مقالات عملی-پژوهشی پژوهش‌نامه انتقادی متون برگزیده شانزدهمین جشنواره نقد کتاب شد

مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره نقد کتاب خانه کتاب (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)  در تاریخ 24 آذر ماه سال 1398 با حضور جمعی از اندیشمندان برگزار شد. پس از فراخوان خانه کتاب وزارت ارشاد در سال جاری، دست‌اندرکاران ماه‌نامه علمی-پژوهشی پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بیش از 170 مقاله را در سایت خانه کتاب بارگذاری کردند که در نهایت 6 مقاله از نشریه پژوهش‌نامه انتقادی به‌عنوان مقالات برتر انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت. این 6 مقاله عبارت‌اند از:

1. کلیات (شایسته تقدیر): «نقد و تحلیل کتاب روش تحقیق به زبان ساده» (مراد اسماعیلی)

2. فقه و حقوق (شایسته تقدیر): «نقد کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» (ابراهیم موسی‌زاده)

3. علوم سیاسی (برگزیده): «روان‌کاوی لاکانی و امکان بازآفرینی امر سیاسی: بازخوانی انتقادی لاکان و امر سیاسی» (علی اشرف نظری)

4. علوم و فنون (برگزیده): «نقدی بر کتاب تاریخ و فلسفۀ ریاضیات» (حسن امینی)

5. تاریخ و جغرافیا (برگزیده): «نقدی بر کتاب ایران در عصر صفوی» (بهزاد کریمی)

6. علوم اجتماعی (برگزیده): «بررسی و ارزیابی کتاب ایدئولوژی و اُتوپیا: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی شناخت» (فرهنگ ارشاد)

مراسم اهدای جوائز و تقدیر از برگزیدگان جشنواره، با حضور نویسندگان منتخب و نیز  دکتر ملائی توانی معاون پژوهشی پژوهشگاه و دکتر کریمی مطهر سردبیر و مدیر مسئول نشریه پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی برگزار گردید.