نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران،‌ ایران،

3 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران،‌ ایران و کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی همواره تلاش دارند تا بهترین و مناسب‌ترین پاسخ را برای پرسش­ها و نیازهای مراجعان خود فراهم کنند. با توجه به افزایش روزافزون و تنوع فراوان منابع اطلاعاتی، هر کتابخانه‌ای توان و امکان تهیه و دسترس‌پذیر ساختن آنها را ندارد. نرگس نشاط همکاری میان کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی را راه‌حلی برای توسعه دسترس‌پذیری کتابخانه به انواع منابع اطلاعاتی جهت رفع نیازهای مراجعان آنها می‌داند و در قالب کتاب‌ «نظام­های همکاری در کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی» به این موضوع پرداخته است. این کتاب که می­تواند به عنوان یک منبع آموزشی برای دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش­شناسی و یک منبع کاربردی برای متخصصان و حرفه­مندان این علم قلمداد شود، به شیوه توصیفی- تحلیلی مورد بررسی انتقادی قرار گرفت. در این مقاله پس از معرفی کتاب مورد بحث، نویسنده و ناشر آن، ساختار کتاب مورد اشاره قرار گرفته و سپس به نقد شکلی و محتوایی اثر پرداخته شده است. اثر حاضر یک کتاب تخصصی در موضوع همکاری­های بین کتابخانه­ای و مراکز اطلاع­رسانی و دارای سطح علمی مناسب است. از مهمترین کاستی­های کتاب ضعف در جنبه‌های کاربردی کتاب، عمومی بودن برخی مطالب و کهنه بودن منابع آن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of Cooperation Systems in Libraries and Information Centers

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Radfar 1
  • Maryam Salami 2
  • Solmaz Nouri 3

1 Assistant Professor of Information and Knowledge Science, Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Information and Knowledge Science, Payam Noor University, Tehran, Iran

3 PhD Candidate of Information and Knowledge Science, Payam Noor University, Mashad, Iran, Expert in charge of the Central Library in Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran,

چکیده [English]

Libraries and information centers always try to provide the best and most appropriate answers to their clients’ questions and needs. Due to the increasing and diverse variety of information resources, many libraries do not the capacity to provide these resources and make them accessible. Narges Neshat considers cooperation between libraries and information centers as a solution to expand the library’s access to a variety of information resources to meet the needs of their clients. Moreover, by publishing the book “Collaborative Systems in Libraries and Information Centers”, the author has addressed this issue. This resource, which can be considered as an educational resource for students of information and knowledge science and an applied source for specialists and professionals in this science, was critically examined in a descriptive-analytical manner. In this article, after introducing the book, its author and publisher, the structure of the book is mentioned, and then the book is reviewed in both form and content terms. This work is a specialized book in the subject of cooperation between libraries and information centers and has an appropriate scientific level. The most important weakness of this work is the lack of applied aspects; a few parts of this book are not specialized, and the resources used for this work are old.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperation Between Libraries
  • Information Centers
  • Interlibrary Loan
  • Resource Sharing
  • Form Review
  • Content Review

بیرانوند، علی؛ رنجبر، پروانه(1389).«بررسی موانع و مشکلات موجود در کتابخانه­های دانشگاهی منطقه غرب کشور جهت پیاده سازی نظام همکاری بین کتابخانه­ای و خدمات تحویل مدرک»،دانش شناسی،بهار 1389(8): 35- 48 .

بیگدلی، زاهد؛ باجی، فاطمه(1388).« تحلیل علل عدم راه اندازی نظام همکاری و امانت بین کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تخصصی استان خوزستان از دیدگاه مدیران آن ها»،مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،  بهار 1388 (77): 201-218.

رضایی خجسته، ونوس(1379).«همکاری بین کتابخانه‌ای؛ غنی‌تر کردن کتابخانه های کوچک»کتاب ماه کلیات،آذر و دی 1379( 36 و 37): 27 .

علومی، طاهره(1382). اداره کتابخانه. تهران: سمت.

علیپور حافظی، مهدی(1390). کتابخانه­های دیجیتال: مبادله اطلاعات. تهران: سمت.

محسنی، حمید(1382). مجموعه­سازی و خدمات تحویل مدرک. تهران: کتابدار.

نشاط نرگس (1396). نظام­های همکاری در کتابخانه­ها و مراکز اطلاع­رسانی، ویراست دوم، تهران: سمت.