مدیر مسئول


محمد حسن نیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه، فلسفه علم و فناوری

  • niliahmadabadi.1365gmail.com

سردبیر


موسی نجفی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ و اندیشه سیاسی

جانشین سردبیر


محمدحسن نیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه، فلسفه علم و فناوری

  • niliahmadabadi.1365gmail.com

مدیر اجرایی


لیلا جدیدی کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا آیت اللهی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

فلسفه و مطالعات علم و فناوری

اعضای هیات تحریریه


اصغر افتخاری استاد دانشگاه امام صادق(ع)

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


احمد پاکتچی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

الهیات و مطالعات ادیان

اعضای هیات تحریریه


سید حمید طالب زاده استاد دانشگاه تهران

فلسفه

اعضای هیات تحریریه


سید فضل‌الله موسوی استاد دانشگاه تهران

فقه و حقوق

اعضای هیات تحریریه


سید حسین میرجلیلی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


موسی نجفی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ و اندیشه سیاسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


عبدالنبی الاشقر استاد دانشگاه مونپلیه فرانسه

زبان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


موسى سامح ربابعة استاد دانشگاه یرموک اردن

زبان و ادبیات عربی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


طلال عتریسی استاد جامعه‌شناسی تربیتی و روان‌شناسی اجتماعی، دانشگاه لبنان، مدیر کل مرکز مطالعات استراتژیک بیروت، لبنان.

جامعه شناسی

ویراستار انگلیسی


علی درخشان دانشیار دانشگاه گلستان

آموزش زبان انگلیسی