نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

کتاب زبان‌های ناممکن، نوشتۀ آندریا مورو، زبان‌شناس و عصب‌شناس برجستۀ ایتالیایی، در سال 2016 توسط انتشارات ام‌آی‌تی (مؤسسۀ فناوری ماسوچوست) به چاپ رسیده است. مطالب این کتاب شامل مباحثی می‌شود که در بخش‌هایی از کتاب قبلی مورو، مرزهای بابل: مغز و معمای زبان‌های ناممکن (مورو، 2015؛ ترجمه‌شده از زبان ایتالیایی به انگلیسی، و با مقدمۀ نوآم چامسکی)، نیز به آن اشاره شده بود. کتاب در قالب یازده فصل تنظیم شده است که به همراه فهرست منابع و نمایۀ انتهای کتاب مجموعاً شامل 145 صفحه می‌شود. نویسنده در این کتاب به بررسی آنچه که زبان بشر را از هر نظام ارتباطی دیگری متفاوت می‌سازد — به اصطلاح به‌کاررفته در کتاب، اثر انگشت زبان بشر — می‌پردازد، و در فصل‌های مختلف آن استدلال‌ها و شواهد نظری و تجربی جالبی را در جانبداری از یک تفسیر زیستی از زبان و قواعد حاکم بر آن ارائه می‌دهد، که برخی از آخرین یافته‌های مطالعات عصب‌شناختی در دو دهۀ اخیر را در بر می‌گیرد. این نوشتار مرور کوتاهی بر محتوای کتاب خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Book “Impossible Languages”

نویسندگان [English]

  • Amir Ghorbanpour 1
  • Zahra Khanalizadeh 2

1 PhD in Linguistics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 MA in Linguistics, Alzahra University, Tehran, Iran

چکیده [English]

“Impossible Languages”, written by the Italian linguist and neurologist Andrea Moro, and published in 2016 by the MIT Press, includes themes that were also covered in parts of Moro’s previous book, “The Boundaries of Babel: The Brain and the Enigma of Impossible Languages” (Moro, 2015; translated from Italian into English, with a foreword by Noam Chomsky). The book is organized into eleven chapters, and, together with the list of references and an index, contains a total of 145 pages. In this book, the author explores what makes human language unique and different from any other communication system — the so-called fingerprint of human language, as referred to in the book — and presents interesting theoretical and empirical evidence in favor of a biological interpretation of human language structure, which includes some of the latest findings from neuroimaging studies in the last two decades. The present article will briefly look at the content of the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language
  • Human
  • Brain
  • Linguistics
  • Neurolinguistics
  • Impossible Languages
Chomsky, N. (1962). Explanatory models in linguistics. In E. Nagel, P. Suppes, and A. Tarski, Logic, methodology, and philosophy of science (pp. 528-550). Stanford, CA: Stanford University Press.
Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of syntax. Cambridge, MA: The MIT Press.
Corballis, M. C. (2002). From hand to mouth: The origins of language. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Jerne, N. (1985). “The generative grammar of the immune system”. Science, 229, 1057-1059.
Lenneberg, E. H. (1967). Biological foundations of language. New York: Wiley.
Moro, A. (2015). The boundaries of Babel: The brain and the enigma of impossible languages (2nd ed.). Cambridge, MA: The MIT Press.
Moro, A. (2016). Impossible languages. Cambridge, MA: The MIT Press.
Pulvermüller, F., & Fadiga, L. (2010). “Active perception: Sensorimotor circuits as a cortical basis for language”. Nature Reviews Neuroscience, 11(5), 351-360.
Rizzolatti, G., Fogassi, L. & Gallese, V. (2001). “Neurophysiological mechanisms underlying the understanding and imitation of action”. Nature Reviews Neuroscience, 2, 661-670. https://doi.org/10.1038/35090060
Wittgenstein, L. (1953). Philosophical investigations. Trans. G. E. M. Anscombe. Oxford: Blackwell.