دوره و شماره: دوره 15، شماره 37، اسفند 1394 
10. تحلیل انتقادی الگوهای تغییر برنامه‌ درسی

صفحه 199-235

سید محمدحسین حسینی؛ محمود مهرمحمدی؛ غلامرضا حاج حسین‌نژاد؛ نادر سلسبیلی