دسترسی آزاد و رایگان به مقاله‌ها

ماه نامه «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی» نشریه‌ای با دسترسی باز و آزاد به مقاله‌های منتشر شده است. در نشریات با دسترسی آزاد، دسترسی به فایل تمام‌متن مقالات فراهم و رایگان است.

This is an Open Access Journal

s

همچنین بیانیۀ Budapest Open Access Initiative مورد قبول «پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی» است و از آن پیروی می‌کند.

رعایت اصول کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) 

پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی خود را ملزم به رعایت اصول ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای می‌داند. اگر چه این مجله هنوز به عضویت قطعی کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) در نیامده است ولی از راهنمایی آنها در این حرکت ارزشمند مدد جسته و خود را متعهد به اصول زیر می داند.

 cope

نمودار کمیتۀ اخلاق انتشار (COPE) به زبان فارسی (مشاهده)

مشروح اصول کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر (COPE(مشاهده)

منشور اخلاق پژوهش نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مشاهده)

در همین راستا مواردی که در ذیل می‌آید به عنوان استانداردهای اخلاقی برای متولیان مجله (شامل سردبیر، مشاوران و داوران) و همچنین مخاطبان مجله ) شامل نویسندگان اصلی و همکار، مشاوران یا همکارانی که عنوان آن‌ها در قسمت تقدیر و تشکر ذکر می‌شود، خوانندگان و سایر پژوهشگران) لازم‌الاجرا است:

اصول کلی مربوط به ماهنامه

 1. نشریه از دریافت مقاله‌های پژوهشی معتبری که حاوی مطالب و نکات علمی جدید و غیر اقتباسی باشد استقبال می‌کند و از چاپ مقاله‌های مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است.
 2. مقالات ارسالی به‌ هیچ وجه نباید در دیگر نشریات داخلی و خارجی منتشر شده باشد. همچنین حق انتشار مقاله، پس از پذیرش آن، برای نشریه محفوظ است و نویسنده مجاز به انتشار آن در نشریات دیگر نیست.
 3. نشریه در پذیرش، رد، اصلاح، و ویرایش مقاله‌های دریافتی آزاد است.
 4. نشریه از مقاله‌های تحقیقی و تحلیلی اصیل که در آن مطلب یا نظریه‌ای تخصصی دارای نوآوری، نکات علمی نوین و غیر اقتباسی ارائه شده باشد، به‌ویژه از مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها که طی آن نظری بدیع مطرح شده‌ باشد، استقبال می‌کند و از چاپ مقاله‌های مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است.
 5. صرفاً مقاله‌هایی در این مجله منتشر می‌شود که در نشریه‌های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشد.
 6. حق چاپ مقاله، پس از پذیرش، برای نشریه محفوظ است و نویسندة مقاله مجاز به چاپ آن در جای دیگر نیست.
 7. انتشار آثار ارسالی الزاماً به‌معنای هم‌رأی بودن با نویسندگان نیست و مجله مسئولیتی در این زمینه ندارد.
 8. مجله در قبول، رد، اصلاح، و ویرایش مقاله‌های دریافتی آزاد است.
 9. اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات نزد افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و... امانت است و از آن محافظت می‌شود.

 

اصول اخلاقی برای سردبیر

 1. سردبیر استقلال فکری نویسندگان را محترم می‌شمارد.
 2. نگاه سردبیر به تمام مقالات ارسالی به مجله بدون سوءگیری بوده و ارزشیابی مقالات دریافتی بر اساس صلاحیت مقالات و بدون در نظر گرفتن نژاد، دین، ملیت، جنسیت، مقام و وابستگی سازمانی نویسنده(گان) است.
 3. سردبیر تمامی مقالات دریافتی را در مدت زمان معقول بررسی می‌کند.
 4. پاسخ نهایی رد و یا پذیرش یک مقاله بر اساس نظرات دریافتی داوران و اعضای هیات تحریریه مجله انجام می‌شود. ممکن است مقاله‌ای بخاطر سرقت ادبی و یا عدم تناسب با حیطه موضوعی مجله در بررسی اولیه و بدون طی شدن مراحل داوری رد شود.
 5. حق رد مقالات مشتبه به عدم رعایت اصول اخلاقی برای سردبیر محفوظ است.
 6. سردبیر برای تعیین داوران هر مقاله اختیار تام دارد. ممکن است در این مورد سردبیر از اعضای هیات تحریریه مجله و یا حتی نویسندگان خود مقالات هم در این مورد نظرخواهی کند.
 7. سردبیر یا مدیر داخلی مجله (به نمایندگی) مسئول اخذ فرم‌های اعطای حق تالیف، استعلام اصالت مقاله، تعارض منافع احتمالی، و فرم تعهد به منظور عدم ارسال اصل و یا کپی مشابه مقاله به سایر مجلات حتی در قالب‌های دیگر است. تعهد نویسنده مسئول مبنی بر برائت از سرقت ادبی هم اخذ خواهد شد.
 8. از آنجائیکه بررسی مقالات نوشته شده توسط سردبیر برای انتشار در مجله نوعی از تعارض منافع خواهد بود از این رو بررسی این دست مقالات به فرد دیگری از اعضای هیات تحریریه مجله واگذار خواهد شد.
 9. اطلاعات منتشر نشده، گزاره ها و تفاسیر مندرج در مقالات ارسالی در مقالات سردبیر بدون کسب اجازه از نویسنده اصلی استفاده نخواهد شد.
 10. سردبیر از دریافت گزارش خطاهای احتمالی در مقالات منتشره در مجله استقبال می‌کند. در صورت تایید، خطاهای مکشوفه در اسرع وقت به سمع مخاطبان مجله خواهد رسید.

 

اصول اخلاقی برای نویسندگان

 1. ارائه مقالات علمی و استاندارد: نویسندگان، مقالات خود را مطابق استاندارد نشریات آماده کنند. روش به کار رفته در مقاله با دقت انجام و داده ها به صورت صحیح گزارش شود. از طریق ارجاع‌دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله رعایت شود. از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه ای و شخصی، و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود. مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی نشریه و جنبۀ آموزشی یا پژوهشی داشته باشد و حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد.  
 2. ارائه داده های خام در صورت نیاز: نویسنده  موظف است در صورت نیاز، داده‌های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه‌ها و سایر ابزار به‌کار رفته در تحقیق را ارائه  و معرفی نماید.
 3. اصالت مقاله ارائه شده: مقالات باید حاصل پژوهش خود نویسنده ارائه کننده مقاله باشد. هرگونه استفاده از تحقیقات سایر افراد باید با ذکر منبع صورت گیرد. مقاله‌های برگرفته از رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو منتشر می‌شود.
 4. منتشر نشدن همزمان یک مقاله در دو یا چند نشریه: موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله باشد. همه یا بخشی از مقاله نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در دست بررسی، یا منتشر شده باشد. مقالات ارائه‌شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره‌ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شود.
 5.  ذکر ارجاع‌دهی مناسب: همه ارجاعات به کتاب‌ها، نشریات و پایگاه‌های اینترنتی و سایر تحقیقات اشخاص در کتابنامه ذکر شود. در ذکر مطالب از سایر نشریات، منبع مطالب به شکل صحیح و دقیق ذکر شود تا در محاسبه ضریب تاثیر سایر نشریات خللی ایجاد نشود.
 6. مشخص بودن نویسنده مسئول و همکاران در مقاله  : فرد مسئول مقاله کسی است که در تهیه، آماده‌سازی، طراحی و اجرای مقاله سهم عمده را به عهده داشته است و سایر نویسندگان نیز به عنوان همکار در مقاله ذکر می‌شوند. نویسنده اصلی مقاله باید درخصوص نام و اطلاعات تمامی نویسندگان اطمینان حاصل کند و یک نسخه از مقاله ارسالی به مجله را برای سایر نویسندگان همکار ارسال کند و رضایت آنها را برای ذکر عنوان به شکل نویسنده همکار اخذ نماید. مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به‌لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به‌عهده نویسنده‌ مسئول است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.
 7.  مقالات ترجمه: مقاله‌های ترجمه شده از زبان­های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.
 8.  ویرایش مطالب: نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­های پذیرش‌شده آزاد و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.
 9.  مسئولیت تأخیر در پاسخ به اصلاحات خواسته‌شده در زمان مقرر بر عهده خود نویسنده است.در صورت بازپس گرفتن مقاله پس از ارسال به داوری و یا ارسال همزمان مقاله برای دو یا چند مجله، مقاله نه تنها چاپ نخواهد شد بلکه اسامی نویسندگان به‌دلیل اتلاف هزینه‌های مادی و معنوی نشریه، در لیستی ثبت خواهد شد تا دیگر مقاله‌ای از این نویسندگان منتشر نشود.
 10. مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است.

 

اصول اخلاقی برای داوران

 1. از آنجائیکه فرایند داوری مقاله یکی از مراحل اساسی پذیرش یک مقاله است چنانچه داور محترم احساس کند که مقاله ارسالی به هر دلیلی در حیطه تخصص وی نیست باید فورا مقاله را به سردبیر عودت دهد.
 2. همچنانکه داور استقلال فکری نویسنده مقاله را محترم می شمارد باید بی طرفانه کیفیت مقاله را ارزیابی کند.
 3. داوری مقالات بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی صورت پذیرد، و ضمن ارائه مدارک کافی به روشنی بیان شود. از اعلام‌نظر سلیقه‌ای، در داوری مقالات خودداری شود.
 4. توجه داوران محترم به منابع مقاله بسیار حائز اهمیت است. منابع همه تحقیقات، موضوعات و نقل‌قول‌هایی که به‌نوعی در مقاله استفاده شده است در کتابنامه ذکر شده باشد.
 5. دقت در بکر بودن مقاله و تشخیص سوءاستفاده از نوشته‌های دیگران بدون ذکر ارجاعات از وظایف داوران محترم است.
 6. داور باید نسبت به اصل عدم تعارض منافع در زمان داوری مقاله ای که با یکی از مقالات خودش که منتشر شده و یا در جریان فرایند چاپ است احساس مسئولیت کند و چنانچه احساس کند با کارهای وی در تعارض است باید بلافاصله مقاله را به سردبیر عودت داده و وی را از شرایط تعارض منافع و یا سوءگیری محتمل آگاه سازد.
 7. داور باید به مقاله دریافتی برای داوری به مثابه یک سند محرمانه نگاه کند. داور نباید مقاله را در اختیار دیگران قرار دهد و یا در مورد آن با دیگران به بحث بنشیند مگر در مواردی که بخواهد از نظرات دیگران در فرایند داوری استفاده کند.
 8. داوران باید سردبیر را از مواردی که گمان میرود گزارش تحقیقات انجام شده دریافتی به نوعی ممکن است مستقیماً مورد سوء استفاده قرار گیرد، آگاه سازند.
 9. داوران باید سهل انگاری نویسندگان در استناد به کارهای مشابه انجام شده را مد نظر داشته باشند.
 10. تأخیر در انجام داوری مقاله به نظر امری طبیعی است با اینحال داوران باید سردبیر را از تاخیر احتمالی آگاه کرده و زمان مجددی برای انجام داوری تعیین کنند.

 

سرقت علمی

ثبت مقاله در سامانۀ ماهنامه «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه­ های علوم انسانی» با ارسال ایمیل به کلیۀ نویسندگان مقاله اطلاع داده خواهد شد؛ بدیهی است درج نام نویسندگان در  مقاله به منزلۀ نقش اساسی ایشان در تدوین مقاله است، درصورتی‌که نویسندگان مقاله در تدوین مقاله نقشی نداشته‎اند و از نام آن­ها سوءاستفاده شده است، لازم است مراتب را بلافاصله از طریق ایمیل دریافتی اطلاع دهند. همۀ نویسندگان مقاله در مورد اصالت اثر مسئول هستند. ماهنامه «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه­ های علوم انسانی» در تلاش است تا تمامی مقالات ارسالی به سامانۀ نشریه قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق سامانه‌های مشابهت‌یاب بررسی گردد. از‌این‌رو به نویسندگان پیشنهاد می‌شود برای اطمینان از نبود موارد تخلف، از سامانه‌های مشابه‌یاب از جمله سامانۀ «همیاب سیناوب» استفاده نمایند. گفتنی است که حق ارزیابی و پیگرد موارد سرقت علمی برای ماهنامه «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه­ های علوم انسانی» محفوظ است.

دسترسی به سامانۀ همیاب سیناوب

همیاب

براساس تعریف کمیتۀ بین‌المللی اخلاق انتشار (COPE)، سرقت علمی (Plagiarism) به استفادۀ غیرعمدی یا دانسته یا بی‌ملاحظه از کلمه‌ها، ایده‌ها، عبارت‌ها، ادعاها یا استنادهای دیگران بدون قدردانی و توضیح و استناد مناسب به اثر، صاحب‌اثر یا سخنران ایده گفته می‌شود. ازاین‌رو انتظار می‌رود که نویسندگان آثار علمی در اثر خود استفاده از آثار دیگران را با دقت ثبت کنند و این استفاده را به نحو متناسب به آگاهی مخاطبان برسانند تا علاوه بر حفظ صداقت، از اتهام فریبکاری، سهل‌انگاری وسرقت علمی مصون بمانند.

 

موارد زیر مصداق سرقت علمی به‌شمار می‌آیند:

 • ثبت مقالۀ دیگری به نام خود
 • درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی ندارند.
 • کپی‌برداری یا تکرار بخش‌های قابل‌توجهی از مقالۀ دیگر (حتی اگر مقالۀ کپی‌شده و بدون ارجاع مربوط به یکی از نویسندگان مقالۀ جدید باشد.)
 • طرح نتیجه‌های حاصل از پژوهش‌های دیگران به نام خود
 • چاپ تکرای یک مقاله از سوی یک نویسنده در چند نشریه
 • بیان نتیجه‌های نادرست و خلاف یافته‎های علمی یا تحریف نتیجه‌های حاصل از پژوهش
 • استفاده از داده‎های نامعتبر یا دست‌کاری در داده‎های پژوهش

 

برخورد با سرقت علمی

موارد سرقت علمی توسط مسئولان نشریه بررسی می‌شود. به‌علاوه برای حراست از اعتبار و زحمات دیگر پژوهشگران، بدون هیچ تساهل و چشم‎پوشی با توجه به میزان سرقت علمی به شرح ذیل برخورد قانونی می‌گردد:

 • مقاله رد خواهد شد و در صورت چاپ از روی سایت‎ها برداشته خواهد شد.
 • طی یک نامۀ رسمی پروندۀ سرقت علمی با سایر دانشگاه‎ها و نشریه‎های داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.
 • مراتب طی یک نامۀ رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه‎ها، مؤسسه‎ها، نشریه‎ها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کرده‎اند، اطلاع داده خواهد شد.

 

حق کپی رایت:

این کار مجوز دارد تحت مجوز کریتیو کامنز تخصیص 4.0 بین‌المللی.

این نشریه تحت قوانین گواهینامۀ بین‌المللی کریتیو کامنز منتشر می‌شود. براساس این گواهینامه، نشریه اجازه اشتراک، انطباق و تخصیص مقالات منتشر شده را می‌دهد).مطالعۀ بیشتر دربارۀ این مجوز)

 

نشر و آرشیو:

نشریه پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه­ های علوم انسانی به صورت ماهنامه و آن‌لاین منتشر می‌شود و تمام مقالات از ابتدا تا آخر بر روی سامانه اختصاصی  نشریه بر روی سرور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی قابل دسترسی هست. همچنین آرشیو نشریه در سایت ISC قابل دسترسی است.

 

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار ماهنامه پژوهشنامه انتقادی متون:

براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (تاریخ 1391/06/25، شمارۀ 91/6/54) برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات، مبلغی دریافت می‌شود. (تاریخ درج خبر 24/10/92)

از این‌رو مقرر شده برای بررسی اولیۀ هر مقالۀ ارسالی مبلغ 100هزار تومان دریافت شود. همچنین در مرحلۀ ویرایش، چاپ و نشر مقاله به ازای هر 6000 کلمه مبلغ 250000هزار تومان دریافت می‌شود. درصورتی‌که تعداد واژگان مقاله از 6000 کلمه بیشتر باشد، علامه بر مبالغ قبلی، به‌ازای هر 300 واژه افزون‌تر، مبلغ 10هزار تومان از طریق سامانۀ نشریه دریافت خواهد شد.