تکامل خلاق و نظم فن­آورانه تاریخ ( واکاوی رهیافت روش شناسی و نگرش تکامل خلاق در اندیشه تاریخ نگاری ویرگوردن چایلد )

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه رازی کرمانشاه

10.30465/crtls.2020.5038

چکیده

ویرگوردن چایلد باستانشناس و مورخ استرالیایی  نیمه نخست قرن بیستم یکی از شخصیت های علمی و خلاق در عرصه مطالعات باستانشناسی و تاریخ است . چایلد با اتخاذ ترکیب روش شناسانه علمی مورد نظر خویش در حوزه دانش تاریخ و باستانشناسی دیدگاهها و مفاهیمی خاص در این عرصه تولید نمود که هنوز هم مورد توجه محافل علمی باستانشناسان پیشاتاریخی و مورخان تاریخ است .این نگرش در کتاب کم حجم ولی مفید بررسی تاریخ بازتاب خاصی پیدا کرده است. کتاب بررسی تاریخ  که به نقد و بررسی نظریه های رایج در باره تاریخ و تاریخنگاری می پردازد از همان آغاز مورد توجه محافل علمی در جامعه ایران قرار گرفت و تا کنون چند بار ترجمه و بدست چاپ سپرده شده است . در این نوشتار ضمن بررسی و نقد شکلی و محتوایی ترجمه فارسی اثر مذکور تلاش می شود که رویکرد علمی و رهیافت روش شناسانه ی ترکیبی چایلد با تاکید بر نگرش مطلوب و مورد نظر ایشان مبنی برتکامل فن آورانه و خلاق در نظم تاریخی قابل پسند مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و مولفه های اساسی چنین تفسیری از تاریخ از دیدگاه ایشان را بشناساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolution and Technological Process (A review of methodological approach and the creative evolution in historiographic thought of Vere Gordon Childe)

نویسنده [English]

 • Rohullah Bahrami
Associate professor of history of Islam , Razi University
چکیده [English]

 Abstract: Vere Gordon Childe, Australian archaeologist and historian, was one of most spectacular figures in archaeology and history in the first half of the 20th century. He took a methodologically synthetic approach to offer particular issues which are still given attention by pre-historians and historians. In this respect, his influential book History, targeting a survey of current theories on the history and historiography, was so given attention by academics in Iran that has been translated and published for several times. In this paper, it is attempted to review the Persian version of the book and that the methodological synthetic approach taken by its author about the historical order and the variables of such interpretation on the history.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vere Gordon Childe
 • Archaeology
 • History
 • criticism
 • method
 • Technology
 • Creative historical evolution

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399
 • تاریخ دریافت: 06 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 02 آذر 1398
 • تاریخ پذیرش: 11 دی 1398