دوره و شماره: دوره 19، شماره 8 - شماره پیاپی 72، آبان 1398، صفحه 1-369 
12. ارزیابی و نقد مقالات حوزة تصویرسازی ادبی

صفحه 225-245

10.30465/crtls.2019.4792

ساجد زارع؛ امین نظری تریزی؛ محمد خاقانی اصفهانی


13. نقد و بررسی کتاب البلاغة و التحلیل

صفحه 247-267

10.30465/crtls.2019.4793

نصرالله شاملی؛ مرضیه‌سادات کدخدائی