی آبادی

دانشگاه یزد

  177       

حمید

رضایی

دانشگاه پیام نور شهرکرد

  178       

مجید

رضایی

دانشگاه مفید

  179       

حسن

رضایی باغ بیدی

دانشگاه تهران

  180       

احمد

رضایی جمکرانی

دانشگاه قم

  181       

سعید

رضایی‌شریف‌ابادی

دانشگاه الزهراء

  182       

ابوالفضل

رضوی

دانشگاه خوارزمی

  183       

عباس

رضوی

دانشگاه چمران اهواز

  184       

احمد

رضی

دانشگاه گیلان

  185       

شهلا

رقیب‌دوست

دانشگاه علامه طباطبایی

  186       

محمدحسین

رمضان کیایی

دانشگاه تهران

  187       

احمد

رمضانی

پژوهشکده آموزش و پرورش

  188       

محسن

رنجبر

دانشگاه تهران

  189       

مسعود

روحانی

دانشگاه مازندران

  190       

محمدرضا

روزبه

دانشگاه لرستان

  191       

کورش

روستایی

پژوهشکده باستان شناسی

  192       

بلقیس

روشن

دانشگاه پیام نور

  193       

کبری

روشنفکر

دانشگاه تربیت مدرس

  194       

ناصر

زارع

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

  195       

بیژن

زارع

دانشگاه خوارزمی

  196       

سید سعید

زاهد زاهدانی

دانشگاه شیراز

  197       

محسن

زاینده رودی

دانشگاه ازاد کرمان

  198       

حسن

زختاره

دانشگاه بوعلی همدان

  199       

منصور

زراءنژاد

دانشگاه اهواز

  200       

سیدمهدی

زرقانی

دانشگاه فردوسی

  201       

مجتبی

زروانی

دانشگاه تهران

  202       

لیلا

زعفرانچی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  203       

عالیه

زعفرانلو کامبوزیا

دانشگاه تربیت مدرس

  204       

حمیرا

زمردی

دانشگاه تهران

  205       

امیر

زندمقدم

دانشگاه علامه طباطبایی

  206       

کیارش

زندی

دانشگاه سوره

  207       

رضا

زهروی

دانشگاه تهران

  208       

علی محمد

ساجدی

دانشگاه شیراز

  209       

 ناصر قلی

سارلی

دانشگاه تربیت معلم

  210       

 فرهاد

ساسانی

دانشگاه الزهراء

  211       

مهدی

سبزواری

دانشگاه پیام نور

  212       

محمد تقی

سبزه­ای

دانشگاه رازی

  213       

وحید

سبزیان پور

دانشگاه رازی

  214       

محمد

سپهری

دانشگاه آزاد

  215       

کیوان

الستی

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

  216       

حمید

سجادی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  217       

حسن

سرباز

دانشگاه کردستان

  218       

علی

سعیداوی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

  219       

محمد

سعیدی‌مهر

دانشگاه تربیت مدرس

  220       

علی

سعیدی

دانشگاه قم

  221       

میثم

سفیدخوش

دانشگاه شهید بهشتی

  222       

خدیجه

سفیری

دانشگاه الزهراء

  223       

پروین

سلاجقه

دانشگاه آزاد اسلامی

  224       

علی اصغر

سلطانی

دانشگاه باقرالعلوم

  225       

 منظر

سلطانی

دانشگاه تربیت معلّم

  226       

رضا

سلیمان حشمت

دانشگاه علامه طباطبایی

  227       

ابراهیم

سلیمی کوچی

دانشگاه اصفهان

  228       

سیدمهدی

سمائی

ایرانداک

  229       

اسماعیل

سنگاری

دانشگاه اصفهان

  230       

محمدرضا

سنگری

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

  231       

عبدالرضا

سیف

دانشگاه تهران

  232       

سیدمسعود

سیف

دانشگاه بین المللی امام خمینی

  233       

سیف­الله

سیف­اللهی

دانشگاه آزاد اسلامی

  234       

محسن

سیفی

دانشگاه کاشان

  235       

اله مراد

سیف

دانشگاه امام حسین(ع)

  236       

عباس

شاکری

علامه طباطبایی

  237       

عبدالرسول

شاکری

انتشارات سمت

  238       

جعفر

شانظری

دانشگاه اصفهان

  239       

نجمه

شبیری

دانشگاه علامه طباطبایی

  240       

راضیه

شجاعی

دانشگاه صنعتی شریف

  241       

مالک

شجاعی جشوقانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  242       

محمد

شجاعیان

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  243       

رحمان

شریف زاده

ایرانداک

  244       

سید عبدالمجید

شریف زاده

پژوهشکده هنرهای سنتی

  245       

ساغر

شریفی

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

  246       

 حمیدرضا

شعیری

دانشگاه تربیت مدرس

  247       

ویدا

شقاقی

دانشگاه علامه طباطبایی

  248       

مهدی

شقاقی

دانشگاه شهید بهشتی

  249       

محمدجواد

شمس

دانشگاه بین المللی امام خمینی

  250       

محمد ابراهیم

شمس ناتری

دانشگاه تهران

  251       

سیدمصطفی

شهرآیینی

دانشگاه تبریز

  252       

سعید

شیبانی

دانشگاه تربیت معلم

  253       

ناصر

شیربگی

دانشگاه کردستان

  254       

علیرضا

صادق‌زاده‌قمصری

دانشگاه تربیت‌مدرس

  255       

مسعود

صادقی

دانشگاه تهران

  256       

سلمان

صادقی زاده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  257       

مریم

صادقی‌گیوی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

  258       

حسین

صافی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  259       

ناصر

صالحی

دانشگاه تهران

  260       

پیمان

صالحی

دانشگاه ایلام

  261       

مریم

صانع‌پور

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  262       

رضامراد

صحرایی

دانشگاه علامه طباطبایی

  263       

باقر

صدری‌نیا

دانشگاه تبریز

  264       

ناصر

صدقی

دانشگاه تبریز

  265       

سهیلا

صلاحی‌مقدم

دانشگاه الزهراء

  266       

مهران

صمدی

دانشگاه تبریز

  267       

پروین

صمدی

دانشگاه الزهراء

  268       

محمد

صنعتی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

  269       

روح الله

صیادی نژاد

دانشگاه کاشان

  270       

زهیر

صیامیان گرجی

دانشگاه شهید بهشتی

  271       

سیدحمید

طالب زاده

دانشگاه تهران

  272       

اکبر

طالب­پور

دانشگاه الزهراء

  273       

یحیی

طالبیان

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

  274       

محمود

طاووسی

فرهنگ و هنر و زبانهای باستانی

  275       

رضا

طاهرخانی

دانشگاه بوعلی همدان

  276       

علیرضا

طاهری

دانشگاه زاهدان

  277       

قدرت‌اله

طاهری

دانشگاه شهید بهشتی

  278       

سارا

طباطبایی

دانشگاه شهید بهشتی

  279       

امید

طبیب زاده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  280       

علی

عابدی رنانی

علامه طباطبایی

  281       

باقرعلی

عادلفر

دانشگاه امام خمینی

  282       

مریم

عاملی رضایی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  283       

محمد

عباس­زاده

دانشگاه تبریز

  284       

آزیتا

عباسی

دانشگاه الزهراء

  285       

حبیب‌اله

عباسی

دانشگاه خوارزمی

  286       

حجت

عباسی

دانشگاه پیام نور بوشهر

  287       

حسین

عباسیان

دانشگاه خوارزمی

  288       

سپیده

عبدالکریمی

دانشگاه شهید بهشتی

  289       

حمید

عبداللهیان

دانشگاه اراک

  290       

بیژن

عبدالهی

دانشگاه خوارزمی

  291       

جمال

عربزاده

دانشگاه هنر

  292       

موسی

عربی

دانشگاه شیراز

  293       

حسین

عزیزی

دانشگاه پیام نور

  294       

فاطمه

عسگری

دانشگاه تهران

  295       

احمد

عسگری

دانشگاه شهید بهشتی

  296       

صادق

عسگری

دانشگاه سمنان

  297       

 عسگر

عسگری حسنکلو

دانشگاه خوارزمی

  298       

علیرضا

عصاره

دانشگاه شهید رجایی

  299       

سیدمحسن

علوی پور

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  300       

امیرعباس

علیزمانی

دانشگاه تهران

  301       

 مهدی

علیایی مقدم

دانشگاه تهران

  302       

حلیمه

عنایت

دانشگاه شیراز

  303       

مریم سادات

غیاثیان

دانشگاه پیام نور

  304       

سعید

غیاثی ندوشن

علامه طباطبائی

  305       

حسن

فتحی

دانشگاه تبریز

  306       

محمود

فتوحی

دانشگاه فردوسی مشهد

  307       

غلامرضا

فدایی

دانشگاه تهران

  308       

یزدان

فرخی

دانشگاه پیام نور

  309       

فرشته

فرضی شوب

دانشگاه پیام نور گیلان

  310       

محمدکاظم

فرقانی

دانشگاه امام صادق ع

  311       

محمد

فرهادی

دانشگاه رازی

  312       

جاوید

فریدونی

دانشگاه ارومیه

  313       

محمود

فضیلت

دانشگاه تهران

  314       

مسعود

فکری

دانشگاه تهران

  315       

علیرضا

فولادی

دانشگاه کاشان

  316       

عزیز اله

فهیمی

دانشگاه قم

  317       

عبدالحسین

فیاض انوش

دانشگاه اصفهان

  318       

مهدی

فیروزیان حاجی

دانشگاه تهران

  319       

فاطمه

قادری

دانشگاه یزد

  320       

معصومه

قاراخانی

دانشگاه علامه طباطبایی

  321       

سیدعلی

قاسم‌زاده

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

  322       

حاکم

قاسمی

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

  323       

سید اسماعیل

قاسمی موسوی

دانشگاه لرستان

  324       

حمید

قاسمی

دانشگاه پیام‌‌نور

  325       

سید اسماعیل

قافله‌باشی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

  326       

اصغر

قائدان

دانشگاه اصفهان

  327       

فرزاد

قائمی

دانشگاه فردوسی مشهد

  328       

حسن

قریشی

دانشگاه پیام نور

  329       

محمد

قمری فتیده

دانشگاه مازندران

  330       

 ابوالقاسم

قوام

دانشگاه فردوسی

  331       

علی اصغر

قهرمانی مقبل

دانشگاه شهید بهشتی

  332       

شهلا

کاظمی پور

دانشگاه تهران

  333       

مریم

کامیار

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  334       

سحر

کاوندی

دانشگاه زنجان

  335       

علیرضا

کاهه

دانشگاه ولایت سیستان

  336       

عالیه

کردزعفرانلو

دانشگاه تربیت مدرس

  337       

زهرا

کرم زادگان

دانشگاه علامه طباطبائی

  338       

حامد

کرمی

دانشگاه شاهد

  339       

یادگار

کریمی

دانشگاه کردستان

  340       

غلامحسین

کریمی دوستان

دانشگاه تهران

  341       

جان اله

کریمی مطهر

دانشگاه تهران

  342       

محمدسالار

کسرایی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  343       

رضا

کلاهی

پژوهشکده مطالعات اجتماعی فرهنگی وزارت علوم

  344       

مریم

کهوند

دانشگاه هنر

  345       

حسین

کیانی

دانشگاه شیراز

  346       

غلامرضا

کافی

دانشگاه شیراز

  347       

عالیه

کرد زعفرانلو کامبوزیا

دانشگاه تربیت مدرس

  348       

 محمد حسین

کرمی

دانشگاه شیراز

  349       

 میرجلال الدین

کزازی

دانشگاه علامه طباطبایی

  350       

سوسن

کشاورز

دانشگاه خوارزمی

  351       

فاطمه

کوپا

دانشگاه پیام نور

  352       

مرتضی

کوکبی

دانشگاه چمران اهواز

  353       

علی اکبر

کیوانفر

دانشگاه علم و فرهنگ

  354       

مصطفی

گرجی

دانشگاه پیام نور

  355       

مسعود

گلچین

دانشگاه خوارزمی

  356       

ارسلان

گلفام

دانشگاه تربیت مدرس

  357       

عیسی

متقی زاده

دانشگاه تربیت مدرس

  358       

مهدی

محبتی

دانشگاه زنجان

  359       

سهیلا

محسنی نژاد

دانشگاه امام صادق

  360       

حسین

محمدزاده

دانشگاه پیام نور

  361       

رضا

محمدزاده

دانشگاه امام صادق ع

  362       

محمد

محمدی آغداش

دانشگاه تبریز

  363       

دانش

محمدی رکعتی

دانشگاه شیراز

  364       

ابراهیم

محمدی

دانشگاه بیرجند

  365       

محمدهادی

محمودی

دانشگاه بوعلی

  366       

 بهروز

محمودی بختیاری

دانشگاه تهران

  367       

شهرام

مدرس خیابانی

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

  368       

فاطمه

مدرسی

دانشگاه ارومیه

  369       

گلناز

مدرسی قوامی

دانشگاه علامه طباطبایی

  370       

همایون

مرادخانی

دانشگاه رازی

  371       

علی

مرادخانی

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

  372       

محمد

مرتضایی

پژوهشکده باستان شناسی

  373       

حسین

مرعشی

دانشگاه شیراز

  374       

امیرحسین

مزینی

دانشگاه تربیت مدرس

  375       

رحمان

مشتاق‌مهر

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

  376       

 مریم

مشرف

دانشگاه شهید بهشتی

  377       

 جلیل

مشیدی

دانشگاه اراک

  378       

غلامرضا

مصباحی مقدم

دانشگاه امام صادق(ع)

  379       

شمس الملوک

مصطفوی

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

  380       

علی‌اصغر

مصلح

دانشگاه علامه طباطبایی

  381       

حسین

مطیع

دانشگاه صنعتی اصفهان

  382       

مینا

مظهری

دانشگاه علامه طباطبایی

  383       

وحید

مقدم

دانشکده اهل بیت دانشگاه اصفهان

  384       

جیران

مقدم

دانشگاه علامه طباطبایی

  385       

امیر

مقدم متقی

دانشگاه فردوسی مشهد

  386       

سیدنظام الدین

مکیان

دانشگاه یزد

  387       

علیرضا

ملایی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  388       

 مهدی

ملک ثابت

دانشگاه یزد

  389       

جلال

منتظری

پژوهشگاه علوم انسانی

  390       

مجتبی

منشی زاده

دانشگاه علامه طباطبایی

  391       

ایمان

منصوب بصیری

دانشگاه تهران

  392       

مجید

موحد

دانشگاه شیراز

  393       

میثم

موسایی

دانشگاه تهران

  394       

سید یعقوب

موسوی

دانشگاه الزهراء

  395       

مرضیه سادات

موسوی

دانشگاه الزهراء

  396       

سید رسول

موسوی حاجی

دانشگاه مازندران

  397       

 محسن

موسوی فر

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

  398       

محمود

مهدوی

دانشگاه تهران

  399       

داوود

مهدوی زادگان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  400       

رضا

مهرآفرین

دانشگاه مازندران

  401       

وحید

مهربانی

دانشگاه تهران

  402       

مازیار

مهیمنی

دانشگاه بوعلی همدان

  403       

علی محمد

مؤذنی

دانشگاه تهران

  404       

سیدرضا

میر احمدی

دانشگاه سمنان

  405       

حمیدرضا

میرحاجی

دانشگاه علامه طباطبائی

  406       

مریم

میرحسینی

دانشگاه الزهراء

  407       

مهین‌ناز

میردهقان

دانشگاه شهید بهشتی

  408       

فرامرز

میرزایی

دانشگاه تربیت مدرس

  409       

سید حسین

میرجلیلی

پژوهشگاه علوم انسانی

  410       

سیّدفضل‌الله

میرقادری

دانشگاه شیراز

  411       

وصال

میمندی

دانشگاه یزد

  412       

فرشید

نادری

دانشگاه اهواز

  413       

عبدالله

ناصری طاهری

دانشگاه الزهراء

  414       

هومن

ناظمیان

دانشگاه خوارزمی

  415       

ابراهیم

نامداری

دانشگاه پیام نور سنقر کرمانشاه

  416       

لطف الله

نبوی

دانشگاه تربیت مدرس

  417       

 علیرضا

نبی‌لو

دانشگاه قم

  418       

رضا

نجف­زاده

دانشگاه شهید بهشتی

  419       

امیرعلی

نجومیان

دانشگاه شهید بهشتی

  420       

محمدرضا

نصراصفهانی

دانشگاه اصفهان

  421       

سیروس

نصراله‌زاده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  422       

سیروس

نصراله­زاده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  423       

قدیر

نصری

دانشگاه خوارزمی

  424       

ناهید

نصیحت

دانشگاه فرهنگیان قم

  425       

رضا

نصیری حامد

دانشگاه تبریز

  426       

علیرضا

نظری

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

  427       

یوسف

نظری

دانشگاه شیراز

  428       

علی اشرف

نظری

دانشگاه تهران

  429       

هادی

نظری‌منظم

دانشگاه تربیت مدرس

  430       

معصومه

نعمتی قزوینی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  431       

محمد

نعمتی

دانشگاه امام صادق(ع)

  432       

مهرداد

نغزگوی کهن

دانشگاه بوعلی همدان

  433       

عبدالرضا

نواح

دانشگاه شهید چمران اهواز

  434       

رحیم

نوبهار

شهید بهشتی

  435       

مرتضی

نورایی

دانشگاه اصفهان

  436       

ماندانا

نوربخش

دانشگاه الزهراء

  437       

حمزه علی

نورمحمدی

دانشگاه شاهد

  438       

یعقوب

نوروزی

دانشگاه قم

  439       

موسی

نوشی کوچکسرایی

دانشگاه شهید بهشتی

  440       

یوسف

نوظهور

دانشگاه علامه طباطبایی

  441       

ایرج

نیک سرشت

دانشگاه تهران

  442       

هانیه

نیکخواه

دانشگاه هنر

  443       

محمدرضا

نیلی احمدآبادی

دانشگاه علامه طباطبائی

  444       

محمد

واعظ

دانشگاه اصفهان

  445       

سیدمحمدکاظم

واعظ‌موسوی

دانشگاه امام حسین

  446       

حامد

وحدتی نسب

دانشگاه تربیت مدرس

  447       

امیرساعد

وکیل

دانشگاه تهران

  448       

هادی

وکیلی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  449       

امیررضا

وکیلی فرد

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

  450       

محسن

الویری

باقرالعلوم علیه السلام

  451       

میلاد

هاشمی

دانشگاه تربیت مدرس

  452       

جواد

هروی

دانشگاه آزاد

  453       

حبیب

هنری

دانشگاه علامه طباطبائی

  454       

حسین

هوشنگی

دانشگاه امام صادق ع

  455       

لیلا

هوشنگی

دانشگاه الزهراء

  456       

مهران

هوشیار

دانشگاه سوره

  457       

محمدحسن

الهی زاده

دانشگاه بیرجند

  458       

علی

یحیایی

دانشگاه سبزوار

  459       

مرضیه

یحیی پور

دانشگاه تهران

  460       

سیدمحمود

یوسف‌ثانی

مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

  461       

شهرام

یوسفی فر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی