پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی فعالیت علمی خود را به منظور ارتقاء دانشی حوزه علوم انسانی در کشور و با توجه به ضرورت مواجهه اصیل و مستقیم با متون  برتر علوم انسانی ایران و جهان و با هدف گسترش ادبیات نقد در جامعه علمی کشور آغاز نموده و توسعه داده است و از پژوهشگران و فرهیختگان حوزه و دانشگاه دعوت می‌کند با ارسال مقالات ارزشمند خود در زمینه‌های زیر، مجله را آینه تأملات و پژوهش‌های علمی خود قرار دهند:

  1. بررسی و نقد کتب تراز مرجع و جریان‌ساز در حوزه‌های «اقتصاد»، «الهیات و ادیان»، «تاریخ»، «تمدن»، «جامعه‌شناسی»، «فقه و حقوق»، «فلسفه»، «علوم سیاسی»، «مدیریت و سیاست‌گذاری» و «مطالعات علم و فناوری»؛
  2. بررسی و نقد مکاتب علمی علوم انسانی در رشته‌های فوق ناظر به متون اصلی آن‌ها
  3. نقد مبانی نظریات و برنامه‌های علوم انسانی از دریچه بازخوانی و نقد منابع و کتب مرجع و جریان‌ساز
  4. تأملات و پژوهش‌های نظر دربارۀ مبانی تحول علوم انسانی و پیوند علوم انسانی و علوم اسلامی با عنایت به متون اصلی آن‌ها