کلیدواژه‌ها = کلیدواژه‌ها: اصول و طبقه‌بندی نقد ادبی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و نقد کتابِ اصول و طبقه‌بندی نقد ادبی

دوره 16، شماره 42، آذر 1395، صفحه 103-117

رضا روحانی