تاریخ
ضرورت‌ها و راه‌کارهای ترجمة متون تاریخی عثمانی به فارسی

رضا دهقانی

دوره 11، شماره 23 ، اسفند 1390، ، صفحه 1-20

چکیده
  از ابتدای روی کار آمدن دولت‌های صفوی و عثمانی زبان و ادبیات شاخصه‌ای ممتاز در روابط فرهنگی ایران و عثمانی به‌شمار می‌آمد. زبان ترکی عثمانی با بهره‌گیری فراوان از واژه‌های فارسی و عربی در زمرة زبان‌های اسلامی است و تا پایان حیات دولت عثمانی زبان رسمی این امپراتوری بود. مورخان عثمانی به اقتضای هم‌جواری، زبان مشترک، و تحولات فی‌مابین ...  بیشتر