1) راهنمای داور

2) نحوه داوری

برای داوری مقاله‌های ارسال‌شده به ماه‌نامه «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی» از شیوۀ «دوسویه‌ناشناس» Double blind peer review استفاده می‌شود. در این روش، داوری مقاله به دو داور سپرده می‌شود که با موضوع مقاله آشنا و در آن متخصص باشند اما نام نویسنده برای داوران و همچنین نام داوران برای نویسنده مشخص نیست.

3) فرایند بررسی و داوری علمی و تخصصی و مراحل تصمیم‌گیری مقالات

4) اسامی داوران

ردیف

نام داور

گروه تخصصی

سمت / سازمان

       1            

عباس شاکری

اقتصاد

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

       2            

علیرضا جرجرزاده

اقتصاد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

       3            

سجاد برخورداری

اقتصاد

دانشیار دانشگاه تهران

       4            

مهدی رضوی

اقتصاد

استاد دانشگاه شهید بهشتی

       5           

محمدجواد رضائی

اقتصاد

استادیار دانشگاه شاهد

       6           

حبیب انصاری سامانی

اقتصاد

استادیار دانشگاه یزد

       7           

میثم پیله فروش

اقتصاد

استادیار مرکز پژوهش‌های مجلس

       8           

حمیدرضا مقصودی

اقتصاد

استادیار دانشگاه قم

       9            

غلامرضا عباسی

اقتصاد

استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکزی

     10         

منصور زراء‌نژاد

اقتصاد

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

     11          

فتح الله تاری

اقتصاد

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

     12          

سیدنظام الدین مکیان

اقتصاد

دانشیار دانشگاه یزد

     13          

لیلا سادات زعفرانچی

اقتصاد

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

     14          

وهاب قلیچ

اقتصاد

استادیار پژوهشکده پولی و بانکی

     15         

ابوالفضل پاسبانی صومعه

اقتصاد

استادیار جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهشهای توسعه

     16         

محمد سلیمانی

اقتصاد

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

     17          

مجید رضایی

اقتصاد

استادیار دانشگاه مفید

     18          

وحید مهربانی

اقتصاد

استادیار دانشگاه تهران

     19         

فاطمه مهربانی

اقتصاد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

     20          

امیرحسین مزینی

اقتصاد

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

     21         

سیدحسین میرجلیلی

اقتصاد

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

     22          

مسعود خداپناه

اقتصاد

استاد دانشگاه شهید چمران

     23          

محمدعلی ابوترابی

اقتصاد

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

     24          

سید محمدرضا امیری طهرانی زاده

اقتصاد

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

     25          

جلال منتظری

اقتصاد

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

     26          

مصطفی سمیعی نسب

اقتصاد

استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

     27          

رزیتا مویدفر

اقتصاد

استادیار دانشگاه اصفهان

     28          

مهدی موحدی بک نظر

اقتصاد

استادیار دانشگاه شاهد

     29          

محمدجواد نوراحمدی

اقتصاد

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

     30          

محمد واعظ برزانی

اقتصاد

دانشیار دانشگاه اصفهان

     31         

اله‌مراد سیف

اقتصاد

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

     32          

مهرداد عربستانی

انسان‌شناسی

استادیار دانشگاه تهران

     33          

اصغر ایزدی جیران

انسان‌شناسی

استادیار دانشگاه تبریز

     34          

هادی وکیلی

انسان‌شناسی

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

     35         

حامد وحدتی نسب

باستان‌شناسی، انسان‌شناسی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

     36         

سیدرسول موسوی حاجی

باستان‌شناسی، هنر

دانشیار دانشگاه مازندران

     37         

سجاد علی بیگی

باستان شناسی

استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

     38          

سید میلاد هاشمی سروندی

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

     39          

رضا مهرآفرین

باستان‌شناسی

استاد دانشگاه مازندران

     40          

روح اله شیرازی

باستان‌شناسی

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

     41          

کوروش روستایی

باستان‌شناسی

استادیار پژوهشکده باستان شناسی

     42         

سعید امیرحاجلو

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

     43          

سرور خراشادی

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

     44          

مژگان جایز

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه تهران

     45         

جواد حسین‌زاده ساداتی

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه کاشان

     46         

مرتضی عطایی

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه مازندران

     47          

محمد قمری فتیده

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه مازندران

     48          

سیدمهدی موسوی نیا

باستان‌شناسی

استادیار دانشگاه نیشابور

     49          

مجید منتظرظهوری

باستان‌شناسی

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

     50         

احمدرضا خضری

تاریخ

استاد دانشگاه تهران

     51          

مرتضی دهقان نژاد

تاریخ

استاد دانشگاه اصفهان

     52         

علی صوفی

تاریخ

دانشیار دانشگاه پیام نور

     53          

جهانگیر کرمی

تاریخ

دانشیار دانشگاه تهران

     54          

سید جمال موسوی

تاریخ

دانشیار دانشگاه تهران

     55         

بشری دلریش

تاریخ

استادیاردانشگاه اراک

     56          

محمدرضا بارانی

تاریخ

استادیار دانشگاه الزهراء

     57         

سهیلا ترابی فارسانی

تاریخ

دانشیار دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

     58          

مهری ادریسی

تاریخ

دانشیار دانشگاه پیام نور

     59          

روزبه زرین کوب

تاریخ

استادیار دانشگاه تهران

     60          

قربانعلی کناررودی

تاریخ

استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران

     61          

علی اکبر کجباف

تاریخ

استاد دانشگاه اصفهان

     62          

باقرعلی عادل فر

تاریخ

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

     63          

فریدون الهیاری

تاریخ

استاد دانشگاه اصفهان

     64          

محمدعلی چلونگر

تاریخ

استاد دانشگاه اصفهان

     65          

مرتضی نورائی

تاریخ

استاد دانشگاه اصفهان

     66          

شهرام یوسفی‌فر

تاریخ

استاد دانشگاه تهران

     67         

شهرام جلیلیان

تاریخ

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

     68          

محمدکاظم شاکر

تاریخ

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

     69         

محمدتقی ایمان پور

تاریخ

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

     70         

جهانبخش ثواقب

تاریخ

استاد دانشگاه لرستان

     71          

ابراهیم موسی پور بشلی

تاریخ

استادیار بنیاد دایره المعارف اسلامی تهران

     72         

محمد امیر احمدزاده

تاریخ

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

     73          

صفورا برومند

تاریخ

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

     74          

سیدمحمدرحیم ربانی زاده

تاریخ

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

     75         

محمد حسین ریاحی

تاریخ

استادیار دانشگاه اصفهان

     76          

جواد هروی

تاریخ

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

     77          

بهزاد کریمی

تاریخ

استادیار دانشگاه آیت الله حائری میبد

     78          

نظامعلی دهنوی

تاریخ

استادیار دانشگاه پیام نور

     79         

عبدالله ساجدی

تاریخ

استادیار دانشگاه پیام نور

     80          

بدر السادات علیزاده

تاریخ

استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان

     81         

جواد مرشدلو

تاریخ

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

     82          

زهرا حاتمی

تاریخ

استادیار دانشگاه تهران

     83          

حسن زندیه

تاریخ

استادیار دانشگاه تهران

     84          

علی کالیراد

تاریخ

استادیار دانشگاه تهران

     85         

آرزو رسولی

تاریخ

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

     86          

زهیر صیامیان گرجی

تاریخ

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

     87          

علیرضا ملائی توانی

تاریخ

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

     88          

سید علیرضا واسعی

تاریخ

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

     89         

سیدمحمدرضا حسینی

تاریخ

دانشیار تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه پیام نور

     90         

صادق سجادی

تاریخ

دانشیار مرکز دایره المعارف اسلامی

     91         

صالح امین پور

تاریخ

دانشیار دانشگاه پیام نور

     92          

علی سالاری شادی

تاریخ

دانشیار دانشگاه ارومیه

     93          

نزهت احمدی

تاریخ

دانشیار دانشگاه اصفهان

     94         

ابوالحسن فیاض انوش

تاریخ

دانشیار دانشگاه اصفهان

     95          

باقرعلی عادلفر

تاریخ

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

     96          

محسن بهرام نژاد

تاریخ

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

     97          

هوشنگ خسروبیگی

تاریخ

دانشیار دانشگاه پیام نور

     98          

مهدی عبادی

تاریخ

دانشیار دانشگاه پیام نور

     99          

یزدان فرخی

تاریخ

دانشیار دانشگاه پیام نور

   100        

عباس قدیمی قیداری

تاریخ

دانشیار دانشگاه تبریز

   101        

سید ابوالفضل رضوی

تاریخ

دانشیار دانشگاه خوارزمی

   102        

روح‌الله بهرامی

تاریخ

دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

   103        

سید احمد عقیلی

تاریخ

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

   104        

محمد علی رنجبر

تاریخ

دانشیار دانشگاه شیراز

   105        

اسماعیل سنگاری

تاریخ

دانشیاردانشگاه اصفهان

   106        

علی عربانی دانا

تاریخ، زبان‌شناسی

استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

   107        

حمیدرضا شاکرین

روش شناسی

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام

   108        

محمد تقی طباطبایی

روش شناسی

استادیار دانشگاه تهران

   109        

فاطمه جوادزاده شهشهانی

روش شناسی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

   110        

فرشته سادات اتفاق فر

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی

   111        

بهروز لک

روش‌شناسی

استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)

   112        

غلامرضا حسین پور

روش‌شناسی

استادیار پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

   113        

هادی موسوی

روش‌شناسی

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

   114       

مالک شجاعی جشوقانی

روش‌شناسی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

   115        

سید محمد تقی موحد ابطحی

روش‌شناسی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

   116        

رحمان شریف زاده

روش‌شناسی

استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

   117        

محمدصادق نصرت پناه

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

   118        

مجتبی جعفری

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

   119        

سید علی هادیان

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

   120       

حمید کرمی‌پور

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه تهران

   121        

علی زارعان

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه جامعة المصطفی

   122        

سحر ندایی طوسی

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

   123        

مرتضی شهمیری

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

   124        

محمدرضا قائمی نیک

روش‌شناسی

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

   125       

غلامحسین مقدم حیدری

روش‌شناسی

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

   126        

محمد جواد صافیان

روش‌شناسی

دانشیار دانشگاه اصفهان

   127        

محسن الویری

روش‌شناسی

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

   128       

نعمت الله کرم اللهی

روش‌شناسی

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

   129        

یحیی بوذری نژآد

روش‌شناسی

دانشیار دانشگاه تهران

   130        

سید سعید زاهد زاهدانی

روش‌شناسی، علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه شیراز

   131        

ساجد زارع

زبان و ادبیات عربی

استادیاردانشگاه یزد

   132        

عیسی متقی زاده

زبان و ادبیات عربی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

   133        

معصومه نعمتی قزوینی

زبان و ادبیات عربی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

   134        

سمیه حسنعلیان

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه اصفهان

   135        

محمد رحیمی خویگانی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه اصفهان

   136        

سجاد اسماعیلی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)

   137       

علی اصغر شهبازی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

   138       

مرتضی زارع برمی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه دامغان

   139       

موسی عربی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه شیراز

   140       

دانش محمدی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه شیراز

   141        

یوسف نظری

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه شیراز

   142        

زهره قربانی مادوانی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

   143        

زهرا کرم زادگان

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

   144        

حسن سرباز

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه کردستان

   145        

سید اسماعیل قاسمی موسوی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه لرستان

   146        

علیرضا کاههء

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه ولایت

   147        

بهنام فارسی

زبان و ادبیات عربی

استادیار دانشگاه یزد

   148        

رسول بلاوی

زبان و ادبیات عربی

دانشیار دانشگاه خلیج فارس

   149       

علی اصغر قهرمانی مقبل

زبان و ادبیات عربی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

   150        

علی صیادانی

زبان و ادبیات عربی

دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

   151        

حسین کیانی

زبان و ادبیات عربی

دانشیار دانشگاه شیراز

   152        

حمیدرضا میرحاجی

زبان و ادبیات عربی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

   153        

بهاء الدین اسکندری

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه قم

   154        

ابوالفضل خطیبی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی

   155        

حسین پور شریف

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

   156       

مهبود فاضلی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه الزهراء

   157       

مجتبی مجرد

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه بجنورد

   158        

علیرضا مظفری

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه ارومیه

   159        

فواد مولودی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

   160        

مجید هوشنگی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه الزهراء

   161        

محمد فولادی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه قم

   162        

رضا ستاری

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه مازندران

   163        

سپیده عبدالکریمی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

   164        

شهریار شادی گو

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

   165        

مریم صادقی

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

   166        

مصطفی گرجی

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه پیام نور

   167        

حسن ذوالفقاری

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

   168        

ناصر نیکوبخت

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

   169       

رحمان مشتاق مهر

زبان و ادبیات فارسی

استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

   170        

سید مصطفی عاصی

زبان و ادبیات فارسی

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

   171        

مریم شریف نسب

زبان و ادبیات فارسی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

   172        

ابوالفضل حری

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه اراک

   173        

آرش امرایی

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

   174       

یحیی کاردگر

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه قم

   175       

نجم الدین جباری

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه کردستان

   176        

هیوا حسن پور

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه کردستان

   177        

هاشم صادقی محسن‌آباد

زبان و ادبیات فارسی

استادیار دانشگاه نیشابور

   178       

محمدرضا روزبه

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

   179       

فاطمه راکعی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

   180       

آزیتا افراشی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

   181       

سعید شفیعیون

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه اصفهان

   182       

مهدی نیک منش

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه الزهراء

   183        

علیرضا حاجیان نژاد

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه تهران

   184        

قدرت الله طاهری

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

   185        

محمود بشیری

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

   186        

سید مهدی زرقانی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

   187        

محمود مهر آوران

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه قم

   188       

محمد رضا موحدی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه قم

   189        

محمدرضا یوسفی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه قم

   190        

عیسی امن خانی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه گلستان

   191       

علی صفایی

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه گیلان

   192        

قدسیه رضوانیان

زبان و ادبیات فارسی

دانشیار دانشگاه مازندران

   193        

مجتبی منشی زاده

زبان‌شناسی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

   194        

حسین صافی پیرلوجه

زبان‌شناسی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

   195        

رضا امینی

زبان‌شناسی

استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

   196        

بهرام مدرسی

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

   197       

لیلا گل پور

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

   198       

هادی دولت آبادی

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه تهران

   199        

فاطمه بهرامی

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

   200       

کاوه بهرامی

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

   201        

احسان چنگیزی

زبان‌شناسی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

   202       

رضا خیرآبادی

زبان‌شناسی

استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

   203       

احمد رمضانی

زبان‌شناسی

استادیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

   204        

عبدالرسول شاکری

زبان‌شناسی

استادیار سازمان مطالعه و تدوین (سمت)

   205        

کیومرث جهانگردی

زبان‌شناسی

استادیار مدعو دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

   206        

علی اصغر سلطانی

زبان‌شناسی

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم قم

   207        

مهین ناز میردهقان فراشاه

زبان‌شناسی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

   208       

مریم دانای طوس

زبان‌شناسی

دانشیار دانشگاه گیلان

   209        

مریم السادات غیاثیان

زبان­شناسی

دانشیار دانشگاه پیام نور

   210        

محمود جعفری دهقی

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استاد دانشگاه تهران

   211        

عباس مهرپویا

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

   212       

حسن زختاره

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

   213        

مازیار مهیمنی

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

   214        

مرضیه اطهاری نیک عزم

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

   215        

سارا طباطبایی

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

   216        

میرسعید موسوی رضوی

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

   217       

زهرا ابوالحسنی چیمه

زبان‌شناسی، زبان‌های خارجی

دانشیار پژوهشکده سمت

   218        

علی بیات

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه تهران

   219        

شهرام نباتی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه گیلان

   220       

فاطمه عسگری

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تهران

   221       

هادی بهارلو

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

   222       

زینب صادقی سهل آباد

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

   223        

رضا طاهرخانی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

   224        

علیرضا انوشیروانی

زبان‌های خارجی

استاد بازنشسته دانشگاه شیراز

   225        

حسین غلامی

زبان‌های خارجی

استاد دانشگاه تهران

   226        

جان‌اله کریمی‌مطهر

زبان‌های خارجی

استاد دانشگاه تهران

   227        

علی عباسی

زبان‌های خارجی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

   228        

کامیار عبدالتاجدینی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه اصفهان

   229        

شراره چاوشیان

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه الزهراء

   230        

بئاتریس سالاس

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران

   231       

مصطفی حسینی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

   232       

هدی خیاط

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

   233       

محمد هادی محمودی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه بوعلی سینا

   234       

محمد محمدی آغداش

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تبریز

   235        

زینب صابرپور

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

   236        

آبتین گلکار

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

   237        

سهراب آذرپرند

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تهران

   238        

سید آیت حسینی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تهران

   239        

گودرز رشتیانی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تهران

   240        

محمدحسین رمضان‌ کیایی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تهران

   241        

حمیده بهجت

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه تهران

   242        

محسن کرابی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه خوارزمی

   243        

رضوان حسن زاده

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

   244       

آندیا عبائی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

   245        

روح اله قاسمی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

   246       

موسی نوشی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

   247        

طیبه رئوف زاده

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه شیراز

   248        

طاهره رضایی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

   249       

مینا مظهری

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

   250       

مهران زنده بودی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

   251        

ابوالفضل خدامرادی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

   252        

طاهره شمسی

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه گیلان

   253       

اسماعیل فرنود

زبان‌های خارجی

استادیار دانشگاه یزد

   254        

محمد احمدی صفا

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

   255        

احمد تمیم داری

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

   256        

نجمه شبیری

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

   257        

مریم شفقی

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

   258        

علی درخشان

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه گلستان

   259        

معصومه معتمدنیا

زبان‌های خارجی

دانشیار دانشگاه مازندران

   260        

محمدحسین حدادی

زبان­های خارجی

دانشیار دانشگاه تهران

   261        

حمید رضا شعیری

زبان‌های خارجی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

   262        

ولی دین پرست

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه تبریز

   263       

رسول صادقی

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه تهران

   264       

محمدجلال عباسی شوازی

علوم اجتماعی

استاد دانشگاه تهران

   265        

عبدالرضا نواح

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه شهید چمران شیراز

   266       

آرش حیدری

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

   267       

جبار رحمانی

علوم اجتماعی

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

   268        

حسین بستان نجفی

علوم اجتماعی

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

   269        

محمد مبارکی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه یزد

   270        

حسن عینی زیناب

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

   271        

توکل آقایاری هیر

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه تبریز

   272        

حیام عباسی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه آزاد شوشتر

   273        

کرامت اله راسخ

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه شیراز

   274        

فرهنگ ارشاد

علوم اجتماعی

استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران

   275        

حسین راغفر

علوم اجتماعی

استاد دانشگاه الزهراء

   276       

خدیجه سفیری

علوم اجتماعی

استاد دانشگاه الزهراء

   277        

سعیده گروسی

علوم اجتماعی

استاد دانشگاه باهنر کرمان

   278       

محمد عباس زاده

علوم اجتماعی

استاد دانشگاه تبریز

   279        

مقصود فراستخواه

علوم اجتماعی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

   280        

مهدی حسین زاده فرمی

علوم اجتماعی

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

   281        

رضا صمیم

علوم اجتماعی

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

   282       

زهرا میرحسینی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه الزهراء

   283       

محسن بدره

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه الزهراء(س)

   284       

غلامرضا آذری

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

   285        

مریم اسکافی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

   286        

محبوبه پاک نیا

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز

   287        

محمدرضا حسینی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه آیت الله بروجردی(ره)

   288        

علیرضا ذاکری

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

   289        

حسین ایمانی جاجرمی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه تهران

   290        

کرم حبیب پور گتابی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه خوارزمی

   291        

صلاح الدین قادری

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه خوارزمی

   292       

نادر امیری

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه رازی

   293        

سیاوش قلی پور

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه رازی

   294        

محمدتقی کرمی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه شاهد

   295        

بهارک محمودی

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

   296        

آرمین امیر

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

   297        

اسماعیل عالی زاد

علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

   298        

سید یعقوب موسوی

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه الزهراء

   299       

محمدرضا رسولی

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

   300        

ناصر صدقی

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه تبریز

   301       

شهلا کاظمی پور

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه تهران

   302       

اسداله بابائی فرد

علوم اجتماعی

دانشیار دانشگاه کاشان

   303        

حمید عباداللهی چنذانق

علوم اجتماعی

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

   304        

فاطمه مدیری

علوم اجتماعی

دانشیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت

   305        

ابوالفضل دلاوری

علوم اجتماعی، علوم سیاسی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

   306        

سیدمحمدکاظم واعظ موسوی

علوم تربیتی

استاد دانشگاه امام حسین

   307        

فرشاد تجاری

علوم تربیتی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی

   308        

محمد خبیری

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه تهران

   309       

مهدی شقاقی

علوم تربیتی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

   310        

محسن حلاجی

علوم تربیتی

استادیار دانشگاه فرهنگیان

   311       

علی خلخالی

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه آزاداسلامی تنکابن

   312        

حبیب هنری

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

   313        

محمدرضا بهرنگی

علوم تربیتی

استاد دانشگاه خوارزمی

   314        

عیسی ابراهیم‌زاده

علوم تربیتی

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

   315        

عباسعلی رستمی نسب

علوم تربیتی

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

   316        

علیرضا عصاره

علوم تربیتی

استاد دانشگاه شهید رجایی

   317        

سیدعبدالحمید احمدی

علوم تربیتی

استاد دانشگاه فرهنگ

   318        

یاسمن اسکویی

علوم تربیتی

استادیار پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان

   319        

رضا محمدی چابکی

علوم تربیتی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

   320        

نرجس خاتون اویسی

علوم تربیتی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

   321        

زهرا جامه بزرگ

علوم تربیتی

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

   322        

پروین صمدی

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه الزهراء(س)

   323       

حسین عبدالهی

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

   324       

علی نوری

علوم تربیتی

دانشیار دانشگاه ملایر

   325        

سوسن کشاورز

علوم تربیتی

دانشیار گروه دانشگاه خوارزمی

   326       

علی مرادخانی

علوم سیاسی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

   327        

حمید سجادی

علوم سیاسی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

   328        

الهام رسولی ثانی آبادی

علوم سیاسی

استادیار دانشگاه یزد

   329        

احمد بیگلری

علوم سیاسی

استادیار دانشگاه اراک

   330        

سعید عطار

علوم سیاسی

دانشیار دانشگاه یزد

   331       

رضا نصیری حامد

علوم سیاسی

استادیار دانشگاه تبریز

   332        

رضا نجف زاده

علوم سیاسی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

   333        

عباس خلجی

علوم سیاسی

استادیار بازنشسته دانشگاه امام حسین (ع)

   334       

سیدمحسن علوی پور

علوم سیاسی

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

   335        

فرزاد رستمی

علوم سیاسی

استادیار دانشگاه رازی

   336       

محمد شجاعیان

علوم سیاسی

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

   337       

علی اشرف نظری

علوم سیاسی

دانشیار دانشگاه تهران

   338        

داوود منظور

فقه و حقوق

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

   339        

ابوالفتح خالقی

فقه و حقوق

دانشیار دانشگاه قم

   340       

علیرضا عالی پناه

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

   341        

سلمان عمرانی

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

   342        

مصطفی سعادت مصطفوی

فقه و حقوق

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

   343        

توکل حبیب زاده

فقه و حقوق

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

   344        

محمدمهدی غمامی

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

   345        

سیدمحمدهادی راجی

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

   346        

رضا زهروی

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه تهران

   347        

محمود مهدوی

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه تهران

   348        

محمد حسین بیاتی

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه عدالت

   349       

بهزاد پور سید

فقه و حقوق

استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

   350       

سید احمد حبیب نژاد

فقه و حقوق

دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

   351        

مصطفی دانش پژوه

فقه و حقوق

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

   352        

ولی رستمی

فقه و حقوق

دانشیار دانشگاه تهران

   353        

سید طاها مرقاتی خویی

فقه و حقوق

دانشیار دانشگاه تهران

   354       

رضا اکبری

فلسفه و کلام

استاد دانشگاه امام صادق(ع)

   355        

مصطفی تقوی

فلسفه و کلام

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

   356        

شمس الملوک مصطفوی

فلسفه و کلام

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

   357        

عبدالرزاق حسامی فر

فلسفه و کلام

استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی

   358        

حسین هوشنگی

فلسفه و کلام

دانشیاردانشگاه امام صادق (ع)

   359        

غلامحسین توکلی

فلسفه و کلام

استاد دانشگاه اصفهان

   360        

یاسمن هشیار

فلسفه و کلام

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

   361        

مسعود صادقی

فلسفه و کلام

استادیار دانشگاه تهران

   362        

لیلا هوشنگی

فلسفه و کلام

دانشیار دانشگاه الزهراء

   363        

سیدمحمود یوسف ثانی

فلسفه و کلام

دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

   364        

امیر عباس علیزمانی

فلسفه و کلام

دانشیار دانشگاه تهران

   365        

غلام رضا معمارزاده

مدیریت

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

   366        

محمدرضا نوتاش

مدیریت

دانشیار بازنشسته دانشگاه صنایع و معادن

   367       

علی‌رضا بناگر

مدیریت

استادیار دانشگاه ازاد اسلامی محمودآباد

   368       

کریم اسگندری

مدیریت

استادیار دانشگاه پیام نور

   369        

صمد خباز

مدیریت

استادیار دانشگاه پیام نور

   370        

زهرا رجائی

مدیریت

استادیار دانشگاه پیام‌نور

   371        

محمد محمدی

مدیریت

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

   372        

داود کیاکجوری

مدیریت

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

   373        

رسول خوانساری

مدیریت

استادیار پژوهشکده پولی و بانکی

   374        

رضا تقوایی

مدیریت

استادیار دانشگاه آزاد تویسرکان

   375        

سید محسن علامه

مدیریت

دانشیار دانشگاه اصفهان

   376        

غلام‌رضا اسگندری

مدیریت

استادیار دانشگاه تبریز

   377        

حسین خنیفر

مدیریت

استاد دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران

   378        

بهروز دری نوکورانی

مدیریت

استاد دانشگاه شهید بهشتی

   379       

مژگان روشن‌نژاد

مدیریت

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

   380        

الهام ابراهیمی

مدیریت

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

   381        

کریم مهری

مدیریت

استادیار دانشگاه ارومیه

   382        

رسول رنجبریان

مدیریت

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی شاهین‌دژ

   383        

مجتبی رمضانی

مدیریت

استادیار دانشگاه آزاد آذربایجان شرقی

   384        

نادی علی‌زاده

مدیریت

استادیار دانشگاه آزاد مازندران

   385        

محمدرضا فتحی

مدیریت

استادیار دانشگاه تهران

   386       

آرمان احمدی زاد

مدیریت

استادیار دانشگاه کردستان

   387        

حسن‌علی آقاجانی

مدیریت

استادیار دانشگاه مازندران

   388        

قاسم انصاری رنانی

مدیریت

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

   389        

میترا دانش پرور

مدیریت

استادیار دانشگاه بصیر

   390        

عبدالله توکلی

مدیریت

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

   391        

طاهره فیضی

مدیریت

دانشیار دانشگاه پیام نور

   392       

رضا محمدکاظمی

مدیریت

دانشیار دانشگاه تهران

   393        

عباس عباسی

مدیریت

دانشیار دانشگاه شیراز

   394        

سارا کشکر

مدیریت

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

   395        

نجف آقایی

مدیریت

دانشیار دانشگاه خوارزمی

   396        

منوچهر نیکنام

مدیریت

دانشیار مؤسسه آموزش عالی غزالی

   397        

مریم کهوند

هنر

استادیار دانشگاه هنر

   398        

وحید چوپانکاره

هنر

استادیار دانشگاه تهران

   399        

مهدی محمدی

هنر

استادیار دانشگاه سوره

   400        

مرجان نعمتی مهر

هنر

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

   401        

فتانه محمودی

هنر

دانشیار دانشگاه مازندران

   402        

سید حسین میثمی

هنر

استادیار دانشگاه هنر تهران

   403        

مهدی خانکه

هنر

استادیار دانشگاه آزاد دماوند

   404        

هادی ربیعی

هنر

استادیار دانشگاه هنر

   405        

مقداد جاوید صباغیان

هنر

استادیار دانشگاه دامغان

   406        

زینب صابر

هنر

دانشیار دانشگاه هنر اصفهان

   407        

هانیه نیکخواه

هنر

استادیار دانشگاه هنر تهران

   408        

کیوان جورابچی

هنر

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

   409        

محمد خدادادی مترجم‌زاده

هنر

دانشیار دانشگاه هنر

   410       

علی اکبر تقوایی

هنر

استاد دانشگاه تربیت مدرس

   411        

مریم کامیار

هنر

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

   412        

سید عبدالمجید شریف زاده

هنر

استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

   413        

آزاده پشوتنی زاده

هنر

استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

   414        

مهدی حقیقت بین

هنر

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

   415        

سید یحیی اسلامی

هنر

استادیار دانشگاه تهران

   416        

علیرضا رزازی فر

هنر

استادیار دانشگاه دامغان

   417       

میترا آزاد

هنر

استادیار دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی

   418        

مهدی امرائی

هنر

استادیار دانشگاه سمنان

   419       

جمال عربزاده

هنر

استادیار دانشگاه هنر

   420       

زهره طباطبایی جبلی

هنر

استادیار دانشگاه هنر اصفهان

   421        

غلامرضا هاشمی

هنر

استادیار دانشگاه هنر اصفهان

   422       

محمدرضا مریدی

هنر

استادیار دانشگاه هنر تهران

   423        

مهران هوشیار

هنر

دانشیار دانشگاه سوره

   424        

مصطفی رستمی

هنر

دانشیار دانشگاه مازندران

   425        

نادیه ایمانی

هنر

دانشیار دانشگاه هنر

   426        

شهاب الدین عادل

هنر

دانشیار دانشگاه هنر