نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی/حقوق و علوم سیاسی/دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.30465/crtls.2021.23290.1459

چکیده

از کدام منظر اندیگشانی باید به یک نظام فکری، یا یک جریان اندیشه جاری در زندگی یک اندیشمند سیاسی پرداخت؟ این پرسشی است که در تحلیل نهایی نحوه مواجهه ما با دستگاه‌های فلسفی-سیاسی گوناگون را مشخص خواهد کرد. مواجه‌ای که بیش از هر چیز درون خودش قصدمندی‌های ویژه کسی را که در حال شرح دادن یک نظام اندیشگانی است، و همچنین مسائلی که ضرورت مراجعه به یک نظریه خاص برای شارح را به وجود آورده‌اند، درون خودش دارد. هر شکلی از مواجه با یک متن،برای کسی که دارد درباره آن می نویسد، جستجوییست برای پاسخی که در این‌جای مکانی و زمانی مواجه شونده،باید به مسائل انضمامی زندگی سیاسی ارائه بشود. با چنین پیش فرضیست که سعی می کنم تا درباره بخشی از یادداشت‌های زندان از آنتونیو گرامشی متفکر و فعال سیاسی ایتالیایی بنویسم. مجموعه‌ای که برای فارسی زبانان با عنوان دولت و جامعه مدنی، با ترجمه آقای دکتر عباس میلانی، به همّت انتشارات اختران به بازار ارئه شده است. من سعی خواهم کرد تا این بررسی را با تکیّه بر فهمی از مفهوم امر سیاسی به عنوان عاملی وحدت بخش به این بخش از نوشته‌های گرامشی انجام بدهم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

the materialist foundation of The Political: a review on State and The Civil Society

نویسندگان [English]

  • Hamid Malekzade 1
  • Ahmad Khaleghi damghani 2

1 political science/law and political science/university of Tehran

2 .political science/law and political science/university of Tehran

چکیده [English]

From which point of view should one think about a system of thought or a current of thought in the life of a political thinker? This is the question that will determine in the final analysis of how we deal with the various philosophical-political apparatuses. A confrontation that has, more than anything else, within itself the specific intentions of the person who is describing a system of thought, as well as the issues that have necessitated a particular theory for the narrator. Any form of encountering a text, for the person who is writing about it, is a search for an answer that must be presented to the concrete issues of political life at this point in time and space. It is with this premise that I try to write about some of the prison notes of the Italian thinker and political activist Antonio Gramsci. A collection for Persian speakers entitled Government and Civil Society, translated by Abbas Milani, has been presented to the market by Akhtaran Publications. I will try to make this study based on an understanding of the concept of politics as a unifying factor to this part of Gramsci's writings,

کلیدواژه‌ها [English]

  • hegemony
  • the political
  • Gramsci
  • Civil Society
  • State