نشریه «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی» در  راستای تعمیق و گسترش هر چه بیشتر نقد کتب و برنامه های درسی در حوزه علوم انسانی، در تاریخ 99/11/18 اقدام به عقد قرارداد همکاری و تفاهم نامه با «انحمن مطالعات برنامه درسی ایران» نموده است. تعاملات و روابط علمی و دانشگاهی با انجمن‌های علمی کشور می توانند سطح کمی و کیفی مقالات علمی منتشر شده در این نشریه را بیش از پیش تقویت کند که نتایج آن به طور مستقیم و غیر مستقیم، بر دانش موجود در حوزه نقد و زمینه‌های مرتبط با آن اثر گذار خواهد بود.

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، مردم نهادی ملی، غیر دولتی و غیر انتفاعی، متشکل از متخصصان و دانش آموختگان برنامه درسی است که از طریق همکاری و تعامل ملی و جهانی و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری، در جهت توسعه دانش برنامه درسی با چشم‌اندازی جهانی و بومی‌سازی آن، بهبود کیفیت سیاستگذاری و عملکرد، ارتقاء جایگاه علمی و حرفه ای با پایبندی به اخلاق حرفه ای، فعالیت نموده و تلاش می‌کند به مرجعیت علمی در سطح ملی و بین المللی نایل آید؛ از این‌رو با توجه به هم پوشانی برخی اهداف هر دو طرف تفاهم نامه، انجمن در نقش یک حامی، از فعالیت‌ها و تلاش‌های علمی نشریه پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی حمایت و پشتیبانی می‌نماید.