مدیر اجرایی: لیلا جدیدی

آدرس نشریه: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه‌وند (64 غربی)، جنب مجتمع ASP، پلاک 4،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کدپستی: 1437774681، صندوق پستی:6419

نشانی الکترونیک: criticalstudies@ihcs.ac.ir

 criticalstudies3@gmail.com :ایمیل پشتیبانی


کاراکترهای تصویر را از انتها به ابتدا وارد کنید.
CAPTCHA Image