مدیر مسئول


محمد حسن نیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه، فلسفه علم و فناوری

  • niliahmadabadi.1365gmail.com

سردبیر


موسی نجفی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ

جانشین سردبیر


محمدحسن نیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه، فلسفه علم و فناوری

  • niliahmadabadi.1365gmail.com

مدیر اجرایی


لیلا جدیدی کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


عبدالنبی الاشقر استاد دانشگاه مونپلیه فرانسه

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


موسى سامح ربابعة استاد دانشگاه یرموک اردن

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


طلال عتریسی استاد جامعه‌شناسی تربیتی و روان‌شناسی اجتماعی، دانشگاه لبنان، مدیر کل مرکز مطالعات استراتژیک بیروت، لبنان.

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا آیت اللهی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


اصغر افتخاری استاد دانشگاه امام صادق(ع)

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


احمد پاکتچی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مطالعات ادیان

اعضای هیات تحریریه


سید حمید طالب زاده استاد دانشگاه تهران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


سید فضل‌الله موسوی استاد دانشگاه تهران

فقه و حقوق

اعضای هیات تحریریه


سید حسین میرجلیلی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


موسی نجفی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ

ویراستار انگلیسی


علی درخشان دانشیار دانشگاه گلستان

آموزش زبان انگلیسی