نشریه «پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی» با صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نیز شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی در ارزیابی سال 1399 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موفق به کسب رتبه الف شده است.

شایان ذکر است این نشریه فعالیت علمی خود را با هدف گسترش ادبیات نقد در جامعه علمی ایران و بررسی ابعاد گوناگون این مسأله از سوی صاحب نظران داخلی و بین‌المللی، به ویژه بازشناسی ابعاد آن در کتب علوم انسانی و متون درسی و کمک درسی دانشگاه‌های کشور در حیطه علوم انسانی آغاز کرده و در تلاش است به شناسایی مسائل و چالش‌های رشته‌های مختلف تخصصی علوم انسانی و نقد شیوه‌های اجرایی و نتایج برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در رشته‌های آن بپردازد.

پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی پیش از این هم در عرصه‌های دیگری نظیر جشنواره نقد کتاب و جشنواره فارابی افتخاراتی کسب کرده است که جدیدترین آن، برگزیده شدن 12 مقاله نشریه در هفدمین جشنواره نقد کتاب سال 99 است.

این موفقیت را به ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی، معاونین محترم پژوهشگاه، مدیر مسئول و سردبیر محترم نشریه، اعضای محترم هیأت تحریریه نشریه، مدیران، اعضا و دبیران محترم گروه‌های تخصصی شورای بررسی متون، مدیر محترم اجرایی نشریه و سایر دست‌اندکاران و نویسندگان مقالات تبریک عرض می‌نماییم و آرزوی کسب رتبه‌های بهتر و موفقیت‌های بیشتر برای این نشریه علمی پژوهشی را داریم.

 اختصاص رتبه الف در سال 1399