نقدی بر کتاب هنر اسلامی عفیف البهنسی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری هنر اسلامی، دانشکدۀ هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استاد گروه گرافیک، دانشکدۀ هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

مطالعات نظری در حوزۀ هنر اسلامی پیشینۀ زیادی دارد و در دهه‌های اخیر پژوهش‌های متعددی در این باب صورت گرفته است. بیش‌ازهمه، شرق‌شناسان در این حوزه تحقیقات مفصلی انجام داده‌اند که ماحصل آن کتاب‌های فراوانی با موضوع هنر اسلامی است. برخی از این کتاب‌ها علمی و مستند و برخی دیگر دارای چالش‌ها و کاستی‌هایی است که می‌بایست پژوهش‌گران و محققان هنر اسلامی با بررسی و نقد آن‌ها به ارزیابی این کتاب‌ها بپردازند. کتاب هنر اسلامی عفیف البهنسی از معدود کتاب‌های هنر اسلامی است که یک عرب‌زبان آن را نوشته‌ است. در این کتاب، البهنسی بیش‌ازهمه بر هنر عربی و سرزمین‌های عرب توجه می‌کند و به‌صورت یک‌جانبه و فاقد مستندات تاریخی و پژوهشی به ارائۀ نظراتی می‌پردازد. او در برخی صفحات بر استقلال هنر اسلامی، مخصوصاً سرزمین‌های عربی، پافشاری می‌کند و از تأثیرات هنر ساسانی و ایرانی در هنر اسلامی چشم‌پوشی می‌کند. در این مقاله قصد داریم برخی از مباحث کلیدی این کتاب را بررسی کنیم و با استناد به نظریات محققان سرشناس حوزۀ هنر اسلامی به آن‌ها پاسخ دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique on Afif Al-bahanssi’s “Islamic Art”

نویسندگان [English]

  • Majid Behdani 1
  • Mohammad Khazayi 2
1 PhD Student of Islamic Arts, Faculty of Arts, Tarbiat Modarres University
2 Professor of Graphic, Faculty of Arts, , Tarbiat Modarres University
چکیده [English]

Theoretical studies in Islamic Arts have a long history and in recent decades different studies have been conducted.  More than everyone, orientalists conducted detailed studies in this field resulting in numerous books of Islamic Arts. Some of these books are scientific and documentary, but some others have deficiencies that researchers of Islamic Arts must evaluate them in their reviews. Afif Al-bahanssi’s “Islamic Art” is from the few books in this field from an Arab author. In this book, Afif Al-bahnassi has focused on Arabic art and Arab lands, articulating his biased ideas without historical and scientific documents. He insists on the independence of Islamic art, especially Arab lands, and ignores the effects of Sassanid art and Iranian art on the Islamic art. This paper tries to review some of the key topics of this book and responds to the theories of well - known authorities in the field of Islamic art.
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Arts
  • Afif Al-bahanssi
  • Analysis
  • Arabesque
البهنسی، عفیف (1986)، الفن الاسلامی، دمشق: طلاسدار.

ایروین، روبرت (1389)، هنر اسلامی، تهران: سورۀ مهر.

پاکباز، رویین (1385)، دایره‌ًْالمعارف هنر، چاپ پنجم، تهران: فرهنگ معاصر.

دانشور، سیمین (1375)، شناخت و تحسین هنر، تهران: کتاب سیامک.

دیماند، موریس اسون (1389)، راه‌نمای صنایع اسلامی، ترجمۀ‌ عبدالله فریار، چاپ چهارم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

رایس، دیویدتالبوت (1386)، هنر اسلامی، ترجمهۀ ماه‌ملک بهار، چاپ چهارم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

زمانی، عباس (1351)، «منار و منارۀ تزئینی در آثار تاریخی اسلامی ایران»، هنر و مردم، ش 121.

زمانی، عباس (1352)، «طرح اربسک و اسلیمی در آثار تاریخی اسلامی ایران»، هنر و مردم، ش 126.

زمانی، عباس (1390)، تأثیر هنر ساسانی در هنر اسلامی، تهران: اساطیر.

کونل، ارنست (1387)، هنر اسلامی، ترجمۀ هوشنگ طاهری، چاپ هفتم، تهران: توس.

گدار، آندره (1377)، هنر ایران، ترجمۀ‌ بهروز حبیبی، چاپ سوم، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

گرابار، الگ (1396)، شکل‌گیری هنر اسلامی، ترجمۀ‌ مهدی گلچین‌عارفی، تهران: سینا.

گیرشمن، رمان (1350)، هنر ایران در دوران پارتی و ساسانی، ترجمۀ‌ بهرام فره‌وشی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

هیلن ‌برند، رابرت (1394)، هنر و معماری اسلامی، ترجمۀ اردشیر اشراقی، چاپ چهارم، تهران: روزنه.