شماره مجوز علمی کمیسیون نشریات وزارت علوم 3/381666 تاریخ 91/08/24

اعتبار نشریه در سال 96: +A

اعتبار نشریه در سال 98: رتبه ب(739) (کلیک کنید)

این نشریه در تاریخ 91/08/24 با شماره نامۀ 3/381666 موفق به دریافت امتیاز علمی-پژوهشی شد. اما با استناد به بند 2-5 آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 98/02/09، از این پس همه نشریات با نام «نشریه علمی» شناخته می‌شوند؛ بنابراین انواع مقالات علمی که در صفحه اول مقاله مشخص خواهد شد، عبارت است از:

  • مقاله علمی- پژوهشی
  • مروری؛
  • کوتاه؛
  • مطالعه موردی؛
  • روش‌شناسی؛
  • کاربردی؛
  • نقطه نظر؛
  • مفهومی؛
  • فنی؛
  • ترویجی.