زبان‌های خارجی
بررسی و نقد کتاب «زبان انگلیسی پایه هفتم» از دیدگاه طرح درس فعالیت‌محور

امیر زندمقدم؛ آریا رحیمی گل‌خندان

دوره 15، شماره 36 ، آبان 1394، ، صفحه 77-104

چکیده
  با توجه به تحولات اخیر آموزش زبان انگلیسی و بازتاب آن در کتاب‌‌ها و مواد آموزشی مدارس کشور، مقالة حاضر کتاب زبان انگلیسی پایة هفتم را از نقطه‌‌نظر رویکرد فعالیت‌‌محور به آموزش و طراحی درس بررسی می‌‌کند. بدین منظور، با استفاده از چهارچوب نظری کلی فعالیت الیس (2003)، تمرین‌‌های هشت درس تحلیل شدند و سپس بر اساس معیارهای این چهارچوب ...  بیشتر