نقد و تحلیل کتاب معنای شمایل‏ها

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده هنر، فرهنگستان هنر

10.30465/crtls.2020.5049

چکیده

شناخت اصول و مبانی فکری هنرهای مسیحی به عنوان یکی از ادیان توحیدی از اهمیت ویژه‏ای در مطالعات اندیشه و هنر بر خوردار است.  این مهم که چگونه علی‏رغم نفی صریح ادیان ابراهیمی در رابطه با تصویر، شمایل و شمایل‏نگاری به ارکان اساسی مسیحیت بدل شده، این حوزه از مطالعات را واجد اهمیت مضاعف کرده است. انتظار می‏رفت کتاب معنای شمایل‏ها به بخشی از این انتظار پاسخ دهد. این مقاله در چارچوب ضوابط پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‏های علوم انسانی، با اتکاء به روش مطالعات انتقادی به توصیف و تحلیل ترجمه حاضر در مقابله با متن لاتین پرداخته و برخی امتیازات و کاستی‏های دو متن را برشمرده است. بدین ترتیب ملاحظه شد، ترجمه با دخل و تصرف در چارچوب کتاب مبداء بر اهداف کتاب اثر گذاشته و به علت عدم برخورداری از روش مناسب به سئوالات خواننده در زمینه‏های فکری و درک چگونگی معنای محتوایی شمایل‏ها پاسخ نمی‏دهد. فقدان فهرست منابع کاستی بنیادین نسخه فارسی است و عدم پیروی از ضوابط کتاب‏های پژوهشی اعتبار و کارآیی کتاب را در معرض پرسش قرار داده است. به سبب کاستی‏ها و اختلاط مطالب به نظر نمی‏رسد ترجمه حاضر جواب‏گوی نیاز خوانندگان علاقه‏مند در این حوزه بوده و به عنوان متنی قابل اتکاء در نظر گرفته شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical approach to translation of the book "The Meaning of Icons"

نویسنده [English]

 • Nahid Abdi
Department of Art, Farhangestan, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Perceiving the principles of Christian arts as one of the monotheistic religions has a special significance in the studies of thought and art. In spite of the explicit prohibition of the Abrahamic religions on Image, It is important that how icons and iconography has become an essential elements of Christianity. It was expected that this book could respond part of this expectation. This article discussed some of the positive points and shortcomings of the two texts. in the framework of "Criterial Studies in Texts & Programs of human sciences Journal", from point of critical studies method has described and analyzed two book.Thus, it was noted that the translation with manipulating of the framework of the source has affected the goals of the book, meanwhile because of the lack of proper approach; questions on "the meaning of Icons" remain unresolved yet. The lack of bibliography is a fundamental shortcoming of the Persian version, and the failure to follow the standards of research has subjected the validity and effectiveness of the book. Because of the deficiencies and the mixing the content, the present translation does not seem to answer the needs of readers who have interested in this field and cannot be considered as reliable text.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Meaning
 • Icon
 • Iconography
 • Christian
 • Oriental
 • Ouspensky
 • Lossky

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1399
 • تاریخ دریافت: 24 تیر 1398
 • تاریخ بازنگری: 02 شهریور 1398
 • تاریخ پذیرش: 10 مهر 1398