شماره مجوز علمی کمیسیون نشریات وزارت علوم 3/381666 تاریخ 91/08/24

اعتبار نشریه در سال 96: +A

اعتبار نشریه در سال 98: رتبه ب(739) (کلیک کنید)

اعتبار نشریه در سال 99: رتبه الف (801) (کلیک کنید)

اعتبار نشریه در سال 1400:  رتبه الف (806) (کلیک کنید)

این نشریه در تاریخ 91/08/24 با شماره نامۀ 3/381666 موفق به دریافت امتیاز علمی-پژوهشی شد. اما با استناد به بند 2-5 آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 98/02/09، از این پس همه نشریات با نام «نشریه علمی» شناخته می‌شوند؛ بنابراین انواع مقالات علمی که در صفحه اول مقاله مشخص خواهد شد، عبارت است از:

  • مقاله علمی- پژوهشی
  • مروری؛
  • کوتاه؛
  • مطالعه موردی؛
  • روش‌شناسی؛
  • کاربردی؛
  • نقطه نظر؛
  • مفهومی؛
  • فنی؛
  • ترویجی.

در این نشریه علمی، پس از پذیرش مقاله، نوع مقاله در صفحه اول هر مقاله درج می‌شود. (ماده2، بند6 آیین نامه)

شایان ذکر است در هنگام داوری رتبه علمی هر مقاله (پژوهشی، ترویجی، مروری) تعیین  و همراه نتایج داوری به نویسنده مقاله اعلام می‌گردد.