بررسی و نقد کتاب اوضاع اجتماعی- اقتصادی موالی در صدر اسلام

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه پیام نور

10.30465/crtls.2020.5040

چکیده

یکی از کتاب های انتشار یافته در حوزه تاریخ صدر اسلام، کتاب«اوضاع اجتماعی- اقتصادی موالی در صدر اسلام» جمال جوده می باشد که حساس ترین مقاطع تاریخی یعنی صدر اسلام، و موضوع بسیار جنجالی یعنی برخورد امویان با موالی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.با در نظر گرفتن اهمیت مقطع تاریخی و موضوع، این کتاب- به دلیل نارسایی‌های متعدد از جمله: فقدان نوآوری، ناهماهنگی عنوان و محتوا،  نبود نتیجه در پایان، عدم استفاده از منابع جامع و لازم، عدم بهرمندی از تحقیقات جدید و عدم رعایت موازین علمی در بی طرفی، و حتی نگارش هدفمند- مؤلف از نیل به تبین، توصیف و تشریح مناسب اوضاع اجتماعی- اقتصادی موالی در صدر اسلام ناکام مانده است. کتاب پیش گفته شده در این مقاله با روش انتقادی- استدلالی، در حوزه مطالعات کتابخانه ای، بدور از هر نوع تعصبات و البته با رعایت انصاف، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و مواردی از آن به تحقیق و تفصیل بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation and critical appreciation of the book "Socioeconomic situation of Malaali at the Beginning of Islam"

نویسنده [English]

  • Sayyed Mohammad Reza Hosseini
Associate Professor at Payam-e Noor University
چکیده [English]

One of the books published on the history of early Islamic era is by Jamal Jawdah "Socioeconomic situation of Malaali at the Beginning of Islam". This book deals with the critical ear of early Islam and treats the clash of the Omavids with the Malaali. This book has a number of shortcomings such as lack of innovation, lack of organization, having no definite conclusion, lack of proper sources, disregarding modern methods of research, etc. These drawbacks have embattled the writer and he has not been successful in explaining the socio – economic conditions of Malaali in early Islam. This paper employs logical – critical methods and in an unbiased manner deals with this book, and on the basis of library methods criticize this book and expounds some aspects of it. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • criticism
  • social
  • Economy
  • Malaali
  • Beginning of Islam

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 30 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 11 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 01 آذر 1398